S Bibliou


S Bibliou

12 Jozef - príbeh zmierenia
autor: Veronika Fašánková
dĺžka: 22:14

S Bibliou

13 Jakubov zápas
autor: Veronika Fašánková
dĺžka: 18:06

S Bibliou

10 Izákovo požehnanie
autor: Veronika Fašánková
dĺžka: 12:01

S Bibliou

09 Abrahámova skúška
autor: Veronika Fašánková
dĺžka: 12:32

S Bibliou

5. tvoja rana sa zacelí - s Izaiášom
autor: Mária Vrabcová
dĺžka: 7:39

S Bibliou

08 Povolanie Abraháma
autor: Veronika Fašánková
dĺžka: 12:32

S Bibliou

4. vybieli tvoje hriechy - s Izaiášom
autor: Mária Vrabcová
dĺžka: 4:39

S Bibliou

3. prehovorí k tvojmu srdcu - s Ozeášom
autor: Mária Vrabcová
dĺžka: 8:17

S Bibliou

2. na púšť - s Ozeášom
autor: Mária Vrabcová
dĺžka: 8:09

S Bibliou

1. celým srdcom - s Joelom
autor: Mária Vrabcová
dĺžka: 3:40

S Bibliou

07 Obyčajný život patriarchov
autor: Veronika Fašánková
dĺžka: 9:58

S Bibliou

Upútavka - Pôstny reset srdca
autor: Mária Vrabcová
dĺžka: 2:35

S Bibliou

06 Potopa - dobrá správa?
autor: Veronika Fašánková
dĺžka: 13:17

S Bibliou

05 Záhrada
autor: Veronika Fašánková
dĺžka: 14:46

S Bibliou

04 Siedmy deň
autor: Veronika Fašánková
dĺžka: 12:04

S Bibliou

03 Stvorenie človeka
autor: Veronika Fašánková
dĺžka: 13:27

S Bibliou

02 Stvorenie sveta
autor: Veronika Fašánková
dĺžka: 12:17

S Bibliou

01 Objavovať Kristovu tvár
autor: Veronika Fašánková
dĺžka: 6:31

S Bibliou

10 Pár minút s Máriou Magdalénou
autor: Mária Vrabcová
dĺžka: 3:46

S Bibliou

09 Pár minút ešte raz s Petrom
autor: Mária Vrabcová
dĺžka: 3:33

S Bibliou

08 Pár minút s Tomášom
autor: Mária Vrabcová
dĺžka: 2:55

S Bibliou

07 Pár minút s emauzskými učeníkmi
autor: Mária Vrabcová
dĺžka: 3:08

S Bibliou

06 Pár minút s Martou a Máriou
autor: Mária Vrabcová
dĺžka: 4:03

S Bibliou

05 Pár minút s Jánom
autor: Mária Vrabcová
dĺžka: 3:10

S Bibliou

04 Pár minút so Zachejom
autor: Mária Vrabcová
dĺžka: 3:12

S Bibliou

03 S Petrom po rybolove
autor: Mária Vrabcová
dĺžka: 3:47

S Bibliou

02 Pár s Petrom na rybách
autor: Mária Vrabcová
dĺžka: 3:34

S Bibliou

01 Pár minút s Matúšom
autor: Mária Vrabcová
dĺžka: 3:34