Kto sme

O nás

Komunita Blahoslavenstiev je rímsko-katolícke spoločenstvo, ktoré združuje ľudí všetkých životných stavov, ktorí spoločne pracujú a slúžia v spoločných domoch. Ich život je inšpirovaný životom prvých kresťanov, kedy všetci veriaci žili spolu, všetko mali spoločné a s úprimným srdcom chválili Boha (por. Sk 2, 44-47). Charizmu Komunity tvorí turíčna skúsenosť a eschatologický rozmer, ktoré sa vyjadrujú životom v Duchu, spoločenstvom životných stavov a apoštolským vyžarovaním.
 
 

Kto sme

Naše apoštoláty

Zo života modlitby sa rodí náš apoštolát, ktorý sa snaží odpovedať na potreby miestnej cirkvi. Komunita na Slovensku ponúka duchovné cvičenia, semináre a formačné duchovné obnovy zamerané na rôzne témy kresťanského života. Odpovedáme  tiež na pozvania správcov farností, pastoračných centier modlitbových skupín a robíme duchovné obnovy prakticky po celom Slovensku. Venujeme sa aj rodinám (Letné stretnutie rodín, víkendové duchovné obnovy) a mladým (Oži s Ježišom).

Kto sme

Naša ponuka

Členovia Komunity sa živia svojou duchovnou službou a vlastnou prácou. Z  produkcie našej dielne vám ponúkame zdobené sviece k rôznym príležitostiam, reprodukcie ikon a ručne robené pozdravy. Tiež vydávame knihy, väčšinou komunitných autorov, a nahrávame CD nosiče s prednáškami a vlastnou hudobnou produkciou. Tieto naše výrobky si môžete objednať priamo u nás alebo zakúpiť v sieti kresťanských predajní.

Novinky a pozvánky

Zmena cenníka sviečok a ikon
Novinka

Drahí priatelia, z dôvodu zvýšenia cien parafínu, vosku, dreva a energií sme aj my nútení zvýšiť ceny našich výrobkov - zdobených sviec a ikon.

Nový cenník sviec a ikon bude platný od 1.10.2021.

Vzhľadom na dodaciu dobu, všetky objednávky od piatku 17.9. budú už fakturované v nových cenách, ktoré už  teraz nájdete na našej stránke.

Za pochopenie ďakujeme.

Škola učeníctva
Pozvánka

Prostredníctvom internetového prenosu cez kanál youtube Komunity Blahoslavenstiev. 
Ide o cyklus školy učeníctva, určený všetkým kresťanom,ktorí chcú byť učeníkmi Ježiša Krista – teda žiť svoju vieru ako vzťah s Ježišom založený na jeho slove, učiť sa vnímať Boha, seba, druhých a svet s jeho problémami a výzvami jeho očami, a tak mu byť svedkami vo svete okolo nás.

viac info a prihlasovanie

videopozvánka

Rodina Kráľovnej pokoja
Novinka

Rodina Kráľovnej pokoja je pridružený apoštolát Komunity Blahoslavenstiev zameraný na zasvätenie sa Svätej Trojici skrze Pannu Máriu. na Slovensku viac informácii nájdete na jej webovej stránke hla.tvojamatka.sk

 

Ikona Panna Mária Matka ticha
Novinka

Ponúkame  aj reprodukciu ikony Panny Márie Matky ticha.

Najbližšie podujatia

Wellness pre dušu

dňa: 19.11.2021 - 21.11.2021 , miesto: Okoličné
prednášajúci: sr. Dária Miezgová kategória: Duchovné cvičenia

Víkendovka zameraná na modlitbu na spočinutie pred Bohom a v Jeho prítomnosti.

Osobná účasť pre očkovaných a po prekonaní covidu. Vzhľadom na charakter víkendovky nie je môžná účasť ONLINE.

Prihláška

Blízko je Pán...

dňa: 2.12.2021 - 5.12.2021 , miesto: Okoličné
prednášajúci: sr. Dária Miezgová kategória: Duchovné cvičenia

Adventné DC zamerané na prítomnosť Božiu v našom živote. