Komunita Blahoslavenstiev

Život v Duchu Svätom v perspektíve večnosti uprostred zasvätených bratov a sestier a laikov - to je dar nášho povolania, naše bohatstvo a radosť.


viac o Komunite...

Komunita Blahoslavenstiev

Život v Duchu Svätom v perspektíve večnosti uprostred zasvätených bratov a sestier a laikov - to je dar nášho povolania, naše bohatstvo a radosť.


viac o Komunite...

Komunita Blahoslavenstiev

Život v Duchu Svätom v perspektíve večnosti uprostred zasvätených bratov a sestier a laikov - to je dar nášho povolania, naše bohatstvo a radosť.


viac o Komunite...

Akcie a prihlasovanie

Duchovné cvičenia a semináre, čas modlitieb a chvál, obnovy pre mladých a pre rodiny a mnohé ďalšie.

Pobyty

Možnosť prežiť kratší alebo dlhší čas s Komunitou v jej spiritualite, liturgii, adorácii a práci.

Práve prebieha

Práve prebiehajúce videoseriály a živé vysielania chvál a liturgie počas tohto školského roku.

Studňa

Videozáznamy duchovných cvičení, seminárov, prednášok a formácií. Videoseriály, zamyslenia a rozhovory.

Hudba

Hudobná produkcia Komunity Blahoslavenstiev, piesne nášho brata Václava Jaroslava Kubištu a tiež jeho hudobného zoskupenia APS.

Knihy a CD

Knihy komunitných autorov z nášho vydavateľstva. Prednáškové a hudobné CD, DVD našich komunitných autorov.

Naše produkty

Originálne ručne zdobené sviece, reprodukcie ikon a ručne robené originálne pozdravy.

O nás

Kto sme, naša charizma, spiritualita a naše apoštoláty. Náš dom v Okoličnom.

Najbližšie podujatia

Novinky a oznamy