Ponúkame Vám možnosť prežiť víkend s komunitou - v jej spiritualite, liturgii, adorácii a práci. Súčasťou sú aj malé uvedenia do spirituality a modlitby, podľa potreby a želania účastníkov. Možnosť osobných rozhovorov podľa potrieb účastníkov.

K bohatstvu komunitnej spirituality patrí každotýždenné prežívanie tzv. malého Trojdnia, ktoré začína pripomienkou Ježišovej agónie v Getsemanskej záhrade vo štvrtok večer. Po pôstnej večeri nasleduje ofícium Getsemany a potom (celonočná) hodinová adorácia.Počas piatku si pripomíname Ježišovo umučenie. V piatok večer vstupujeme do tajomstva soboty: v duchu židovských koreňov našej viery si pripomíname duchovný zmysel šabatu – dar stvorenia. V sobotu nás sprevádza tajomstvo Ježišovho hrobu. Večer slávime slávnostné Vešpery Vzkriesenia inšpirované byzantskou liturgiou. Zmŕtvychvstanie Pána a naše vykúpenie si potom pripomíname celú nedeľu.

Je možné prísť už vo štvrtok do sv. omše o 18.00 hodine (uveďte v poznámkach v prihláške, že prídete od štvrtku) alebo v piatok vzhľadom na špecifický charakter večera najneskôr do 16.30. Neskorší príchod je možný, ale bez účasti na programe v piatok večer.

Záujemci o tento typ pobytu si môžu dohodnúť termín víkendu mailom blahoslavenstva@alconet.sk alebo telefonicky.

Túto službu môžeme robiť len vďaka milodaru, ktorým prispejete na tento účel.