Láska sa skláňa

1. "Jarný príbeh malej kvetiny" - Životopisná črta
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 17:05

2. "V evanjeliu nachádzam všetko..." - Zdroj poznania Boha
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 15:30

3. "Je predsa vlastnosťou lásky skláňať sa." - Vnem Boha
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 16:09

4. "Láska sa spláca len láskou" - Vzťah s Ježišom
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 16:49

5. "Moja cesta je cestou dôvery a lásky." - Malá cesta
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 15:04

7. "Boli tvoji a mne si ich dal..." - Nikto nežije sám
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 13:49

8. "Výťah do neba je tvoja náruč, Ježišu!" - Cesta do neba
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 16:20

9. "Verím, v čo chcem veriť." - Nádej v temnotách
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 15:29

10. "Nebudem odpočívať..." - Poslanie neba
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 15:42