Zamyslenia a rozhovory


Zamyslenia a rozhovory

Adventné minútky - pozvánka
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 1:55

Zamyslenia a rozhovory

6. Robiť veci s láskou
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 15:04

Zamyslenia a rozhovory

5. Naše vzťahy
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 13:30

Zamyslenia a rozhovory

4. Starosti života
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 13:43

Zamyslenia a rozhovory

3. Rozhodnutie pre pokoj
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 13:21

Zamyslenia a rozhovory

2. Neočakávané udalosti
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 16:44

Zamyslenia a rozhovory

1. Boj so stresom
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 10:58

Zamyslenia a rozhovory

Upútavka - Pôstne zamyslenia
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 2:19

Zamyslenia a rozhovory

04 Boh prichádza v tichu
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 7:06

Zamyslenia a rozhovory

03 Ticho našich slov
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 7:40

Zamyslenia a rozhovory

02 Ticho vnútorné
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 7:56

Zamyslenia a rozhovory

01 Ticho vonkajšie
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 7:08

Zamyslenia a rozhovory

Pozvánka- adventné zamyslenia 2021
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 2:06

Zamyslenia a rozhovory

5. pôstna nedeľa - Láska
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 9:50

Zamyslenia a rozhovory

4. pôstna nedeľa - Pôst
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 15:21

Zamyslenia a rozhovory

3. pôstna nedeľa - Modlitba
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 14:22

Zamyslenia a rozhovory

2. pôstna nedeľa - Zmierenie
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 12:59

Zamyslenia a rozhovory

1. pôstna nedeľa - Obrátenie
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 14:50

Zamyslenia a rozhovory

Radosť kresťana
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 13:42

Zamyslenia a rozhovory

Byť svedkom nádeje
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 9:05

Zamyslenia a rozhovory

Ovocím pokánia je pokoj
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 9:23

Zamyslenia a rozhovory

Stíšené srdce
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 8:38

Zamyslenia a rozhovory

Úvod - Pozvánka
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 1:43

Zamyslenia a rozhovory

05 Čo je v živote najdôležitejšie?
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 6:15

Zamyslenia a rozhovory

04 Peklo existuje?
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 4:34

Zamyslenia a rozhovory

02 Nebude v nebi nuda?
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 8:27

Zamyslenia a rozhovory

01 Čo je to večný život?
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 8:19

Zamyslenia a rozhovory

40 Tajemství muže a ženy
autor: Jo Croissant
dĺžka: 10:07

Zamyslenia a rozhovory

39 Postoj vůči autoritě
autor: Jo Croissant
dĺžka: 13:27

Zamyslenia a rozhovory

36 Náš vztah k jídlu
autor: Jo Croissant
dĺžka: 5:59

Zamyslenia a rozhovory

34 Jak se dívat na druhé
autor: Jo Croissant
dĺžka: 8:26

Zamyslenia a rozhovory

33 Vyvol si život
autor: Jo Croissant
dĺžka: 9:45

Zamyslenia a rozhovory

31 Tajemství kříže
autor: Jo Croissant
dĺžka: 7:24

Zamyslenia a rozhovory

30 Odvaha odpustit
autor: Jo Croissant
dĺžka: 8:58

Zamyslenia a rozhovory

29 Zřeknout se smutku
autor: Jo Croissant
dĺžka: 4:06

Zamyslenia a rozhovory

28 Minutová modlitba
autor: Jo Croissant
dĺžka: 12:24

Zamyslenia a rozhovory

23 Marta Robinová
autor: Jo Croissant
dĺžka: 7:07

Zamyslenia a rozhovory

19 Pohled Otce
autor: Jo Croissant
dĺžka: 6:29

Zamyslenia a rozhovory

22 Krása
autor: Jo Croissant
dĺžka: 9:33

Zamyslenia a rozhovory

21 Jaký je smysl slavení
autor: Jo Croissant
dĺžka: 6:47

Zamyslenia a rozhovory

15 Jak prožívat advent?
autor: Jo Croissant
dĺžka: 4:53

Zamyslenia a rozhovory

11 Kvalita vztahu
autor: Jo Croissant
dĺžka: 6:29

Zamyslenia a rozhovory

09 Svatost
autor: Jo Croissant
dĺžka: 8,30

Zamyslenia a rozhovory

08 Radost
autor: Jo Croissant
dĺžka: 6:28

Zamyslenia a rozhovory

06 Boží slovo
autor: Jo Croissant
dĺžka: 7:03

Zamyslenia a rozhovory

02 Minuta pro Hospodina
autor: Jo Croissant
dĺžka: 7:53

Zamyslenia a rozhovory

01 Jdi k sobě samému
autor: Jo Croissant
dĺžka: 4:41

Zamyslenia a rozhovory

07 Chvála
autor: Jo Croissant
dĺžka: 5:47