Víkendové duchovné obnovy (od piatku 18.00 hod. do nedele poobede) pre rodiny s deťmi, ktoré robíme v spolupráci s RODINKOVOM, zamerané na prehĺbenie manželského vzťahu a život viery v rodine.

  • Pre manželov sú pripravené prednášky, možnosť byť v tichu s Pánom v modlitbe, účasť liturgii komunity, modlitebné večery a možnosť sv. spovede a duchovných rozhovorov. Je potrebné vziať si Sv. písmo.
  • Deti od 3 rokov majú zabezpečený samostatný program.

Miesto konania: Dom prijatia pre rodiny RODINKOVO v Belušských Slatinách

Cena: za pobyt a stravu podľa cenníka Rodinkova, za službu milodar pre Komunitu 35 € za rodinu. (Túto službu môžeme robiť len vďaka milodaru, ktorý prispejete na tento účel.)

Prihlasovanie: cez stránku Rodinkova