Akcie a prihlasovanie

Aktuálne termíny


Budem sa prihovárať k jej srdcu. (Oz 2,16)

kto: Alena Štěpánová, Veronika Fašánková
kde: Okoličné

Víkendová duchovná obnova pre ženy. Pozvanie počúvať Boží hlas a spočinúť v Jeho prítomnosti. Súčasťou programu je aj modlitba gestami a biblické tance. Je dobré vziať si Písmo, sukňu a vhodnú…


Emočná zrelosť a viera

kto: sr. Dária Miezgová
kde: Okoličné / ONLINE

Seminár o našich emóciách a viere, ktorá by ich mala usmerňovať. Je to tak? Alebo sa nám naše emócie stávajú "nepriateľom" v našom živote s Pánom? Čo s tým? Súčasťou obnovy je aj spoločná liturgia, adorácia,…


Turíčny víkend

kde: Okoličné / ONLINE

Pozvanie do „večeradla“ a v spoločenstve znovu dovoliť Duchu Svätému, aby v nás pôsobil. Čas na lectio divina, tichú adoráciu, formačné slovo a v sobotu večer spoločné chvály. Viac informácií v aktuálnom…


Vigília Zoslania Ducha Svätého

kde: Okoličné / ONLINE

Spoločný vstup do slávnosti Zoslanie Ducha Svätého v sobotu večer. Po čase modlitby nasleduje spoločné agapé.


Kto si (pre mňa)?

kto: sr. Dária Miezgová
kde: Rodinkovo

Témou stretnutia sú naše vzťahy ktoré žijeme medzi sebou ako manželia, rodičia, deti. Kto sú pre mňa tí najbližší? Ako sa na nich pozerám, ako ich vnímam? A kde v tom všetkom sa nachádza Boh? Je v našom…


Wellness pre dušu

kto: sr, Dária Miezgová
kde: Okoličné

Víkendovka. Zakúsiť dar spoločenstva a jeho krásu. Každý z nás k tejto kráse môže prispieť, každý z nás môže byť obohatením pre druhých. Chceme to objaviť? Nie je možné zúčastniť sa ONLINE.


Júnové chvály

kde: Okoličné / ONLINE

Spoločný čas chvál a krátke slovko povzbudenia.


Oži s Ježišom 18+ 2024

kto: oŽI tím Komunity
kde: Prosiek

Pre mladých od 18 rokov.
Najneskorší možný príchod je v prvý deň do 23.00 a najskorší možný odchod v posledný deň ráno.
Pozor, pôvodný termín 24.-26. júna bol zmenený!


Rodiny, Boh vás miluje!

kto: Komunitný tím a o. František Sochovič - gréckokatolícky kňaz, manžel a otec rodiny, ktorý sa venuje pastorácii rodín
kde: Rodinkovo

Týždenné stretnutie pre rodiny s deťmi.


Oži s Ježišom 2024

kto: oŽI tím Komunity
kde: Prosiek

Pre mladých od 14 do 17 rokov.
Momentálne sú už všetky miesta obsadené, môžete sa prihlasovať už len ako náhradníci!