Týždenné letné stretnutie pre rodiny s deťmi v Dome prijatia pre rodiny v RODINKOVE, ktoré animuje naša Komunita.

Program:

  • pre rodičov (prednášky zamerané na prehĺbenie a obnovenie manželského vzťahu, život viery v rodine, výchovu detí..., spoločné modlitby, chvály, čas na osobnú modlitbu a adoráciu, priestor pre manželskú komunikáciu i priateľské zdieľania, biblické podelenie...) Prednášajú členovia Komunity, ktorí sa dlhodobo venujú problematike manželstva, výchovy a duchovného života a pozvaní hostia, medzi ktorými nechýba vždy nejaký skúsený manželský pár alebo skúsený človek, ktorý sa dlhodobo venuje pastorácii a poradenstvu manželom a rodinám.

  • pre deti od 3 rokov (účasť na dobrodružnom rozprávkovom príbehu, ktorý žiada celé tvoje srdce a všetky tvoje sily, aby dobro mohlo zvíťaziť nad zlom – na divadle, pri hrách, súťažiach a tvorivých dielňach, ale aj pri detských svätých omšiach a katechézach)

  • spoločný program pre rodičov s deťmi (stravovanie, popoludňajší spoločný výlet, niektoré večerné programy)

Stráženie detí do 3 rokov si rodičia zabezpečia sami.

Ceny za stravu a ubytovanie: podľa cenníka Rodinkova Milodary za službu a režijné náklady Komunity: tieto náklady predstavujú 40 € za dospelého a 20 € za dieťa (max. za 3 deti).

Prihlasovanie najneskôr do 30. júna 2024 na stránke Rodinkova. Prihláste sa čím skôr, sme limitovaní ubytovacou kapacitou Rodinkova.

Prihláste sa, prosím, čo najskôr, lebo sme limitovaní kapacitou zariadenia.