Víkend s Komunitou

Ponúkame Vám možnosť prežiť  s Komunitou pár dní v jej spiritualite, liturgii, adorácii, a práci. Súčasťou sú aj malé uvedenia do spirituality a modlitby, podľa potreby a želania účastníkov. Možnosť osobných rozhovorov podľa potrieb účastníkov.

K bohatstvu komunitnej spirituality patrí každotýždenné prežívanie tzv. malého Trojdnia, ktoré začína pripomienkou Ježišovej agónie v Getsemanskej záhrade vo štvrtok večer. Po pôstnej večeri nasleduje ofícium Getsemany a potom (celonočná) hodinová adorácia.Počas piatku si pripomíname Ježišovo umučenie. V piatok večer vstupujeme do tajomstva soboty: v duchu židovských koreňov našej viery si pripomíname duchovný zmysel šabatu – dar stvorenia. V sobotu nás sprevádza tajomstvo Ježišovho hrobu. Večer slávime slávnostné Vešpery vzkriesenia inšpirované byzanstskou liturgiou. Zmŕtvychvstanie Pána a naše vykúpenie si potom pripomíname celú nedeľu.

Je možné prísť už vo štvrtok do sv. omše o 18.00 hodine alebo v piatok vzhľadom na špecifický charakter večera najneskôr do 16.30. Neskorší príchod je možný, ale bez účasti na programe v piatok večer.

Prihlásiť sa môžete telefonicky alebo mailom.

Milodar za víkend s Komunitou: túto službu môžeme robiť len vďaka milodaru, ktorý prispejete na tento účel.

Termíny v školskom roku 2021/2022:

1. - 3. 10. 2021 
15. - 17. 10. 2021
12. - 14. 11. 2021
10. - 12. 12. 2021 
21. - 23. 1. 2022
18. - 20. 2. 2022
10. - 12. 6. 2022

 

Fotogaléria

WWW stránka Komunity Blahoslavenstiev - Site