Duchovné cvičenia


Duchovné cvičenia

5. Na ceste k parúzii
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 1:06:25

Duchovné cvičenia

4. Navečer života budeme súdení podľa lásky
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 1:44:15

Duchovné cvičenia

3. V tichu Boha - modlitebný večer
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 52:33

Duchovné cvičenia

2. Vstup časnosti do večnosti
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 1:04:52

Duchovné cvičenia

1. Život a smrť v perspektíve večnosti
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 1:01:45

Duchovné cvičenia

Otázky a odpovede
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 1:07:27

Duchovné cvičenia

Otázky a odpovede
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 1:07:27

Duchovné cvičenia

Príhovor z Vešpier Vzkriesenia
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 11:36

Duchovné cvičenia

Prednáška 4.
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 54:13

Duchovné cvičenia

Prednáška 3
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 51:50

Duchovné cvičenia

Prednáška 2.
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 43:25

Duchovné cvičenia

Prednáška 1.
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 56:38

Duchovné cvičenia

A stal sa človekom - modlitebný večer
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 58:16

Duchovné cvičenia

Úvod
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 25:17

Duchovné cvičenia

05 Boží přítomnost v našem srdci
autor: o. Jacques Philippe
dĺžka: 54:31

Duchovné cvičenia

04 Boží přítomnost v Písmu Svatém
autor: o. Jacques Philippe
dĺžka: 57:52

Duchovné cvičenia

03 Boží přítomnost v Eucharistii
autor: o. Jacques Philippe
dĺžka: 52:34

Duchovné cvičenia

01 Boží přítomnost ve stvoření
autor: o. Jacques Philippe
dĺžka: 44:45

Duchovné cvičenia

07 Otázky a odpovede - slovo na záver
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 1:17:33

Duchovné cvičenia

06 Slávnostné vešpery - príhovor
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 14:59

Duchovné cvičenia

05 To podstatné v živote
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 58:06

Duchovné cvičenia

04 Chodiť v novosti života
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 56:11

Duchovné cvičenia

03 Tajomstvo ukrižovanej lásky
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 53:08

Duchovné cvičenia

02 Božia láska sa skláňa
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 50:01

Duchovné cvičenia

01 Vstup do obnovy so sv. Teréziou z Lisieux
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 55:48

Duchovné cvičenia

4. Radosť zo života
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 1:02:00

Duchovné cvičenia

3. Perfekcionizmus a stres
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 59:20

Duchovné cvičenia

2. Nízka sebaúcta
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 1:06:50

Duchovné cvičenia

Úvod; 1. Kto som? Aká som?
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 59:00

Duchovné cvičenia

Adventné DC - Otázky a odpovede
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 24:00

Duchovné cvičenia

Adventné DC - 4. prednáška
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 47:00

Duchovné cvičenia

Adventné DC - 3. prednáška
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 47:55

Duchovné cvičenia

Adventné DC - 2. prednáška
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 53:35

Duchovné cvičenia

Adventné DC - 1. prednáška
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 53:15

Duchovné cvičenia

Eschatologická dimenzia chudoby (5. prednáška)
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 1:07:00

Duchovné cvičenia

Chudoba vo vzťahu k Bohu (3. prednáška)
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 50:00

Duchovné cvičenia

Tajomstvo Kristovej chudoby (2. prednáška)
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 47:25

Duchovné cvičenia

Anawim (1.prednáška)
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 50:20

Duchovné cvičenia

Úvod - Na ceste ku kresťanskej dospelosti
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 48:05