Víkend s Komunitou

Ponúkame Vám možnosť prežiť  s Komunitou pár dní v jej spiritualite, liturgii, adorácii, a práci. Súčasťou sú aj malé uvedenia do spirituality a modlitby, podľa potreby a želania účastníkov. Možnosť osobných rozhovorov podľa potrieb účastníkov.

K bohatstvu komunitnej spirituality patrí každotýždenné prežívanie tzv. malého Trojdnia, ktoré začína pripomienkou Ježišovej agónie v Getsemanskej záhrade vo štvrtok večer. Po pôstnej večeri nasleduje ofícium Getsemany a potom (celonočná) hodinová adorácia.Počas piatku si pripomíname Ježišovo umučenie. V piatok večer vstupujeme do tajomstva soboty: v duchu židovských koreňov našej viery si pripomíname duchovný zmysel šabatu – dar stvorenia. V sobotu nás sprevádza tajomstvo Ježišovho hrobu. Večer slávime slávnostné Vešpery vzkriesenia inšpirované byzanstskou liturgiou. Zmŕtvychvstanie Pána a naše vykúpenie si potom pripomíname celú nedeľu.

Je možné prísť už vo štvrtok do sv. omše o 18.00 hodine alebo v piatok vzhľadom na špecifický charakter večera najneskôr do 16.30. Neskorší príchod je možný, ale bez účasti na programe v piatok večer..

Prednostne určené pre mladých do 35 rokov. 

Milodar za víkend s Komunitou: túto službu môžeme robiť len vďaka milodaru, ktorý prispejete na tento účel.

Termíny v školskom roku 2018 / 2019:
18. -  21. októbra
1. -  4. novembra
21. - 24. februára
9. - 12. mája
10. -13. júna
Site version: 1.0.1, © www.yuma.sk