Studňa


Pages > Studňa

9. deň novény - Modlitba
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 4:37

Pages > Studňa

8. deň novény - Svedectvo
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 4:35

Pages > Studňa

7. deň novény - Služba
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 4:53

Pages > Studňa

6. deň novény - Rozhodnutie pre lásku
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 4:41

Pages > Studňa

5. deň - Vonkajšie a vnútorné ticho
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 4:39

Pages > Studňa

4. deň novény - Nové srdce
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 3:53

Pages > Studňa

3. deň novény - Očistenie myšlienok a slov
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 4:31

Pages > Studňa

2. deň novény - Viera a dôvera
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 3:53

Pages > Studňa

1. deň novény - Túžba
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 4:20

Pages > Studňa

Novéna k Duchu Svätému - pozvánka
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 2:06

Pages > Studňa

19. Oslava Vzkriesenia
autor: Komunita Blahoslavenstiev
dĺžka: 21:34

Pages > Studňa

18. Tajomstvo zmŕtvychvstania a krstu
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 35:37

Pages > Studňa

17. Tajomstvo Svätej (Bielej) soboty
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 42:38

Pages > Studňa

16. Ofícium Svätej soboty
autor: Komunita Blahoslavenstiev
dĺžka: 38:04

Pages > Studňa

15. Liturgia Uloženia Pána do hrobu
autor: Komunita Blahoslavenstiev
dĺžka: 45:01

Pages > Studňa

14. Krížová cesta
autor: sr. Veronika Barátová, Václav Kubišta (piesne)
dĺžka: 1:07:02

Pages > Studňa

13. Kríž - Najhbšie sa sklonenie Boha k človeku
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 30:25

Pages > Studňa

12. Ofícium piatku Utrpenia Pána
autor: Komunita Blahoslavenstiev
dĺžka: 40:43

Pages > Studňa

11. Liturgia Getsemany
autor: Komunita Blahoslavenstiev
dĺžka: 41:24

Pages > Studňa

10. Ustanovenie Eucharistie - Nová zmluva
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 44:40

Pages > Studňa

09. Zelený štvrtok - ranné chvály
autor: Komunita Blahoslavenstiev
dĺžka: 32:33

Pages > Studňa

08. Ako si pripraviť doma sederovú večeru
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 37:43

Pages > Studňa

07. Seder a Posledné večera Pána
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 30:03

Pages > Studňa

06. Vešpery zmierenia
autor: Komunita Blahoslavenstiev
dĺžka: 47:35

Pages > Studňa

05. Umývajte si nohy navzájom
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 28:00

Pages > Studňa

04. Liturgia Myrofor
autor: Komunita Blahoslavenstiev
dĺžka: 59:22

Pages > Studňa

03. Pomazanie Pána v Betánii
autor: Mária Vrabcová
dĺžka: 11:44

Pages > Studňa

02. Palmová nedeľa - Vstup do Jeruzalema
autor: Komunita Blahoslavenstiev
dĺžka: 1:15:10

Pages > Studňa

01. Prežívanie Svätého týždňa s Komunitou
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 21:34

Pages > Studňa

Pokrstení v smrť Ježiša Krista, aby sme žili s Ním
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 35:08

Pages > Studňa

5. Tajomstvo Kristovho kríža a Eucharistie
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 23:02

Pages > Studňa

4. Smrť zničená zvnútra - s Kristom k Otcovi
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 20:46

Pages > Studňa

3. Priepasť kríža - Láska sa skláňa až k ničote
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 19:17

Pages > Studňa

2. Getsemany - Otec verzus Syn
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 17:20

Pages > Studňa

1. Komu Ježiš zaplatil za naše hriechy
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 29:34

Pages > Studňa

Tajomstvo a škandál Kristovho kríža - pozvánka
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 8:06

Pages > Studňa

Akatist k sv. Terézii z Lisieux
autor: Komunita Blahoslavenstiev
dĺžka: 41:31

Pages > Studňa

10. "Nebudem odpočívať..." - Poslanie neba
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 15:42

Pages > Studňa

9. "Verím, v čo chcem veriť." - Nádej v temnotách
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 15:29

Pages > Studňa

7. "Boli tvoji a mne si ich dal..." - Nikto nežije sám
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 13:49

Pages > Studňa

5. "Moja cesta je cestou dôvery a lásky." - Malá cesta
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 15:04

