Formácie a prednášky

  • Židovské korene kresťanskej viery
    Aké sú korene našej viery, ako lepšie rozumieť evanjeliu, ako v jeho svetle čítať Starý zákon? Stále aktuálne dejiny antisemitizmu, jeho skutocné príčiny i vo svetle učenia Cirkvi.
  • Rôzne
    Jednotlivé prednášky na rôzne témy.