Začiatok: daného dňa (väčšinou vo štvrtok) sv.omšou o 18.00 hod
Koniec: v nedeľu poobede

Súčasťou DC sú prednášky, čas ticha s Pánom, liturgia Komunity, možnosť sv. spovede a duchovných rozhovorov. Je potrebné vziať si Sv. písmo.

Pokiaľ nie je uvedené inak, je možné zúčastniť sa duchovných cvičení, seminárov alebo víkendoviek aj ONLINE.

Formu účasti označte v prihláške.

Je dôležité, aby sa každý záujemca prihlásil sám, a tak vyjadril svoju vlastnú túžbu zúčastniť sa duchovných cvičení. Účasť na DC, seminári alebo formačnej duchovnej obnove bude zo strany Komunity potvrdená. Pokiaľ týždeň pred akciou nedostanete od nás bližšie informácie, kontaktujte nás.

Po odoslaní prihlášky dosiahnete na vašu mailovú adresu automaticky vygenerovaný potvrdzovací mail. Pokiaľ ho nedostanete, znamená to, že vaša prihláška nebola odoslaná. Skúste zopakovať prihlásenie znova.

(V prípade viacerých neúspešných pokusov nás kontaktujte mailom.)

Túto službu môžeme robiť len vďaka milodaru, ktorý prispejete na tento účel. Bližšie informácie k úhrade dostanete spolu s bližšími informáciami mailom.

.

Okrem uvedených DC a seminárov ponúkame v čase od 1. októbra do 25. júna možnosť:

  • individuálnych DC v tichu
  • DC na tému podľa dohody, pre určitú skupinu ľudí

V prípade záujmu nás kontaktujte mailom: blahoslavenstva@alconet.sk