Pages > Studňa

4. "Láska sa spláca len láskou" - Vzťah s Ježišom
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 16:49

Pages > Studňa

1. "Jarný príbeh malej kvetiny" - Životopisná črta
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 17:05

Pages > Studňa

Jamuárové chvály - so sv. Terezkou
autor: Komunita Blahoslavenstiev
dĺžka:

Pages > Studňa

5. Na ceste k parúzii
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 1:06:25

Pages > Studňa

4. Navečer života budeme súdení podľa lásky
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 1:44:15

Pages > Studňa

3. V tichu Boha - modlitebný večer
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 52:33

Pages > Studňa

2. Vstup časnosti do večnosti
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 1:04:52

Pages > Studňa

1. Život a smrť v perspektíve večnosti
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 1:01:45

Pages > Studňa

Adventný polčas #8
autor: Mária Vrabcová
dĺžka: 1:56

Pages > Studňa

Adventný polčas #1
autor: Mária Vrabcová
dĺžka: 1:17

Pages > Studňa

Adventný polčas #6
autor: Mária Vrabcová
dĺžka: 1:24

Pages > Studňa

Adventný polčas #5
autor: Mária Vrabcová
dĺžka: 1:25

Pages > Studňa

Adventný polčas #4
autor: Mária Vrabcová
dĺžka: 1:47

Pages > Studňa

Adventný polčas #3
autor: Mária Vrabcová
dĺžka: 1:44

Pages > Studňa

Adventný polčas #2
autor: Mária Vrabcová
dĺžka: 1:47

Pages > Studňa

Adventné minútky - 4. adventná nedeľa
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 6:21

Pages > Studňa

Adventný polčas #1
autor: Mária Vrabcová
dĺžka: 3:20

Pages > Studňa

Adventné minútky - 3. adventná nedeľa
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 9:07

Pages > Studňa

Decembrové chvály - Pozvanie do ticha adventu
autor: Komunita Blahoslavenstiev
dĺžka: 1:18:32

Pages > Studňa

Adventné minútky - 2. adventná nedeľa
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 7:57

Pages > Studňa

Adventné minútky - 1. adventná nedeľa
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 5:51

Pages > Studňa

Adventné minútky - pozvánka
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 1:55

