Svätý týždeň


Svätý týždeň

19. Oslava Vzkriesenia
autor: Komunita Blahoslavenstiev
dĺžka: 21:34

Svätý týždeň

18. Tajomstvo zmŕtvychvstania a krstu
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 35:37

Svätý týždeň

17. Tajomstvo Svätej (Bielej) soboty
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 42:38

Svätý týždeň

16. Ofícium Svätej soboty
autor: Komunita Blahoslavenstiev
dĺžka: 38:04

Svätý týždeň

15. Liturgia Uloženia Pána do hrobu
autor: Komunita Blahoslavenstiev
dĺžka: 45:01

Svätý týždeň

14. Krížová cesta
autor: sr. Veronika Barátová, Václav Kubišta (piesne)
dĺžka: 1:07:02

Svätý týždeň

12. Ofícium piatku Utrpenia Pána
autor: Komunita Blahoslavenstiev
dĺžka: 40:43

Svätý týždeň

11. Liturgia Getsemany
autor: Komunita Blahoslavenstiev
dĺžka: 41:24

Svätý týždeň

10. Ustanovenie Eucharistie - Nová zmluva
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 44:40

Svätý týždeň

09. Zelený štvrtok - ranné chvály
autor: Komunita Blahoslavenstiev
dĺžka: 32:33

Svätý týždeň

08. Ako si pripraviť doma sederovú večeru
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 37:43

Svätý týždeň

07. Seder a Posledné večera Pána
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 30:03

Svätý týždeň

06. Vešpery zmierenia
autor: Komunita Blahoslavenstiev
dĺžka: 47:35

Svätý týždeň

05. Umývajte si nohy navzájom
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 28:00

Svätý týždeň

04. Liturgia Myrofor
autor: Komunita Blahoslavenstiev
dĺžka: 59:22

Svätý týždeň

03. Pomazanie Pána v Betánii
autor: Mária Vrabcová
dĺžka: 11:44

Svätý týždeň

02. Palmová nedeľa - Vstup do Jeruzalema
autor: Komunita Blahoslavenstiev
dĺžka: 1:15:10

Svätý týždeň

01. Prežívanie Svätého týždňa s Komunitou
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 21:34

Svätý týždeň

20 Akatist Vzkriesenia
autor: Komunita Blahoslavenstiev
dĺžka: 45:58

Svätý týždeň

19 Oslava Vzkriesenia
autor: Komunita Blahoslavenstiev
dĺžka: 20:50

Svätý týždeň

18 Tajomstvo zmŕtvychvstania a krstu
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 35:37

Svätý týždeň

17 Tajomstvo Svätej soboty
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 42:38

Svätý týždeň

16 Ofícium Svätej soboty
autor: Komunita Blahoslavenstiev
dĺžka: 42:38

Svätý týždeň

15 Liturgia uloženia Pána do hrobu
autor: Komunita Blahoslavenstiev
dĺžka: 44:59

Svätý týždeň

14 Krížová cesta
autor: Komunita Blahoslavenstiev
dĺžka: 1:06:19

Svätý týždeň

12 Ofícium Piatku utrpenia Pána
autor: Komunita Blahoslavenstiev
dĺžka: 36:35

Svätý týždeň

11 Ofícium Getsemani
autor: Komunita Blahoslavenstiev
dĺžka: 37:41

Svätý týždeň

10 Ofícium ustanovenia Eucharistie
autor: Komunita Blahoslavenstiev
dĺžka: 28:22

Svätý týždeň

09 Ustanovenie Eucharistie - Nová zmluva
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 44:40

Svätý týždeň

08 Ako si pripomenúť doma sederovú večer
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 37:47

Svätý týždeň

07 Seder a Posledná večera Pána
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 30:03

Svätý týždeň

06 Vešpery zmierenia
autor: Komunita Blahoslavenstiev
dĺžka: 49:31

Svätý týždeň

05 Umývajte si navzájom nohy
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 28:00

Svätý týždeň

04 Liturgia Myrofor
autor: Komunita Blahoslavenstiev
dĺžka: 54:23

Svätý týždeň

03 Pomazanie Pána v Betánii
autor: Mária Vrabcová
dĺžka: 11:43

Svätý týždeň

02 Kvetná nedeľa
autor: Komunita Blahoslavenstiev
dĺžka: 1:29:14

Svätý týždeň

21 Akatist Vzkriesenia
autor: Komunita Blahoslavenstiev
dĺžka: 46:41

Svätý týždeň

19 Tajomstvo zmŕtvychvstania a krstu
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 42:11

Svätý týždeň

18 Tajomstvo Bielej soboty
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 42:39

Svätý týždeň

20 Oslava Vzkriesenia
autor: Komunita Blahoslavenstiev
dĺžka: 45:16

Svätý týždeň

17 Ofícium Bielej soboty
autor: Komunita Blahoslavenstiev
dĺžka: 36:18

Svätý týždeň

15 Krížová cesta
autor: Komunita Blahoslavenstiev
dĺžka: 1:11:20

Svätý týždeň

13 Ofícium temnôt
autor: Komunita Blahoslavenstiev
dĺžka: 41:20

Svätý týždeň

10 Ustanovenie eucharistie - Nová zmluva
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 44:40

Svätý týždeň

12 Liturgia Getsemani
autor: Komunita Blahoslavenstiev
dĺžka: 1:01:41

Svätý týždeň

09 Ako si pripomenúť doma sederovú večeru
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 37:45

Svätý týždeň

08 Seder a Posledná večera Pána
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 30:03

Svätý týždeň

06 Umývajte si nohy navzájom
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 28:00

Svätý týždeň

07 Vešpery zmierenia
autor: Komunita Blahoslavenstiev
dĺžka: 53:40

Svätý týždeň

04 Pomazanie Pána v Betánii
autor: Mária Vrabcová
dĺžka: 11:44

Svätý týždeň

05 Liturgia Myrofor
autor: Komunita Blahoslavenstiev
dĺžka: 59:36

Svätý týždeň

03 Kvetná nedeľa s Komunitou
autor: Komunita Blahoslavenstiev
dĺžka: 1:24:41

Svätý týždeň

02 Prežívanie Svätého týždňa s Komunitou
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 27:02

Svätý týždeň

16 Liturgia - Uloženie Pána do hrobu
autor: Komunita Blahoslavenstiev
dĺžka: 44:09

Svätý týždeň

11 Ofícium slávnosti ustanovenia Eucharistie
autor: Komunita Blahoslavenstiev
dĺžka: 29:25