Hudba


Pages > Hudba

Aby všetci jedno boli
autor: Václav Kubišta
dĺžka: 3:18

Pages > Hudba

Plesaj, dcéra Sionská
autor: Václav Kubišta
dĺžka: 3:18

Pages > Hudba

Neboj sa, Mária
autor: Václav Kubišta
dĺžka: 2:54

Pages > Hudba

Nebesia rozprávajú o Božej sláve
autor: Václav Kubišta
dĺžka: 4:05

Pages > Hudba

Vždy cestu ku mne nájdeš
autor: Václav Kubišta
dĺžka: 4:46

Pages > Hudba

Ochotné je moe srdce, Bože
autor: Václav Kubišta
dĺžka: 4:12

Pages > Hudba

Tvoje meno v srdci mám
autor: Václav Kubišta
dĺžka: 6:28

Pages > Hudba

Ako rosa na trávu
autor: Václav Kubišta
dĺžka: 6:41

Pages > Hudba

Cesta do Emauz - hudobno-slovné pásmo
autor: Václav Kubišta (sprievodné slovo sr. Veronika Barátová)
dĺžka: 59:55

Pages > Hudba

Ty zotrieš každú slzu z očí
autor: Václav Kubišta
dĺžka: 7:50

Pages > Hudba

Svetlo, čo svieti v tmách
autor: Václav Kubišta
dĺžka: 4:37

Pages > Hudba

Príď, Pane, príď
autor: Václav Kubišta
dĺžka: 4:03

Pages > Hudba

Tebe dôverujem
autor: Václav Kubišta
dĺžka: 8:20

Pages > Hudba

Pravé svetlo
autor: Václav Kubišta a A.P.S
dĺžka: 6:03

Pages > Hudba

9. deň - Ducha svojho dávaš nám
autor: Václav Kubišta
dĺžka: 6:12

Pages > Hudba

8. deň - Zošli Ducha svojho
autor: Václav Kubišta
dĺžka: 4:37

Pages > Hudba

7. deň - Ty silu dávaš
autor: Václav Kubišta
dĺžka: 3:59

Pages > Hudba

6. deň - K nám sa skláňaš
autor: Václav Kubišta
dĺžka: 4:52

Pages > Hudba

5. deň - Duchu Svätý, príď k nám
autor: Václav Kubišta
dĺžka: 4:53

Pages > Hudba

4. deň - Pane, obnov vo mne Ducha pevného
autor: Václav Kubišta
dĺžka: 6:00

Pages > Hudba

3. deň - Dotkni sa nás
autor: Václav Kubišta
dĺžka: 3:33

Pages > Hudba

1. deň - Teba chválime, Duchu Svätý
autor: Václav Kubišta
dĺžka: 5:59

Pages > Hudba

Novéna k Duchu Svätému - Piesne - Pozvánka
autor: Václav Kubišta
dĺžka: 2:04

Pages > Hudba

Pán je môj pastier
autor: Václav Kubišta
dĺžka: 6:11

Pages > Hudba

Za mňa a môj hriech
autor: Václav Kubišta
dĺžka: 4:48

Pages > Hudba

Dotkni sa
autor: Václav Kubičta
dĺžka: 4:42

Pages > Hudba

Srdce otváram
autor: Václav Kubišta
dĺžka: 4:29

Pages > Hudba

Keď pôjdeš po vodách
autor: Václav Kubišta
dĺžka: 6:37

Pages > Hudba

Pod tvoju ochranu (Modlitba za Rusko a Ukrajinu)
autor: Václav Kubišta
dĺžka: 3:19

Pages > Hudba

Dieťa - Kráľ
autor: Václav Kubišta
dĺžka: 5:36

Pages > Hudba

Svoje oči dvíham k horám
autor: Václav Kubišta
dĺžka: 6:06

Pages > Hudba

Koľko ciest
autor: Václav Kubišta
dĺžka: 3:13

Pages > Hudba

Za Tebou
autor: Václav Kubišta
dĺžka: 4:08

Pages > Hudba

Spievajme Hosana Kráľovi kráľov
autor: Václav Kubišta
dĺžka: 3:40

Pages > Hudba

9. zastavenie - A znovu na kolenách
autor: Václav Kubišta
dĺžka: 2:56

Pages > Hudba

Od avinu chaj
autor: Václav Kubišta
dĺžka: 4:41

Pages > Hudba

Čakal, som čakal na Pána
autor: Václav Kubišta so skupinou A.P.S.
dĺžka: 1:35:40

Pages > Hudba

Nebudem sa zlého báť
autor: Václav Kubišta
dĺžka: 4:16

Pages > Hudba

Cama lecha navši
autor: Václav Kubišta
dĺžka: 7:15

Pages > Hudba

Pokoj svoj vám zanechávam
autor: Václav Kubišta
dĺžka: 4:23

Pages > Hudba

Hevenu šalom alechem - Synagóga 2019
autor: Komunita Blahoslavenstiev a priatelia
dĺžka: 0:41

Pages > Hudba

Esa Ejnaj - Synagóga 2019
autor: Komunita Blahoslavenstiev a priatelia
dĺžka: 1:41

Pages > Hudba

Zochrenu
autor: Václav Kubišta
dĺžka: 3:08

Pages > Hudba

Zamru Elohim
autor: Václav Kubišta
dĺžka: 2:56

Pages > Hudba

Nichsefa
autor: Václav Kubišta
dĺžka: 4:26

Pages > Hudba

Mi jitneni of
autor: Václav Kubišta
dĺžka: 2:32

Pages > Hudba

Ma hašir
autor: Václav Kubišta
dĺžka: 3:26

Pages > Hudba

Ki lišuatcha
autor: Václav Kubišta
dĺžka: 2:10

Pages > Hudba

Ki lecha tov lehodot
autor: Václav Kubišta
dĺžka: 2:17

Pages > Hudba

Hošia et amecha
autor: Václav Kubišta
dĺžka: 2:46

Pages > Hudba

Hine cheine avadim
autor: Václav Kubišta
dĺžka: 3:09

Pages > Hudba

Hadurnae
autor: Václav Kubišta
dĺžka: 3:21

Pages > Hudba

Esa ejnaj
autor: Václav Kubišta
dĺžka: 2:48

Pages > Hudba

Bejt Jakov
autor: Václav Kubišta
dĺžka: 3:49

Pages > Hudba

Avinu Malkeinu
autor: Václav Kubišta
dĺžka: 3:50

Pages > Hudba

Avinu
autor: Václav Kubišta
dĺžka: 1:19

Pages > Hudba

Avi nu Malkeinu
autor: Komunita Blahoslavenstiev a priatelia
dĺžka: 0:54

Pages > Hudba

Achat šaalti
autor: Václav Kubišta
dĺžka: 2:53