Pages > Studňa

Novembrové chvály
autor: Komunita Blahoslavenstiev
dĺžka: 1:41:29

Pages > Studňa

30. New age V. - Ezoterika a zdravie
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 57:07

Pages > Studňa

29. New age IV. - Staronový okultizmus
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 36:47

Pages > Studňa

28. New age III. - Duchovný svet
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 41:44

Pages > Studňa

26. New age I. - Nová paradigma vnímania
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 31:49

Pages > Studňa

25. Univerzálna eschatológia
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 49:29

Pages > Studňa

24. Len ovce rodia ovce
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 45:39

Pages > Studňa

23. Prorocké poslanie kresťana vo svete
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 47:32

Pages > Studňa

22. Je Ježiš univerzálny Spasiteľ?
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 38:55

Pages > Studňa

21. Modlitba príhovoru - pokračovanie
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 40:28

Pages > Studňa

20. Modlitba príhovoru
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 47:43

Pages > Studňa

19. Len v Duchu Svätom - pozvánka
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 15:58

Pages > Studňa

18. Pohľad na život z perspektívy večnosti
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 51:03

Pages > Studňa

17. Aj keby si hory prenášal, ale lásku by si nemal...
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 44:26

Pages > Studňa

16. Milovať znamená odpúšťať
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 1:04:58

Pages > Studňa

15. Božia láska milosrdná a spravodlivá
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 49:32

Pages > Studňa

13. Tajomstvo krstu - 2.časť
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 55:20

Pages > Studňa

12. Tajomstvo krstu - 1.časť
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 50:43

Pages > Studňa

10. Veľká téma utrpenia a Božej vôle
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 33:22

Pages > Studňa

Pozdrav sr. Veroniky
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 4:46

Pages > Studňa

9. Formácia v duchu učenia Cirkvi
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 53:10

Pages > Studňa

8. Sviatosť Eucharistie 2.
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 43:10

Pages > Studňa

7. Sviatosť Eucharistie 1.
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 36:23

Pages > Studňa

6. Lectio divina
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 52:14

Pages > Studňa

5. Modlitba ako stretnutia
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 44:56

Pages > Studňa

4. Blahoslavení chudobní duchom
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 29:02

Pages > Studňa

3. Musel sa Kristus stať človekom
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 45:06

Pages > Studňa

Dážď ruží
autor: Komunita Blahoslavenstiev
dĺžka: 1:42:25

Pages > Studňa

2. Byť učeníkov alebo jedným zo zástupu
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 44:22

Pages > Studňa

1. Nutnosť novej evanjelizácie
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 30:75

Pages > Studňa

bonus
autor: Mária Vrabcová
dĺžka: 1:37

Pages > Studňa

Večer zoslania Ducha Svätého
autor: Komunita Blahoslavenstiev
dĺžka: 2:04:35

Pages > Studňa

9. deň novény k Duchu Svätému
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 4:05

Pages > Studňa

9. napriek všetkému
autor: Mária Vrabcová
dĺžka: 2:44

Pages > Studňa

8. deň novény k Duchu Svätému
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 4:31

Pages > Studňa

8. vidieť
autor: Mária Vrabcová
dĺžka: 3:01

Pages > Studňa

7. deň novény k Duchu Svätému
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 4:47

Pages > Studňa

7. radosť
autor: Veronika Fašánková
dĺžka: 2:51

Pages > Studňa

6. deň novény k Duchu Svätému
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 4:43

Pages > Studňa

6. nepredvídateľné
autor: Veronika Fašánková
dĺžka: 2:58

Pages > Studňa

5. deň novény k Duchu Svätému
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 6:18

Pages > Studňa

5. poslanie
autor: Mária Vrabcová
dĺžka: 2:27

Pages > Studňa

4. deň novény k Duchu Svätému
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 5:09

Pages > Studňa

4. útecha pravdy
autor: Mária Vrabcová
dĺžka: 3:28

Pages > Studňa

3. deň novény k Duchu Svätému
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 6:20

Pages > Studňa

3. rieka života
autor: Veronika Fašánková
dĺžka: 2:45

Pages > Studňa

2. deň novény k Duchu Svätému
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 5:45

Pages > Studňa

2. milovaný
autor: Veronika Fašánková
dĺžka: 2:55

Pages > Studňa

1. deň novény k Duchu Svätému
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka:

Pages > Studňa

1. tvoj príbeh
autor: Mária Vrabcová
dĺžka: 3:03

Pages > Studňa

Novéna k Duchu Svätému
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 1:35

Pages > Studňa

Anténa na Ducha Svätého - upútavka
autor: Veronika Fašánková, Mária Vrabcová
dĺžka: 1:27

Pages > Studňa

25. výročie založenia domu v Okoličnom (sv.omša)
autor: Komunita Blahoslavenstiev
dĺžka: 1:30:12

