Kto sme

O nás

Komunita Blahoslavenstiev je rímsko-katolícke spoločenstvo, ktoré združuje ľudí všetkých životných stavov, ktorí spoločne pracujú a slúžia v spoločných domoch. Ich život je inšpirovaný životom prvých kresťanov, kedy všetci veriaci žili spolu, všetko mali spoločné a s úprimným srdcom chválili Boha (por. Sk 2, 44-47). Charizmu Komunity tvorí turíčna skúsenosť a eschatologický rozmer, ktoré sa vyjadrujú životom v Duchu, spoločenstvom životných stavov a apoštolským vyžarovaním.
 
 

Kto sme

Naše apoštoláty

Zo života modlitby sa rodí náš apoštolát, ktorý sa snaží odpovedať na potreby miestnej cirkvi. Komunita na Slovensku ponúka duchovné cvičenia, semináre a formačné duchovné obnovy zamerané na rôzne témy kresťanského života. Odpovedáme  tiež na pozvania správcov farností, pastoračných centier modlitbových skupín a robíme duchovné obnovy prakticky po celom Slovensku. Venujeme sa aj rodinám (Letné stretnutie rodín, víkendové duchovné obnovy) a mladým (Oži s Ježišom).

Kto sme

Naša ponuka

Členovia Komunity sa živia svojou duchovnou službou a vlastnou prácou. Z  produkcie našej dielne vám ponúkame zdobené sviece k rôznym príležitostiam, reprodukcie ikon a ručne robené pozdravy. Tiež vydávame knihy, väčšinou komunitných autorov, a nahrávame CD nosiče s prednáškami a vlastnou hudobnou produkciou. Tieto naše výrobky si môžete objednať priamo u nás alebo zakúpiť v sieti kresťanských predajní.

Novinky a pozvánky

Vešpery Vzkriesenia v Stupave
Pozvánka

Pozývame Vás na Vešpery Vzkriesenia v nedeľu 19. januára o 16.30 v pastoračnom centre v Stupave. Vstúpte s nami hlbšie do slávenia nedele komunitnou modlitbou, ktorá čerpá z bohatstva byzantskej liturgie. Súčastou je aj slovo povzbudenia.

S láskou na ňu pohliadol
Pozvánka

Prihláška tu

Najbližšie podujatia

Škola učeníctva 1 - 2. turnus

dňa: 23.1.2020 - 26.1.2020 , miesto: Okoličné
prednášajúci: sr. ThLic. Veronika Barátová kategória: Duchovné cvičenia

Byť s Ježišom – základ učeníctva
Budovanie osobného vzťahu s Ježišom – modlitba ako stretnutie; kontemplácia a lectio divina - ako sa živiť Božím Slovom; úskalia pri čítaní a interpretácii Božieho Slova; ako horieť a nevyhorieť.

Prihláška

Vzťahy v rodine v radosti i v bolesti

dňa: 7.2.2020 - 9.2.2020 , miesto: Rodinkovo, Belušské Slatiny
prednášajúci: sr. Mgr. Dária Miezgová, PhD. kategória: Obnovy pre rodiny

Obnova pre rodiny. Ako sa tešiť zo všetkého dobrého, čo rodina prináša? Ako prekonávať starosti, konfikty, zranenia? Je tu však Kristus a podáva svoju pomocnú ruku. Ako sa jej chytiť? Súčasťou je liturgia Komunity, ticho s Pánom v modlitbe, modlitebné večery, možnosť sv. spovede a osobných rozhovorov.

Blaze muži, který důvěřuje Hospodinu

dňa: 13.2.2020 o 17.00 , miesto: Dolany u Olomouce
prednášajúci: p. Vojtěch Koukal kategória: Duchovné cvičenia

Duchovní cvičení pro muže. Jako Ježíšovi učedníci se na své cestě ke zralosti necháme inspirovat biblickými postavami mužů. 
Prihlásenie tu (priamo na náš dom v Dolanoch u Olomouce)

Škola učeníctva 2.

dňa: 20.2.2020 - 23.2.2020 , miesto: Okoličné
prednášajúci: sr. ThLic. Veronika Barátová kategória: Duchovné cvičenia

Škola modlitby príhovoru
Modlitba príhovoru ako služba lásky; budovanie spoločenstva modlitby; pasce a úskalia v službe modlitby príhovoru; charizmatická výbava ku službe, rozlišovanie pravosti chariziem a ich rozvoj.

Prihláška

Zoznam všetkých plánovaných podujatí ...

Studňa

11
Jan

Modlitba tělem - modlitba srdcem

Tato modlitba gesty se může stát inspirací pro vaši každodenní ranní modlitbu!

;
11
Jan

40 - K pramenům s Jo: Tajemství muže a ženy

;
11
Jan

39 - K pramenům s Jo: Postoj vůči autoritě

;
11
Jan

38 - K pramenům s Jo: Duch Svatý - velký neznámý

;
11
Jan

37 - K pramenům s Jo: Tvé tělo je chrámem Ducha Svatého

;
11
Jan

36 - K pramenům s Jo: Náš vztah k jídlu

;

Kontakt

Komunita Blahoslavenstiev
Kláštorná 123
031 04 Liptovský Mikuláš - Okoličné
Mob: 0908 270 446
E-mail: blahoslavenstva@alconet.sk

Bankové údaje

Číslo nášho účtu: 161 055 3002 / 5600 Prima Banka
IBAN: SK20 5600 0000 0016 1055 3002
WWW stránka Komunity Blahoslavenstiev - Site