Komunita odpovedá na pozvania farností, pastoračných centier a rôznych kresťanských spoločenstiev robiť duchovné obnovy a semináre. Ich súčasťou sú okrem duchovného slova alebo formačných prednášok aj modlitby chvál, adorácia a modlitba príhovoru.

V prípade záujmu je možné, aby si skupinka alebo spoločenstvo dohodlo duchovnú obnovu aj priamo u nás v dome.

Kontaktujte nás čo najskôr, najlepšie niekoľko mesiacov pred plánovanou akciou.

Kontakt:
sr. Veronika Barátová
Tel: 0948 194 296
Mail: veronika.baratova@seznam.cz