Pages > Studňa

20 Akatist Vzkriesenia
autor: Komunita Blahoslavenstiev
dĺžka: 45:58

Pages > Studňa

19 Oslava Vzkriesenia
autor: Komunita Blahoslavenstiev
dĺžka: 20:50

Pages > Studňa

18 Tajomstvo zmŕtvychvstania a krstu
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 35:37

Pages > Studňa

17 Tajomstvo Svätej soboty
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 42:38

Pages > Studňa

16 Ofícium Svätej soboty
autor: Komunita Blahoslavenstiev
dĺžka: 42:38

Pages > Studňa

15 Liturgia uloženia Pána do hrobu
autor: Komunita Blahoslavenstiev
dĺžka: 44:59

Pages > Studňa

14 Krížová cesta
autor: Komunita Blahoslavenstiev
dĺžka: 1:06:19

Pages > Studňa

13 Kríž - najhlbšie sklonenie sa Boha k človeku
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 30:25

Pages > Studňa

12 Ofícium Piatku utrpenia Pána
autor: Komunita Blahoslavenstiev
dĺžka: 36:35

Pages > Studňa

11 Ofícium Getsemani
autor: Komunita Blahoslavenstiev
dĺžka: 37:41

Pages > Studňa

10 Ofícium ustanovenia Eucharistie
autor: Komunita Blahoslavenstiev
dĺžka: 28:22

Pages > Studňa

09 Ustanovenie Eucharistie - Nová zmluva
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 44:40

Pages > Studňa

08 Ako si pripomenúť doma sederovú večer
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 37:47

Pages > Studňa

07 Seder a Posledná večera Pána
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 30:03

Pages > Studňa

06 Vešpery zmierenia
autor: Komunita Blahoslavenstiev
dĺžka: 49:31

Pages > Studňa

05 Umývajte si navzájom nohy
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 28:00

Pages > Studňa

04 Liturgia Myrofor
autor: Komunita Blahoslavenstiev
dĺžka: 54:23

Pages > Studňa

03 Pomazanie Pána v Betánii
autor: Mária Vrabcová
dĺžka: 11:43

Pages > Studňa

02 Kvetná nedeľa
autor: Komunita Blahoslavenstiev
dĺžka: 1:29:14

Pages > Studňa

6. Robiť veci s láskou
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 15:04

Pages > Studňa

5. Naše vzťahy
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 13:30

Pages > Studňa

12 Jozef - príbeh zmierenia
autor: Veronika Fašánková
dĺžka: 22:14

Pages > Studňa

4. Starosti života
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 13:43

Pages > Studňa

13 Jakubov zápas
autor: Veronika Fašánková
dĺžka: 18:06

Pages > Studňa

Modlitba za Ukrajinu - marcové chvály
autor: Komunita Blahoslavenstiev
dĺžka: 1:19:56

Pages > Studňa

3. Rozhodnutie pre pokoj
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 13:21

Pages > Studňa

10 Izákovo požehnanie
autor: Veronika Fašánková
dĺžka: 12:01

Pages > Studňa

2. Neočakávané udalosti
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 16:44

Pages > Studňa

09 Abrahámova skúška
autor: Veronika Fašánková
dĺžka: 12:32

Pages > Studňa

6. vystierať k potoku korene - s Jeremiášom
autor: Mária Vrabcová
dĺžka: 5:59

Pages > Studňa

5. tvoja rana sa zacelí - s Izaiášom
autor: Mária Vrabcová
dĺžka: 7:39

Pages > Studňa

1. Boj so stresom
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 10:58

Pages > Studňa

08 Povolanie Abraháma
autor: Veronika Fašánková
dĺžka: 12:32

Pages > Studňa

4. vybieli tvoje hriechy - s Izaiášom
autor: Mária Vrabcová
dĺžka: 4:39

Pages > Studňa

3. prehovorí k tvojmu srdcu - s Ozeášom
autor: Mária Vrabcová
dĺžka: 8:17

Pages > Studňa

2. na púšť - s Ozeášom
autor: Mária Vrabcová
dĺžka: 8:09

Pages > Studňa

Upútavka - Pôstne zamyslenia
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 2:19

Pages > Studňa

1. celým srdcom - s Joelom
autor: Mária Vrabcová
dĺžka: 3:40

Pages > Studňa

07 Obyčajný život patriarchov
autor: Veronika Fašánková
dĺžka: 9:58

Pages > Studňa

Upútavka - Pôstny reset srdca
autor: Mária Vrabcová
dĺžka: 2:35

Pages > Studňa

06 Potopa - dobrá správa?
autor: Veronika Fašánková
dĺžka: 13:17

Pages > Studňa

05 Záhrada
autor: Veronika Fašánková
dĺžka: 14:46

Pages > Studňa

04 Siedmy deň
autor: Veronika Fašánková
dĺžka: 12:04

Pages > Studňa

03 Stvorenie človeka
autor: Veronika Fašánková
dĺžka: 13:27

Pages > Studňa

Aby všetci jedno boli - januárové nedeľné chvály
autor: Komunita Blahoslavenstiev
dĺžka: 1:25:40

Pages > Studňa

02 Stvorenie sveta
autor: Veronika Fašánková
dĺžka: 12:17

Pages > Studňa

09 Čas na otázky a odpovede
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 1:22:27

Pages > Studňa

08 Pokračovanie a dokončenie tém
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 30:36

Pages > Studňa

01 Objavovať Kristovu tvár
autor: Veronika Fašánková
dĺžka: 6:31

Pages > Studňa

04 Židovská sobota a kresťanská nedeľa
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 50:04

Pages > Studňa

02 Vzťah Starého a Nového zákona; téma Zmluvy
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 56:12

Pages > Studňa

01 Tajomstvo Izraela a tajomstvo Cirkvi
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 55:18

Pages > Studňa

A stal sa človekom
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 49:22

Pages > Studňa

Otázky a odpovede
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 1:07:27

Pages > Studňa

Otázky a odpovede
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 1:07:27

Pages > Studňa

Príhovor z Vešpier Vzkriesenia
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 11:36

