Práve prebieha


Pages > Práve prebieha

Aprílové chvály
autor: Komunita Blahoslavenstiev
dĺžka: 1:26:47

Pages > Práve prebieha

Akatist Vzkriesenia Pána
autor: Komunita Blahoslavenstiev
dĺžka:

Pages > Práve prebieha

Marcové chvály - Palmová nedeľa
autor: Komunita Blahoslavenstiev
dĺžka: 1:22:37

Pages > Práve prebieha

Februárové pôstne chvály
autor: Komunita Blahoslavenstiev
dĺžka: 1:27:13

Pages > Práve prebieha

Krížová cesta s obrazmi p. Záborského
autor: sr. Veronika Barátová, Komunita Blahoslavenstiev
dĺžka: 1:07:13

Pages > Práve prebieha

Januárové chvály
autor: Komunita Blahoslavenstiev
dĺžka: 1:20:49

Pages > Práve prebieha

4. adventná nedeľa - Prítomnosť Boha
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 3:47

Pages > Práve prebieha

3. adventná nedeľa - Pravda a dôvera
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 3:59

Pages > Práve prebieha

Adventné decembrové chvály
autor: Komunita Blahoslavenstiev
dĺžka: 1:18:54

Pages > Práve prebieha

12 Stavba svätostánku
autor: Veronika Fašánková
dĺžka: 19:40

Pages > Práve prebieha

11 Porušenie zmluvy a jej obnova
autor: Veronika Fašánková
dĺžka: 17:56

Pages > Práve prebieha

1. adventná nedeľa - Moc a bdenie
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 3:38

Pages > Práve prebieha

Adventné zamyslenia - pozvánka
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 2:17

Pages > Práve prebieha

10 Dar zmluvy
autor: Veronika Fašánková
dĺžka: 21:47

Pages > Práve prebieha

Októbrové chvály
autor: Komunita Blahoslavenstiev
dĺžka: 1:28:08

Pages > Práve prebieha

9. Manna - dar na jeden deň
autor: Veronika Fašánková
dĺžka: 16:09

Pages > Práve prebieha

8. Prechod cez červené more
autor: Veronika Fašánková
dĺžka: 14:09

Pages > Práve prebieha

7. Veľkonočný baránok
autor: Veronika Fašánková
dĺžka: 14:30

Pages > Práve prebieha

6. Prvorodený syn
autor: Veronika Fašánková
dĺžka: 19:47

Pages > Práve prebieha

5. Päť Božích slov
autor: Veronika Fašánková
dĺžka: 15:13

Pages > Práve prebieha

4. Mojžišovo povolanie a poslanie
autor: Veronika Fašánková
dĺžka: 12:27

Pages > Práve prebieha

3. Horiaci krík
autor: Veronika Fašánková
dĺžka: 18:22

Pages > Práve prebieha

Septembrové chvály - Dážď ruží
autor: Komunita Blahoslavenstiev
dĺžka: 1:35:25

Pages > Práve prebieha

2. Mojžišovo narodenie
autor: Veronika Fašánková
dĺžka: 15:52

Pages > Práve prebieha

1. Kniha Exodus
autor: Veronika Fašánková
dĺžka: 13:39

Pages > Práve prebieha

Kniha Exodus - pozvánka
autor: Veronika Fašánková
dĺžka: 1:39