Prijímame do nášho domu ľudí, ktorí prichádzajú kvôli stíšeniu, duchovnej pomoci a duchovnej obnove.

Ponúkame Vám možnosť pobytu v našej Komunite s účasťou na našej liturgii a stolovaní (prípadne aj práci) s možnosťou prednášok na CD, duchovného rozhovoru...
Tento čas je tiež možnosťou bližšie spoznať našu Komunitu a bohatstvo jej spirituality. Na to sú zvlášť zamerané víkendové pobyty tzv. Víkedy s Komunitou.
Rovnako je možné pobyt využiť na individuálne duchovné cvičenia v tichu.

Pobyty v našej Komunite sú možné v čase od 1. októbra do 25. júna.

Počas leta pobyty z dôvodu letných apoštolátov nie sú možné.

Pobyt je potrebné si vopred telefonicky alebo mailom dohodnúť.