Akcie a prihlasovanie

Aktuálne termíny


Októbrové chvály - dážď ruží

kde: Okoličné / ONLINE

Pri príležitosti sviatku sv. Terézie z Lisieux, učiteľky Cirkvi.
_"Nemôžem sa tešiť z blaženosti, nechcem odpočívať, keď bude treba zachraňovať duše... . Áno, chcem prežívať svoje Nebo tak, že budem…


Slobodná v Ňom

kto: Alena Štěpánová, Veronika Fašánková
kde: Okoličné

Duchovná obnova pre ženy. Pozvanie po Božím milujúcim pohľadom znovu objaviť svoju hodnotu a osobnú výzvu vstupovať v každodennom živote viac do vnútornej slobody. Súčasťou programu je aj modlitba…


Zvykaj si na iné!

kto: Veronika Fašánková, Mária Vrabcová
kde: Okoličné

Víkendovka pre mladých do 35 rokov. Ako si vo svojom živote viac nastaviť srdce na Ježiša a nechať sa Ním vyvádzať aj na nové nepredvídateľné a nečakané cesty. Prednášky, zdieľanie v skupinkách, adorácia,…


Novembrové chvály

kde: Okoličné / ONLINE

Spoločný čas chvál a krátke slovko povzbudenia.


Decembrové chvály

kde: Okoličné / ONLINE

Spoločný čas chvál a krátke slovko povzbudenia.


Pokoj vám zanechávam...

kto: sr. Dária Miezgová
kde: Okoličné / ONLINE

Adventná duchovná obnova. Často žijeme v nepokoji a nevieme, čo s tým. Ako a kde nachádzať zdroj skutočného pokoja a udržiavať si tento pokoj v dnešnom svete. Súčasťou obnovy je aj spoločná liturgia, adorácia,…


Januárové chvály

kde: Okoličné / ONLINE

Spoločný čas chvál a krátke slovko povzbudenia.


Chvála, ktorá premieňa

kto: sr. Dária Miezgová, Václav Kubišta
kde: Okoličné

Seminár o chvále spojený s praktickými workshopmi. Ako animovať spoločnú modlitbu, výber a interpretácia piesní, vnímavosť na Ducha Svätého. Určený predovšetkým pre tých, ktorí sa venujú vedeniu chvál…


Februárové chvály

kde: Okoličné / ONLINE

Spoločný čas chvál a krátke slovko povzbudenia.


"Rodiny, ste drahé v očiach Božích" - február

kto: sr. Dária Miezgová
kde: Rodinkovo

Tému upresníme.


V obrátení a dôvere je vaša záchrana a sila (por. Iz 30,15)

kto: sr. ThLic. Veronika Barátová
kde: Okoličné / ONLINE

V čom spočíva skutočné kresťanské obrátenie? Ako žiť autenticky vieru v dnešnom svete? Ako o Bohu hovoriť, odovzdávať vieru? Aké postoje vo svetle viery mať k mnohým pálčivým otázkam, ktoré na nás dol…


Život naimpregnovaný vierou.

kto: sr. Dária Miezgová
kde: Okoličné / ONLINE

Prečo verím? Ako ovplyvňuje viera môj život? Má na všetko dopad alebo je to iba fasáda, ktorú vidieť zvonka? Čo je pre mňa viera? Súčasťou obnovy je aj spoločná liturgia, adorácia, modlitebné večery a…


Marcové chvály - Palmová nedeľa

kde: Okoličné / ONLINE

Vstúpiť spolu s Ježišom do Jeruzalema a otvoriť si srdce na tajomstvá Svätého týždňa.


Veľká noc s Komunitou Blahoslavenstiev

kde: Okoličné

Možnosť prežiť s Komunitou svätý čas veľkonočného Trojdnia s jej bohatou liturgiou, modlitbami, príhovormi a možnosťou byť v tichej modlitbe. Viac informácií v aktuálnom čase.


Aprílové chvály

kde: Okoličné / ONLINE

Spoločný čas chvál a krátke slovko povzbudenia.


Nie je sloboda ako sloboda

kto: sr. Dária Miezgová
kde: Okoličné / ONLINE

Sme stvorení pre slobodu v Kristovi. Vnútorná sloboda je dar, ktorý je nám ponúknutý. Ale, čo to znamená? Ako to žiť? Súčasťou obnovy je aj spoločná liturgia, adorácia, modlitebné večery a možnosť duchovných…


Budem sa prihovárať k jej srdcu. (Oz 2,16)

kto: Alena Štěpánová, Veronika Fašánková
kde: Okoličné

Víkendová duchovná obnova pre ženy. Pozvanie počúvať Boží hlas a spočinúť v Jeho prítomnosti. Súčasťou programu je aj modlitba gestami a biblické tance. Je dobré vziať si Písmo, sukňu a vhodnú…


Emočná zrelosť a viera

kto: sr. Dária Miezgová
kde: Okoličné / ONLINE

Seminár o našich emóciách a viere, ktorá by ich mala usmerňovať. Je to tak? Alebo sa nám naše emócie stávajú "nepriateľom" v našom živote s Pánom? Čo s tým? Súčasťou obnovy je aj spoločná liturgia, adorácia,…


Turíčny víkend

kde: Okoličné / ONLINE

Pozvanie do „večeradla“ a v spoločenstve znovu dovoliť Duchu Svätému, aby v nás pôsobil. Čas na lectio divina, tichú adoráciu, formačné slovo a v sobotu večer spoločné chvály. Viac informácií v aktuálnom…


Vigília Zoslania Ducha Svätého

kde: Okoličné / ONLINE

Spoločný vstup do slávnosti Zoslanie Ducha Svätého v sobotu večer. Po čase modlitby nasleduje spoločné agapé.


"Rodiny, ste drahé v očiach Božích" - jún

kto: sr. Dária Miezgová
kde: Rodinkovo

Tému upresníme.


Wellness pre dušu

kto: sr, Dária Miezgová
kde: Okoličné

Víkendovka. Zakúsiť dar spoločenstva a jeho krásu. Každý z nás k tejto kráse môže prispieť, každý z nás môže byť obohatením pre druhých. Chceme to objaviť? Nie je možné zúčastniť sa ONLINE.


Júnové chvály

kde: Okoličné / ONLINE

Spoločný čas chvál a krátke slovko povzbudenia.


Oži s Ježišom 18+ 2024

kto: oŽI tím Komunity
kde: Prosiek

Pre mladých od 18 rokov.
Najneskorší možný príchod je v prvý deň do 23.00 a najskorší možný odchod v posledný deň ráno
Dátum sa môže ešte meniť.


Rodiny, Boh vás miluje!

kto: Komunitní tím a pozvaný hosť
kde: Rodinkovo

Týždenné stretnutie pre rodiny s deťmi.


Oži s Ježišom 2024

kto: oŽI tím Komunity
kde: Prosiek

Pre mladých od 14 do 17 rokov.