Kamienky do mozaiky - Starý zákon

01 Objavovať Kristovu tvár
autor: Veronika Fašánková
dĺžka: 6:31

02 Stvorenie sveta
autor: Veronika Fašánková
dĺžka: 12:17

03 Stvorenie človeka
autor: Veronika Fašánková
dĺžka: 13:27

04 Siedmy deň
autor: Veronika Fašánková
dĺžka: 12:04

05 Záhrada
autor: Veronika Fašánková
dĺžka: 14:46

06 Potopa - dobrá správa?
autor: Veronika Fašánková
dĺžka: 13:17

07 Obyčajný život patriarchov
autor: Veronika Fašánková
dĺžka: 9:58

08 Povolanie Abraháma
autor: Veronika Fašánková
dĺžka: 12:32

09 Abrahámova skúška
autor: Veronika Fašánková
dĺžka: 12:32

10 Izákovo požehnanie
autor: Veronika Fašánková
dĺžka: 12:01

13 Jakubov zápas
autor: Veronika Fašánková
dĺžka: 18:06

12 Jozef - príbeh zmierenia
autor: Veronika Fašánková
dĺžka: 22:14