Kto sme

O nás

Komunita Blahoslavenstiev je rímsko-katolícke spoločenstvo, ktoré združuje ľudí všetkých životných stavov, ktorí spoločne pracujú a slúžia v spoločných domoch. Ich život je inšpirovaný životom prvých kresťanov, kedy všetci veriaci žili spolu, všetko mali spoločné a s úprimným srdcom chválili Boha (por. Sk 2, 44-47). Charizmu Komunity tvorí turíčna skúsenosť a eschatologický rozmer, ktoré sa vyjadrujú životom v Duchu, spoločenstvom životných stavov a apoštolským vyžarovaním.
 
 

Kto sme

Naše apoštoláty

Zo života modlitby sa rodí náš apoštolát, ktorý sa snaží odpovedať na potreby miestnej cirkvi. Komunita na Slovensku ponúka duchovné cvičenia, semináre a formačné duchovné obnovy zamerané na rôzne témy kresťanského života. Odpovedáme  tiež na pozvania správcov farností, pastoračných centier modlitbových skupín a robíme duchovné obnovy prakticky po celom Slovensku. Venujeme sa aj rodinám (Letné stretnutie rodín, víkendové duchovné obnovy) a mladým (Oži s Ježišom).

Kto sme

Naša ponuka

Členovia Komunity sa živia svojou duchovnou službou a vlastnou prácou. Z  produkcie našej dielne vám ponúkame zdobené sviece k rôznym príležitostiam, reprodukcie ikon a ručne robené pozdravy. Tiež vydávame knihy, väčšinou komunitných autorov, a nahrávame CD nosiče s prednáškami a vlastnou hudobnou produkciou. Tieto naše výrobky si môžete objednať priamo u nás alebo zakúpiť v sieti kresťanských predajní.

Novinky a pozvánky

Linka duchovnej pomoci a rady
Novinka

Linka duchovnej pomoci a rady v dobe karantény a izolácie

na telefónných číslach: 
0948 447 425; 0948 194 296; 0907 063 463

Živé prenosy z Komunity Blahoslavenstiev
Novinka

Drahí priatelia, pozývame Vás k modlitbe so 

živými prenosmi 

z liturgií v našej Komunite (piatkové krížové cesty, sobotné večerné Vešpery Vzkriesenia a liturgie počas Svätého) týždňa na

youtube kanáli Komunity Blahoslavenstiev.

Najbližšie vysielanie:
v piatok 27.3. o 12.00 KRÍŽOVÁ CESTA
v sobotu 28.3. o 18.00 VEŠPERY VZKRIESENIA

Sledovať to môžete aj neskôr zo záznamu a tiež plánujeme video-vstupy k hlbšiemu prežívaniu tajomtiev Svätého týždňa.

 

Objednávanie výrobkov
Novinka

Drahí priatelia, v tomto čase, keď sú zavreté kamenné obchody, kde sa dajú kúpiť naše výrobky, ponúkame Vám

online nákup našich výrobkov.

Vyberiete si z ponuky našich výrobkov na tejto stránke, napíšete nám napíšete nám na mail: blahoslavenstva@alconet.sk a výrobky Vám vyrobíme a pošleme.

Ďakujeme, že v tomto čase, keď nemáme objednávky z obchodov a ani žiadne príjmy z apoštolátov, nás podporíte aj týmto spôsobom.

 

Najbližšie podujatia

Veľká noc v Komunite Blahoslavenstiev

dňa: 9.4.2020 o 15.30 , miesto: Okoličné
prednášajúci: animované Komunitou kategória: Duchovné cvičenia

Možnosť prežiť Tríduum Veľkej noci v bohatstve spirituality a liturgie Komunity Blahoslavenstiev. Skrze liturgiu, ticho s Pánom a sprievodné slovo budeme prežívať tajomstvá našej spásy od ustanovenia Eucharistie cez utrpenie Pána v Getsemane a Kríž, jeho zostúpenie do šeolu, až po jeho slávne Zmŕtvychvstanie. Z dôvodu koronavírusu zrušené, ale možnosť sledovať video-formácie a živé vstupy na youtube kanáli Komunity Blahoslavenstiev.

Prihláška

Škola učeníctva 3.

dňa: 30.4.2020 - 3.5.2020 , miesto: Okoličné
prednášajúci: sr. ThLic. Veronika Barátová kategória: Duchovné cvičenia

Rozlišovanie duchov
Rozlišovanie v oblasti ezoteriky a duchovných prúdov dneška; uvedenie do modlitby za uzdravenie a oslobodenie; základné princípy a poznanie pre túto službu; úloha a miesto laikov v tejto službe.

Prihláška

Seminár o duchovnom sprevádzaní

dňa: 7.5.2020 - 10.5.2020 , miesto: Okoličné
prednášajúci: sr. Mgr. Dária Miezgová, PhD. kategória: Duchovné cvičenia

Čo je podstatou a cieľom duchovného sprevádzania a čomu je potrebné sa v sprevádzaní vyvarovať. Určené všetkým, ktorí sa venujú duchovnému sprevádzaniu, a tým, ktorým Pán posiela do cesty ľudí, ktorí sa na nich obracajú. Vziať si Písmo. Súčastou seminára sú prednášky, možnost adorácie, liturgia Komunity a duchovné rozhovory.

Prihláška

Zoznam všetkých plánovaných podujatí ...

Studňa

11
Jan

Modlitba tělem - modlitba srdcem

Tato modlitba gesty se může stát inspirací pro vaši každodenní ranní modlitbu!

11
Jan

40 - K pramenům s Jo: Tajemství muže a ženy

11
Jan

39 - K pramenům s Jo: Postoj vůči autoritě

11
Jan

38 - K pramenům s Jo: Duch Svatý - velký neznámý

11
Jan

37 - K pramenům s Jo: Tvé tělo je chrámem Ducha Svatého

11
Jan

36 - K pramenům s Jo: Náš vztah k jídlu

Kontakt

Komunita Blahoslavenstiev
Kláštorná 123
031 04 Liptovský Mikuláš - Okoličné
Mob: 0908 270 446
E-mail: blahoslavenstva@alconet.sk

Bankové údaje

Číslo nášho účtu: 161 055 3002 / 5600 Prima Banka
IBAN: SK20 5600 0000 0016 1055 3002
WWW stránka Komunity Blahoslavenstiev - Site