Pages > Studňa

Prednáška 4.
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 54:13

Pages > Studňa

Prednáška 3
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 51:50

Pages > Studňa

04 Boh prichádza v tichu
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 7:06

Pages > Studňa

Prednáška 2.
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 43:25

Pages > Studňa

Prednáška 1.
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 56:38

Pages > Studňa

A stal sa človekom - modlitebný večer
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 58:16

Pages > Studňa

Úvod
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 25:17

Pages > Studňa

Akatist k Svätému Serafimovi Sarovskému
autor: Komunita Blahoslavenstiev
dĺžka: 41:01

Pages > Studňa

Adventné decembrové nedeľné chvály
autor: Komunita Blahoslavenstiev
dĺžka: 1:11:45

Pages > Studňa

05 Boží přítomnost v našem srdci
autor: o. Jacques Philippe
dĺžka: 54:31

Pages > Studňa

04 Boží přítomnost v Písmu Svatém
autor: o. Jacques Philippe
dĺžka: 57:52

Pages > Studňa

03 Ticho našich slov
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 7:40

Pages > Studňa

03 Boží přítomnost v Eucharistii
autor: o. Jacques Philippe
dĺžka: 52:34

Pages > Studňa

02 Boží přítomnost V Ježíšově lidství
autor: o. Jacques Philippe
dĺžka: 1:00:58

Pages > Studňa

01 Boží přítomnost ve stvoření
autor: o. Jacques Philippe
dĺžka: 44:45

Pages > Studňa

02 Ticho vnútorné
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 7:56

Pages > Studňa

01 Ticho vonkajšie
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 7:08

Pages > Studňa

10 Pár minút s Máriou Magdalénou
autor: Mária Vrabcová
dĺžka: 3:46

Pages > Studňa

09 Pár minút ešte raz s Petrom
autor: Mária Vrabcová
dĺžka: 3:33

Pages > Studňa

Pozvánka- adventné zamyslenia 2021
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 2:06

Pages > Studňa

08 Pár minút s Tomášom
autor: Mária Vrabcová
dĺžka: 2:55

Pages > Studňa

07 Pár minút s emauzskými učeníkmi
autor: Mária Vrabcová
dĺžka: 3:08

Pages > Studňa

06 Pár minút s Martou a Máriou
autor: Mária Vrabcová
dĺžka: 4:03

Pages > Studňa

05 Pár minút s Jánom
autor: Mária Vrabcová
dĺžka: 3:10

Pages > Studňa

04 Pár minút so Zachejom
autor: Mária Vrabcová
dĺžka: 3:12

Pages > Studňa

03 S Petrom po rybolove
autor: Mária Vrabcová
dĺžka: 3:47

Pages > Studňa

02 Pár s Petrom na rybách
autor: Mária Vrabcová
dĺžka: 3:34

Pages > Studňa

01 Pár minút s Matúšom
autor: Mária Vrabcová
dĺžka: 3:34

Pages > Studňa

Utrpení a zkoušky v našem životě (od 24. min.)
autor: o. Jacques Philippe
dĺžka: 2:06:50

Pages > Studňa

Pokoj je voľba - Otázky a odpovede
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 49:53

Pages > Studňa

Pokoj je voľba - 4. prednáška
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 51:21

Pages > Studňa

Pokoj je voľba - 3. prednáška
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 58:06

Pages > Studňa

Pokoj je voľba - 2. prednáška
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 1:01:24

Pages > Studňa

Pokoj je voľba - 1. prednáška
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 46:39

Pages > Studňa

Pokoj je voľba - úvod
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 15:55

Pages > Studňa

09 Rodina - spoločenstvo viery a vďačnosti
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 25:58

Pages > Studňa

04 Charizmy a služba 4.
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 20:34

Pages > Studňa

04 Charizmy a služba 3.
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 26:58

Pages > Studňa

04 Charizmy a služba 2.
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 33:50

Pages > Studňa

04 Charizmy a služba 1.
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 35:45

Pages > Studňa

03 Vnímavosť na Ducha Svätého
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 53:48

Pages > Studňa

02 Turíčna skúsenosť dnes 2.
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 30:51

Pages > Studňa

01 Turíčna skúsenosť dnes 1.
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 46:22

Pages > Studňa

8. deň
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 15:40

Pages > Studňa

7. deň
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 16:27

Pages > Studňa

6. deň
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 16:25

Pages > Studňa

5. deň
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 15:13

Pages > Studňa

4. deň
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 16:54

Pages > Studňa

3. deň
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 17:43

Pages > Studňa

2. deň
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 14:44

Pages > Studňa

12 Vytrvaj
autor: Mária Vrabcová
dĺžka: 8:44

Pages > Studňa

1. deň
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 16:21

Pages > Studňa

11 Deň s Ním
autor: Veronika Fašánková
dĺžka: 7:47

Pages > Studňa

08 (Ne)kresťanská výchova
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 39:45

