Online cyklus školy učeníctva prostredníctvom nášho youtube kanála, určený všetkým kresťanom,ktorí chcú byť učeníkmi Ježiša Krista – teda žiť svoju vieru ako vzťah s Ježišom založený na jeho slove, učiť sa vnímať Boha, seba, druhých a svet s jeho problémami a výzvami jeho očami, a tak mu byť svedkami vo svete okolo nás. Ide o cyklus 25 tzv. základných prednášok a 5 doplnkových (dĺžka 30-45 min).

Vedie: sr. ThLic. Veronika Barátová

Účastníci majú možnosť komunikácie s prednášajúcou prostredníctvom mailu.

Našu službu môžeme vykonávať len vďaka finančnej podpore. Príspevok za celý cyklus predstavuje 65 eur (môže sa to zdať veľa, ale okrem samotnej duchovnej služby je v tom i ohodnotenie práce technického zabezpečenia a spracovania). Túto čiastku nám môžete posielať i postupne vo viacerých splátkach, počas sledovania cyklu. Pokiaľ Vám Vaše finančné možnosti nedovoľujú uhradiť celú finančnú čiastku, obráťte sa na nás a dohodneme sa. Nechceme, aby sa niekto z finančných dôvodov nemohol tohto kurzu zúčastniť.

Príspevok pošlite, prosíme, na číslo účtu: SK20 5600 0000 0016 1055 3002 (do správy pre prijímateľa uveďte ŠU - dar a nič iné.) SWIFT kód (pre účastníkov zo zahraničia): KOMASK2X.

Po zaplatení či už celej čiastky alebo len prvej splátky, Vám pošleme prihlasovací link.
Prosíme, aby ste tento link nezdieľali s ľuďmi, ktorí nie sú prihlásení. Ďakujeme.