Škola učeníctva

  • Škola učeníctva
    Pre všetkým kresťanom, ktorí chcú byť učeníkmi Ježiša Krista – teda žiť svoju vieru ako vzťah s Ježišom založený na jeho slove, učiť sa vnímať Boha, seba, druhých a svet s jeho problémami a výzvami jeho očami, a tak mu byť svedkami vo svete okolo nás.

Škola učeníctva

30. New age V. - Ezoterika a zdravie
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 57:07

Škola učeníctva

29. New age IV. - Staronový okultizmus
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 36:47

Škola učeníctva

28. New age III. - Duchovný svet
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 41:44

Škola učeníctva

26. New age I. - Nová paradigma vnímania
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 31:49

Škola učeníctva

25. Univerzálna eschatológia
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 49:29

Škola učeníctva

24. Len ovce rodia ovce
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 45:39

Škola učeníctva

23. Prorocké poslanie kresťana vo svete
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 47:32

Škola učeníctva

22. Je Ježiš univerzálny Spasiteľ?
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 38:55

Škola učeníctva

21. Modlitba príhovoru - pokračovanie
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 40:28

Škola učeníctva

20. Modlitba príhovoru
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 47:43

Škola učeníctva

19. Len v Duchu Svätom - pozvánka
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 15:58

Škola učeníctva

18. Pohľad na život z perspektívy večnosti
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 51:03

Škola učeníctva

16. Milovať znamená odpúšťať
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 1:04:58

Škola učeníctva

15. Božia láska milosrdná a spravodlivá
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 49:32

Škola učeníctva

13. Tajomstvo krstu - 2.časť
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 55:20

Škola učeníctva

12. Tajomstvo krstu - 1.časť
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 50:43

Škola učeníctva

10. Veľká téma utrpenia a Božej vôle
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 33:22

Škola učeníctva

Pozdrav sr. Veroniky
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 4:46

Škola učeníctva

9. Formácia v duchu učenia Cirkvi
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 53:10

Škola učeníctva

8. Sviatosť Eucharistie 2.
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 43:10

Škola učeníctva

7. Sviatosť Eucharistie 1.
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 36:23

Škola učeníctva

6. Lectio divina
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 52:14

Škola učeníctva

5. Modlitba ako stretnutia
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 44:56

Škola učeníctva

4. Blahoslavení chudobní duchom
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 29:02

Škola učeníctva

3. Musel sa Kristus stať človekom
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 45:06

Škola učeníctva

2. Byť učeníkov alebo jedným zo zástupu
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 44:22

Škola učeníctva

1. Nutnosť novej evanjelizácie
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 30:75