Pozývame vás na čas chvál, slova povzbudenia, modlitieb príhovoru a spoločné agapé.

Začiatok je vždy o 16.00 hod v našej kaplnke.

Pokiaľ by ste chceli a mohli, môžete prispieť nejakou drobnosťou (napr. koláč) do spoločného občerstvenia.