Pages > Studňa

09 Pod Jeho pohľadom
autor: Mária Vrabcová
dĺžka: 8:32

Pages > Studňa

08 Aký je naozaj Boh
autor: Mária Vrabcová
dĺžka: 7:32

Pages > Studňa

Príhovor z Vešpier Božieho milosrdenstva
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 27:25

Pages > Studňa

07 Kľúč k Písmu
autor: Veronika Fašánková
dĺžka: 8:47

Pages > Studňa

21 Akatist Vzkriesenia
autor: Komunita Blahoslavenstiev
dĺžka: 46:41

Pages > Studňa

07 Základy výchovy
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 45:21

Pages > Studňa

19 Tajomstvo zmŕtvychvstania a krstu
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 42:11

Pages > Studňa

18 Tajomstvo Bielej soboty
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 42:39

Pages > Studňa

06 Záchrana
autor: Mária Vrabcová
dĺžka: 8:17

Pages > Studňa

20 Oslava Vzkriesenia
autor: Komunita Blahoslavenstiev
dĺžka: 45:16

Pages > Studňa

17 Ofícium Bielej soboty
autor: Komunita Blahoslavenstiev
dĺžka: 36:18

Pages > Studňa

14 Kríž - najhlbšie sklonenie sa Boha k človeku
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 30:25

Pages > Studňa

15 Krížová cesta
autor: Komunita Blahoslavenstiev
dĺžka: 1:11:20

Pages > Studňa

13 Ofícium temnôt
autor: Komunita Blahoslavenstiev
dĺžka: 41:20

Pages > Studňa

10 Ustanovenie eucharistie - Nová zmluva
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 44:40

Pages > Studňa

12 Liturgia Getsemani
autor: Komunita Blahoslavenstiev
dĺžka: 1:01:41

Pages > Studňa

09 Ako si pripomenúť doma sederovú večeru
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 37:45

Pages > Studňa

08 Seder a Posledná večera Pána
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 30:03

Pages > Studňa

06 Umývajte si nohy navzájom
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 28:00

Pages > Studňa

07 Vešpery zmierenia
autor: Komunita Blahoslavenstiev
dĺžka: 53:40

Pages > Studňa

04 Pomazanie Pána v Betánii
autor: Mária Vrabcová
dĺžka: 11:44

Pages > Studňa

05 Liturgia Myrofor
autor: Komunita Blahoslavenstiev
dĺžka: 59:36

Pages > Studňa

03 Kvetná nedeľa s Komunitou
autor: Komunita Blahoslavenstiev
dĺžka: 1:24:41

Pages > Studňa

05 Prakticky
autor: Veronika Fašánková
dĺžka: 6:33

Pages > Studňa

02 Prežívanie Svätého týždňa s Komunitou
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 27:02

Pages > Studňa

01 Prežiť Svätý týždeň s Komunitou - Pozvánka
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 6:53

Pages > Studňa

5. pôstna nedeľa - Láska
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 9:50

Pages > Studňa

07 Otázky a odpovede - slovo na záver
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 1:17:33

Pages > Studňa

04 Aj Ježiš hovorí
autor: Veronika Fašánková
dĺžka: 6:49

Pages > Studňa

06 Slávnostné vešpery - príhovor
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 14:59

Pages > Studňa

05 To podstatné v živote
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 58:06

Pages > Studňa

04 Chodiť v novosti života
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 56:11

Pages > Studňa

03 Tajomstvo ukrižovanej lásky
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 53:08

Pages > Studňa

02 Božia láska sa skláňa
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 50:01

Pages > Studňa

01 Vstup do obnovy so sv. Teréziou z Lisieux
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 55:48

Pages > Studňa

4. pôstna nedeľa - Pôst
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 15:21

Pages > Studňa

03 Taký, aký si
autor: Mária Vrabcová
dĺžka: 7:43

Pages > Studňa

06 Dialóg - cesta jednoty
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 29:30

Pages > Studňa

3. pôstna nedeľa - Modlitba
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 14:22

