Akcie a prihlasovanie

Aktuálne termíny


OŽIvení Duchom

kde: Kostol Sv. Jána Pavla II. a pastoračné centrum Čierna Voda - Chorvátsky Grob

Ako si otvoriť viac srdce na Ducha Svätého a nechať sa ním OŽIviť skrze modlitbu chvál i povzbudenie slovom.
Paralelný program - pre mladých v pastoračnom centre a pre tých "menej mladých" v kostole.…


Turíčny víkend

kde: Okoličné / ONLINE

Prežitie slávnosti Zoslania Ducha Svätého v Komunite skrze liturgiu, modlitby, adoráciu a prednášky.


Vigília Zoslania Ducha Svätého

kde: Okoličné

Spoločný vstup do slávnosti v sobotu večer.
Pomôže nám, ak svoju účasť vopred telefonicky oznámite - stačí aj v daný deň.


Júnový víkend s komunitou

kde: Okoličné

Možnosť prežiť s komunitou každotýždenné tzv. malé Trojdnie a tak spoznať viac bohatstvo jej spirituality.


Naše slová sú odrazom nášho srdca

kto: sr. Dária Miezgová
kde: Rodinkovo

Témou stretnutia sú naše slová, ktorými sa prihovárame Bohu ale i tým, s ktorými žijeme. Čo o nás hovoria? Aké posolstvo nesú? Čo chceme našimi slovami odovzdať?


Oži s Ježišom 18+

kto: oŽI tím Komunity
kde: Prosiek

Pre mladých od 18 rokov.


Rodiny, Boh vás miluje a potrebuje!

kto: Michel Martin-Prével a komunitný tím
kde: Škola v prírode v Kľačne

Týždenné stretnutie pre rodiny s deťmi - výnimočne tento rok od soboty do piatku
_Pozvaný hosť Michel Martin-Prével je vdovec, trvalý diakon a člen Komunity Blahoslavenstiev, ktorý sa dlhodobo venuje pastorácií…


Oži s Ježišom

kto: oŽI tím Komunity
kde: Prosiek

Pre mladých od 14 do 17 rokov.


Open heaven 2022

kde: Nouan le Fuzelier (Francúzsko)

Medzinárodný festival s Komunitou Blahoslavenstiev pre mladých od 19 rokov.


Starozákonní poselství pro dnešní život

kto: biblista doc. SSD Blažej Štrba
kde: AGKM Kroměříž

Týždenné veľké DC v Kroměříži predtým organizované v Olomouci.