Kto sme

O nás

Komunita Blahoslavenstiev je rímsko-katolícke spoločenstvo, ktoré združuje ľudí všetkých životných stavov, ktorí spoločne pracujú a slúžia v spoločných domoch. Ich život je inšpirovaný životom prvých kresťanov, kedy všetci veriaci žili spolu, všetko mali spoločné a s úprimným srdcom chválili Boha (por. Sk 2, 44-47). Charizmu Komunity tvorí turíčna skúsenosť a eschatologický rozmer, ktoré sa vyjadrujú životom v Duchu, spoločenstvom životných stavov a apoštolským vyžarovaním.
 
 

Kto sme

Naše apoštoláty

Zo života modlitby sa rodí náš apoštolát, ktorý sa snaží odpovedať na potreby miestnej cirkvi. Komunita na Slovensku ponúka duchovné cvičenia, semináre a formačné duchovné obnovy zamerané na rôzne témy kresťanského života. Odpovedáme  tiež na pozvania správcov farností, pastoračných centier modlitbových skupín a robíme duchovné obnovy prakticky po celom Slovensku. Venujeme sa aj rodinám (Letné stretnutie rodín, víkendové duchovné obnovy) a mladým (Oži s Ježišom).

Kto sme

Naša ponuka

Členovia Komunity sa živia svojou duchovnou službou a vlastnou prácou. Z  produkcie našej dielne vám ponúkame zdobené sviece k rôznym príležitostiam, reprodukcie ikon a ručne robené pozdravy. Tiež vydávame knihy, väčšinou komunitných autorov, a nahrávame CD nosiče s prednáškami a vlastnou hudobnou produkciou. Tieto naše výrobky si môžete objednať priamo u nás alebo zakúpiť v sieti kresťanských predajní.

Novinky a pozvánky

Objednávanie výrobkov počas leta
Novinka

Drahí priatelia od 15. júna  do 15. septembra bude z dôvodu letných apoštolátov naša výroba fungovať obmedzene.

Ikony budeme posielať len zo skladových zásob a dodacia doba na sviečky, pozdravy a knihy sa predlži na 3- 5 týždňov. Pri väčších množstvách sviečok a pozdravov sa dodacia doba môže predĺžiť ešte viac.

Škola učeníctva
Pozvánka

Prostredníctvom internetového prenosu cez kanál youtube Komunity Blahoslavenstiev. 
Ide o cyklus školy učeníctva, určený všetkým kresťanom,ktorí chcú byť učeníkmi Ježiša Krista – teda žiť svoju vieru ako vzťah s Ježišom založený na jeho slove, učiť sa vnímať Boha, seba, druhých a svet s jeho problémami a výzvami jeho očami, a tak mu byť svedkami vo svete okolo nás.

viac info a prihlasovanie

videopozvánka

Rodina Kráľovnej pokoja
Novinka

Rodina Kráľovnej pokoja je pridružený apoštolát Komunity Blahoslavenstiev zameraný na zasvätenie sa Svätej Trojici skrze Pannu Máriu. na Slovensku viac informácii nájdete na jej webovej stránke hla.tvojamatka.sk

 

Najbližšie podujatia

Malé a veľké kroky do Božího království

dňa: 15.8.2021 - 21.8.2021 , miesto: Arcibiskupský kňažský seminár Olomouc
prednášajúci: Enrico Massari kategória: Duchovné cvičenia Olomouc

Tématem DC budou různé aspekty duchovního růstu a také se zamyslíme nad otázkami: Jak se stavět k těžkým životním situacím, které jsme si nevybrali? Co nás učí společenství a jak vložit své talenty do služby druhým? Jak žít každodenně radost ze Vzkříšeného Pána?

Enrico Massari má 56 let, s ženou Ivanou a 2 syny žije na Sicílii. Několik let byl národním koordinátorem Farních evangelizačních buněk v Itálii. Od r. 2012 je členem Komunity Nuovi Orizzonti (www.nuoviorizzonti.org), kterou založila Chiara Amirante. Na Sicílii je zodpovědným za tuto Komunitu, která se stará o nezletilé se sociálními problémy. Enrico byl v České republice dvakrát a měl přednášky v rámci semináře o Farských evangelizačních buňkách. 

Pokoj je voľba - aj pre teba

dňa: 21.10.2021 - 24.10.2021 , miesto: Okoličné
prednášajúci: sr. Dária Miezgová kategória: Duchovné cvičenia

Seminár o strese a pokoji. Skutočne túžime po pravom pokoji? A čo pre to robíme? Alebo sa nechávame unášat všetkým, čo sa nás len dotkne?

Prihláška

Wellness pre dušu

dňa: 19.11.2021 - 21.11.2021 , miesto: Okoličné
prednášajúci: sr. Dária Miezgová kategória: Duchovné cvičenia

Víkendovka zameraná na modlitbu na spočinutie pred Bohom a v Jeho prítomnosti.

Prihláška

Zoznam všetkých plánovaných podujatí ...

Studňa

10
Jun

Rodina - spoločentsvo viery a vďačnosti

15
May

vytrvaj

12
May

Turíčna obnova - pozvánka

08
May

deň s Ním

03
May

(Ne)kresťanská výchova

01
May

výzva

Kontakt

Komunita Blahoslavenstiev
Kláštorná 123
031 04 Liptovský Mikuláš - Okoličné
Mob: 0908 270 446
E-mail: blahoslavenstva@alconet.sk

Bankové údaje

Číslo nášho účtu: 161 055 3002 / 5600 Prima Banka
IBAN: SK20 5600 0000 0016 1055 3002
WWW stránka Komunity Blahoslavenstiev - Site