Týždenné letné stretnutie pre rodiny s deťmi v Dome prijatia pre rodiny v RODINKOVE, ktoré animuje naša Komunita.

Program:

  • pre rodičov (prednášky zamerané na prehĺbenie a obnovenie manželského vzťahu, život viery v rodine, výchovu detí..., spoločné modlitby, chvály, čas na osobnú modlitbu a adoráciu, priestor pre manželskú komunikáciu i priateľské zdieľania, biblické podelenie...) Prednášajú členovia Komunity, ktorí sa dlhodobo venujú problematike manželstva, výchovy a duchovného života a pozvaní hostia, medzi ktorými nechýba vždy nejaký skúsený manželský pár alebo skúsený človek, ktorý sa dlhodobo venuje pastorácii a poradenstvu manželom a rodinám.

  • pre deti od 3 rokov (účasť na dobrodružnom rozprávkovom príbehu, ktorý žiada celé tvoje srdce a všetky tvoje sily, aby dobro mohlo zvíťaziť nad zlom – na divadle, pri hrách, súťažiach a tvorivých dielňach, ale aj pri detských svätých omšiach a katechézach)

  • spoločný program pre rodičov s deťmi (stravovanie, popoludňajší spoločný výlet, niektoré večerné programy)

Stráženie detí do 3 rokov si rodičia zabezpečia sami.

Ceny za stravu a ubytovanie: podľa cenníka Rodinkova Milodary za službu a režijné náklady Komunity: tieto náklady predstavujú 40 € za dospelého a 20 € za dieťa (max. za 3 deti).

Prihlasovanie najneskôr do 30. júna 2023 na stránke Rodinkova. Prihláste sa čím skôr, sme limitovaní ubytovacou kapacitou Rodinkova.

Prihláste sa, prosím, čo najskôr, lebo sme limitovaní kapacitou zariadenia.

PLAGÁT na stiahnutie.