Pages > Studňa

02 Stretnutie
autor: Mária Vrabcová
dĺžka: 7:04

Pages > Studňa

2. pôstna nedeľa - Zmierenie
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 12:59

Pages > Studňa

01 Je to o vzťahu
autor: Veronika Fašánková
dĺžka: 8:50

Pages > Studňa

1. pôstna nedeľa - Obrátenie
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 14:50

Pages > Studňa

Upútavka - Reštart s Ježišom
autor: Veronika Fašánková, Mária Vrabcová
dĺžka: 3:50

Pages > Studňa

10 Výzva
autor: Veronika Fašánková
dĺžka: 8:37

Pages > Studňa

05 Komunikácia ako prejav lásky B.
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 42:39

Pages > Studňa

16 Liturgia - Uloženie Pána do hrobu
autor: Komunita Blahoslavenstiev
dĺžka: 44:09

Pages > Studňa

11 Ofícium slávnosti ustanovenia Eucharistie
autor: Komunita Blahoslavenstiev
dĺžka: 29:25

Pages > Studňa

4. Radosť zo života
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 1:02:00

Pages > Studňa

3. Perfekcionizmus a stres
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 59:20

Pages > Studňa

2. Nízka sebaúcta
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 1:06:50

Pages > Studňa

Úvod; 1. Kto som? Aká som?
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 59:00

Pages > Studňa

04 Komunikácia ako prejav lásky A.
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 37:51

Pages > Studňa

Láska sa skláňa
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 58:41

Pages > Studňa

Radosť kresťana
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 13:42

Pages > Studňa

Adventné DC - Otázky a odpovede
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 24:00

Pages > Studňa

Byť svedkom nádeje
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 9:05

Pages > Studňa

Adventné DC - 4. prednáška
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 47:00

Pages > Studňa

Adventné DC - 3. prednáška
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 47:55

Pages > Studňa

Adventné DC - 2. prednáška
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 53:35

Pages > Studňa

Adventné DC - 1. prednáška
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 53:15

Pages > Studňa

Eschatologická dimenzia chudoby (5. prednáška)
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 1:07:00

Pages > Studňa

03 Rodina - domáca cirkev
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 37:06

Pages > Studňa

Ovocím pokánia je pokoj
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 9:23

Pages > Studňa

Kontemplácia Krista chudobného (modlitebný večer)
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 58:43

Pages > Studňa

Chudoba vo vzťahu k životu (príhovor z vešpier)
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 59:25

Pages > Studňa

Chudoba vo vzťahu k sebe a druhému (4. prednáška)
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 1:08:20

Pages > Studňa

Chudoba vo vzťahu k Bohu (3. prednáška)
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 50:00

Pages > Studňa

Tajomstvo Kristovej chudoby (2. prednáška)
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 47:25

Pages > Studňa

Anawim (1.prednáška)
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 50:20

Pages > Studňa

Úvod - Na ceste ku kresťanskej dospelosti
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 48:05

Pages > Studňa

Stíšené srdce
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 8:38

Pages > Studňa

Úvod - Pozvánka
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 1:43

Pages > Studňa

02 Stvorení pre vzťah
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 43:35

Pages > Studňa

Emócie - odpovede na otázky
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 38:15

Pages > Studňa

Emócie - prednáška 4.
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 49:09

Pages > Studňa

Emócie - prednáška 3.
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 52:51

Pages > Studňa

Emócie - prednáška 2.
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 1:03:44

Pages > Studňa

Emócie - prednáška 1.
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 55:18

Pages > Studňa

01 Manželstvo a rodina
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 38:49

Pages > Studňa

Akatist k Duchu Svätému
autor: Komunita Blahoslavenstiev
dĺžka: 49:01

Pages > Studňa

06 Turíčna skúsenosť v našom živote 2.
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 1:01:10

Pages > Studňa

05 Turíčna skúsenosť v našom živote 1.
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 55:11

Pages > Studňa

04 Pôsobenie Ducha Svätého v nás 2.
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 33:47

Pages > Studňa

03 Pôsobenie Ducha Svätého v nás 1.
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 27:56

Pages > Studňa

02 Život s Kristom v Duchu Svätom 2.
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 31:36

Pages > Studňa

01 Život s Kristom v Duchu Svätom 1.
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 40:22

Pages > Studňa

Akatist Vzkriesenia
autor: Komunita Blahoslavenstiev
dĺžka: 44:42

Pages > Studňa

05 Čo je v živote najdôležitejšie?
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 6:15

