Náš dom v Okoličnom

Na Slovensko prišla Komunita v roku 1997, so súhlasom spišského diecézneho otca biskupa Františka Tondru, do starého opusteného františkánskeho kláštora v Okoličnom - Kláštora Panny Márie Kráľovnej Anjelov.

Prví štyria bratia a sestry z nášho domu v Českej republike v Dolanoch pri Olomouci prišli do Okoličného 13. mája 1997. Budova bola úplne zničená, bolo ju treba vyčistiť, dať nové okná, dvere, podlahy, nové omietky, zaviesť všetky inžinierskej siete... Popri tom však už Komunita začala robiť svoje prvé apoštoláty na Slovensku - modlitebné stretnutia v dome, obnovy vo farnostiach a spoločenstvách.

Postupne pribúdal aj počet bratov a sestier. Dnes v našom dome žije 10 komunitných členov: 2 zasvätené sestry a 8 laikov: 2 slobodní bratia, 3 slobodné sestry a 3 sestry so sľubom celibátu pre Božie kráľovstvo.

Živíme sa svojou službou, ktorá je súčasťou nášho povolania a ktorú žijeme v odovzdanosti a v dôvere v Božiu prozreteľnosť.

V dome máme dielňu, kde robíme reprodukcie ikon, zdobíme sviece, vyrábame pozdravy a iné náboženské a darčekové predmety.

Nahrávame CD s prednáškami a vlastnou hudobnou produkciou a vydávame knihy komunitných autorov s duchovnou tematikou. Mnohé obnovy a formácie robíme prostredníctvom videozáznamov a online - tie sa dajú nájsť okrem webu priamo na youtube kanáli Komunity.

Táto činnosť prispieva k nášmu živobytiu.

Apoštoláty a služba

Všetkými apoštolátmi chceme prispievať k novej evanjelizácii pokrstených a šíriť Ježišovo posolstvo všetkým ľuďom, skrze:

  • duchovné obnovy;
  • systematickú formáciu učeníkov Krista;
  • prijímaniu ľudí kvôli stíšeniu a duchovnej pomoci.
  • tzv. break-time s Bohom – dlhší pobyt (1 až 8 mes.) pre ľudí do cca 40 roku;
  • modlitby chvál ;
  • víkendové a týždňové akcie pre mladých a pre rodiny;

Na pozvania z farností, pastoračných centier a iných cirkevných organizácií robíme semináre a duchovné obnovy po celom Slovensku.

Zvláštnou formou apoštolátu je produkcia našej dielne a nášho vydavateľstva.