Online cyklus školy učeníctva prostredníctvom nášho youtube kanála, určený všetkým kresťanom,ktorí chcú byť učeníkmi Ježiša Krista – teda žiť svoju vieru ako vzťah s Ježišom založený na jeho slove, učiť sa vnímať Boha, seba, druhých a svet s jeho problémami a výzvami jeho očami, a tak mu byť svedkami vo svete okolo nás. Ide o cyklus 25 tzv. základných prednášok a 5 doplnkových (dĺžka 30-45 min).

Vedie: sr. ThLic. Veronika Barátová

Účastníci majú možnosť komunikácie s prednášajúcou prostredníctvom mailu: veronika.baratova@seznam.cz

Celý cyklus nájdete v našej STUDNI.

Našu službu môžeme vykonávať len vďaka finančnej podpore, ktorá pokrýva náklady na výrobu a službu prednášajúceho. Za akýkoľvek príspevok, ktorý môžete poslať na číslo účtu: SK20 5600 0000 0016 1055 3002 (do správy pre prijímateľa uveďte ŠU - dar a nič iné.), ďakujeme.