Pages > Studňa

04 Peklo existuje?
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 4:34

Pages > Studňa

03 Očisťovanie po smrti - trest alebo milosť?
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 13:37

Pages > Studňa

02 Nebude v nebi nuda?
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 8:27

Pages > Studňa

01 Čo je to večný život?
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 8:19

Pages > Studňa

38 Duch Dvatý - velký neznámý
autor: Jo Croissant
dĺžka: 5:52

Pages > Studňa

Modlitba tělem - modlitba srdcem
autor: Jo Croissant
dĺžka: 13:29

Pages > Studňa

40 Tajemství muže a ženy
autor: Jo Croissant
dĺžka: 10:07

Pages > Studňa

39 Postoj vůči autoritě
autor: Jo Croissant
dĺžka: 13:27

Pages > Studňa

37 Tvé tělo je chrámem Ducha Svatého
autor: Jo Croissant
dĺžka: 7:07

Pages > Studňa

36 Náš vztah k jídlu
autor: Jo Croissant
dĺžka: 5:59

Pages > Studňa

35 Moc chvály a vděčnosti
autor: Jo Croissant
dĺžka: 6:32

Pages > Studňa

34 Jak se dívat na druhé
autor: Jo Croissant
dĺžka: 8:26

Pages > Studňa

33 Vyvol si život
autor: Jo Croissant
dĺžka: 9:45

Pages > Studňa

32 Tajemství vzkříšení
autor: Jo Croissant
dĺžka: 5:06

Pages > Studňa

31 Tajemství kříže
autor: Jo Croissant
dĺžka: 7:24

Pages > Studňa

30 Odvaha odpustit
autor: Jo Croissant
dĺžka: 8:58

Pages > Studňa

29 Zřeknout se smutku
autor: Jo Croissant
dĺžka: 4:06

Pages > Studňa

28 Minutová modlitba
autor: Jo Croissant
dĺžka: 12:24

Pages > Studňa

27 Svatý Josef, stín Otce
autor: Jo Croissant
dĺžka: 8:27

Pages > Studňa

25 Jak prožívat postní dobu?
autor: Jo Croissant
dĺžka: 11:50

Pages > Studňa

24 Může být postní doba radostná?
autor: Jo Croissant
dĺžka: 6:03

Pages > Studňa

23 Marta Robinová
autor: Jo Croissant
dĺžka: 7:07

Pages > Studňa

19 Pohled Otce
autor: Jo Croissant
dĺžka: 6:29

Pages > Studňa

22 Krása
autor: Jo Croissant
dĺžka: 9:33

Pages > Studňa

21 Jaký je smysl slavení
autor: Jo Croissant
dĺžka: 6:47

Pages > Studňa

17 Nejkrásnější vánoční dar
autor: Jo Croissant
dĺžka: 8:37

Pages > Studňa

14 Jaká je milost adventu?
autor: Jo Croissant
dĺžka: 6:00

Pages > Studňa

15 Jak prožívat advent?
autor: Jo Croissant
dĺžka: 4:53

Pages > Studňa

13 Pánův druhý příchod
autor: Jo Croissant
dĺžka: 7:05

Pages > Studňa

11 Kvalita vztahu
autor: Jo Croissant
dĺžka: 6:29

Pages > Studňa

10 Jsou svatí důležití?
autor: Jo Croissant
dĺžka: 4:49

Pages > Studňa

09 Svatost
autor: Jo Croissant
dĺžka: 8,30

Pages > Studňa

08 Radost
autor: Jo Croissant
dĺžka: 6:28

Pages > Studňa

06 Boží slovo
autor: Jo Croissant
dĺžka: 7:03

Pages > Studňa

05 Požehnání a zlořečení
autor: Jo Croissant
dĺžka: 8:53

Pages > Studňa

04 Pod pohledem nebeského Otce
autor: Jo Croissant
dĺžka: 5:47

Pages > Studňa

03 Žít v přítomné chvíli
autor: Jo Croissant
dĺžka: 7:17

Pages > Studňa

02 Minuta pro Hospodina
autor: Jo Croissant
dĺžka: 7:53

Pages > Studňa

01 Jdi k sobě samému
autor: Jo Croissant
dĺžka: 4:41

Pages > Studňa

07 Chvála
autor: Jo Croissant
dĺžka: 5:47