Akcie a prihlasovanie

Aktuálne termíny


Októbrové chvály - dážď ruží

kde: Okoličné / ONLINE

Pri príležitosti sviatku sv. Terézie z Lisieux, učiteľky Cirkvi.
_"Nemôžem sa tešiť z blaženosti, nechcem odpočívať, keď bude treba zachraňovať duše... . Áno, chcem prežívať svoje Nebo tak, že budem…


Wellness pre dušu - Ponorenie sa do Božej prítomnosti

kto: sr. Dária Miezgová
kde: Okoličné

Víkendovka. Odpočinúť si v Božej prítomnosti je uzdravením a oddychom pre dušu. Prečo tak neurobiť práve dnes?
Nie je možné zúčastniť sa ONLINE.


All for Jesus

kto: Veronika Fašánková, Mária Vrabcová
kde: Okoličné

Víkendovka pre mladých do 35 rokov. Nechať sa znovu Ježišom „chytiť za srdce“ a vykročiť na cestu každodennej premeny od „života o mne“ k jedinečnému poslaniu žiť pre Neho a Jeho Kráľovstvo. Prednášky,…


Novembrové chvály

kde: Okoličné / ONLINE

Spoločný čas chvál a krátke slovko povzbudenia.


Privediem k nej pokoj ako rieku

kto: Alena Štěpánová, Veronika Fašánková
kde: Okoličné

Duchovná obnova pre ženy. Ako nachádzať pokoj v každodennom živote. Pozvanie prežiť čas pod Božím milujúcim pohľadom, a tak znovu objaviť svoju hodnotu a poslanie skrze slovo, biblické tance, liturgiu…


Boh svojho Syna na zem posiela...

kto: sr. Dária Miezgová
kde: Okoličné / ONLINE

Adventná víkendová duchovná obnova zameraná na tajomstvo príchodu Božieho Syna na svet.


Decembrové chvály

kde: Okoličné / ONLINE

Spoločný čas chvál a krátke slovko povzbudenia.


Život a smrť v perspektíve večnosti

kto: sr. ThLic. Veronika Barátová
kde: Okoličné / ONLINE

Adventná víkendová duchovná obnova zameraná na tajomstvo príchodu Božieho Syna na svet.


Januárové chvály

kde: Okoličné / ONLINE

Spoločný čas chvál a krátke slovko povzbudenia.


Vzťahy vzťahovačné

kto: sr. Dária Miezgová
kde: Okoličné / ONLINE

Duchovná obnova. O vzťahoch, ktoré tvoria náš život a niekedy sú pre nás príliš ťažké. Ako si s tým poradiť? Ako sa pozerať na vzťahy v múdrosti Ducha Svätého?


"Rodiny, ste drahé v očiach Božích" - február

kto: sr. Dária Miezgová
kde: Rodinkovo

Tému duchovnej obnovy ešte upresníme.


Februárové chvály

kde: Okoličné / ONLINE

Spoločný čas chvál a krátke slovko povzbudenia.


O čom je môj život?

kto: sr. Dária Miezgová
kde: Okoličné / ONLINE

Seminár o hľadaní zmyslu života. Keď nám tento zmysel uniká, keď nevidíme, kam kráčame a prečo sa namáhame, ako ďalej?


Marcové chvály

kde: Okoličné / ONLINE

Spoločný čas chvál a krátke slovko povzbudenia.


Láska, ktorá sa daruje

kto: sr. Dária Miezgová
kde: Okoličné / ONLINE

Víkendová pôstna duchovná obnova. Pozvanie nanovo sa otvoriť Božej láske, ktorá sa naplno prejavila v utrpení a smrti Božieho Syna. Láska, ktorá nepozná hraníc.


Je utrpenie Božou vôľou?

kto: sr. ThLic. Veronika Barátová
kde: Okoličné / ONLINE

Pôstna obnova. Utrpenie, choroby a Božia láska? Dáva Ježišov kríž zmysel každému utrpeniu? Háklivé otázky, neuvážené odpovede, poučky a život... Naše často mylné predstavy o Božej vôli vo svetle učenia…


Aprílové chvály - Kvetná nedeľa

kde: Okoličné / ONLINE

Vstúpiť spolu s Ježišom do Jeruzalema a otvoriť si srdce na tajomstvá Svätého týždňa.


Svätý týždeň v Komunite Blahoslavenstiev

kde: Okoličné

Možnosť prežiť s Komunitou svätý čas veľkonočného Trojdnia s jej bohatou liturgiou, modlitbami, príhovormi a možnosťou byť v tichej modlitbe. Viac informácií v aktuálnom čase.


Mária si vybrala lepší podiel (Lk 10,42)

kto: Alena Štěpánová, Veronika Fašánková
kde: Okoličné

Víkendová duchovná obnova pre ženy. Ako si nájsť čas pre Boha aj uprostred starostí a zhonu tohto sveta. Možnosť stíšiť sa v Ježišovej prítomnosti. Súčasťou programu je aj modlitba gestami a biblické…


Wellness pre dušu - Tvorivé ticho

kto: sr. ThLic. Veronika Barátová
kde: Okoličné

Víkendovka. Vnímanie Božej prítomnosti skrze ticho. Ticho v Božom slove, skrze obrazy, hmotu v tvojich rukách, skrze hudbu, skrze prírodu... Nech si každý nájde to „svoje“ ticho, ktoré potrebujeme…


Zvykaj si na iné!

kto: Veronika Fašánková, Mária Vrabcová
kde: Okoličné

Víkendovka pre mladých do 35 rokov. Ako si nastaviť srdce na hlas Ducha Svätého a prijať Jeho výzvu vydať sa aj na nové nepredvídateľné a nečakané cesty. Prednášky, zdieľanie v skupinkách, adorácia,…


Turíčny víkend

kde: Okoličné / ONLINE

Pozvanie do „večeradla“ a v spoločenstve znovu dovoliť Duchu Svätému, aby v nás pôsobil. Čas na lectio divina, tichú adoráciu, formačné slovo a v sobotu večer spoločné chvály.


Vigília Zoslania Ducha Svätého

kde: Okoličné

Spoločný vstup do slávnosti v sobotu večer.
Pomôže nám, ak svoju účasť vopred telefonicky oznámite - stačí aj v daný deň.


"Rodiny, ste drahé v očiach Božích" - jún

kto: sr. Dária Miezgová
kde: Rodinkovo

Tému duchovnej obnovy ešte upresníme.


Júnové chvály

kde: Okoličné / ONLINE

Spoločný čas chvál a krátke slovko povzbudenia.


Radosť zo života

kto: sr. Dária Miezgová
kde: Okoličné / ONLINE

Víkendová duchovná obnova o radosti ako ovocí Ducha Svätého. Čo nám niekedy bráni, aby sme sa tešili zo života a Božích darov?


Oži s Ježišom 18+ 2023

kto: oŽI tím Komunity
kde: Prosiek

Pre mladých od 18 rokov.


Všetko má svoj čas... (Kaz 3,1)

kde: Okoličné / ONLINE

"Špeciálna" duchovná obnova pre mladých:
Je čas pracovať, čas odpočívať, čas byť s priateľmi. Možnosť viac spoznať všedný život Komunity skrze jej liturgiu, modlitbu, prácu a chvíle odpoči…


Rodiny, ste drahé v očiach Božích.

kto: Pozvaní hostia a komunitný tím
kde: Rodinkovo

Týždenné stretnutie pre rodiny s deťmi.


Oži s Ježišom 2023

kto: oŽI tím Komunity
kde: Prosiek

Pre mladých od 14 do 17 rokov.