Kto sme

O nás

Komunita Blahoslavenstiev vznikla vo Francúzsku v roku 1973. Založil ju  brat Efraim - Gerard  Croissant (neskôr stály diakon) spolu so svojou manželkou Jo a s ďalším manželským párom. Patrí medzi tzv. nové komunity, ktoré vznikli po II. vatikánskom koncile v Katolíckej cirkvi.

Čítaj viac
Kto sme

Naše apoštoláty

Zo života modlitby sa rodí náš apoštolát, ktorý sa snaží odpovedať na potreby miestnej cirkvi. Komunita na Slovensku ponúka duchovné cvičenia, semináre, formačné obnovy vo svojom dome, ale aj rôzne duchovné obnovy krátkodobý pobyt vo svojom dome.

Čítaj viac
Kto sme

Naša ponuka

Členovia Komunity sa živia svojou duchovnou službou (viď naše apoštoláty) a vlastnou prácou. Z  produkcie našej dielne vám ponúkame reprodukcie ikon a pozdravy. Ponúkame aj zdobené sviece. Tiež vydávame knihy a nahrávame CD nosiče s prednáškami a vlastnou hudobnou produkciou.

Čítaj viac

Pozvánky

SOBOTNÉ VEŠPERY VZKRIESENIA

Sobota večer  je už vstupom do nedele, a tým aj do oslavy Pánovho  Vzkriesenia. Pozývame vás zúčastniť sa liturgie tajomstva tohto dňa. Táto modlitba vychádza z bohatstva spirituality našej Komunity a z byzantskej tradície, jej súčasťou je i modlitba príhovoru. Začiatok je o 18.00 hodine a je možné prísť i prv a chvíľu zotrvať v adorácii Najsvätejšej Sviatosti. Po modlitbe nasleduje agapé, čas s členmi Komunity.

Je vhodné overiť si dátum a čas na na tel. č. 0908 270 446.                                            NOVINKA!

ŠKOLA ŽIVOTA

Možnosť 6-mesačného až jednoročného pobytu v Komunite pre mladých ľudí  od 21 - do 35 rokov, ktorí hľadajú svoje miesto v Cirkvi, rozlišujú svoje osobné povolanie alebo chcú dať Bohu viac priestoru a času, aby mohol viac hovoriť do ich života.

VÍKEND S KOMUNITOU

Možnosť prežiť  s Komunitou víkend v jej spiritualite, liturgii, adorácii, a práci.... Prednostne určené pre mladých do 35 rokov.  

                                        NOVINKA!    


Novinky

BOŽIA VÔĽA, BLUDISKO ALEBO CESTA?

 

Vydali sme novú knižku 

Veroniky Kataríny Barátovej.

Môžete si objednať priamo u nás za akciovú cenu 3,50 €.

Viac o knihe...

 

Najbližšie podujatia

Dobre vidíme iba srdcom

od: 07-12-2017 do: 10-12-2017 , miesto:
prednášajúci: sr. Veronika Barátová kategória: Duchovné cvičenia

A to hlavné je očiam neviditeľné, hovorí Exupéry vo svojom Malom princovi. Adventné pozvanie do ticha modlitby a do školy modlitby ako stretnutia s Ježišom, kedy sa učíme načúvať Mu, a tak žiť vo svetle Jeho slova. Súčasťou sú prednášky, ticho s Pánom v modlitbe, účasť na liturgii komunity, modlitebné večery a možnosť sv. spovede a duchovných rozhovorov. Je potrebné vziať si Sv. písmo.

Rodina pod Božím pohľadom

od: 09-02-2018 do: 11-02-2018 , miesto: Rodinkovo
prednášajúci: sr. Dária Miezgová kategória: Obnovy pre rodiny

Víkend pre rodiny so samostatným programom pre deti od 3 rokov. Pre manželov sú pripravené prednášky, možnosť byť v tichu s Pánom v modlitbe, účasť liturgii komunity, modlitebné večery...

Kontakt

Komunita Blahoslavenstiev
Kláštorná 123
031 04 Liptovský Mikuláš - Okoličné
Mob: 0908 270 446
E-mail: blahoslavenstva@alconet.sk

Bankové údaje

Číslo nášho účtu: 161 055 3002 / 5600 Prima Banka
IBAN: SK20 5600 0000 0016 1055 3002
Site version: 0.11, © www.yuma.sk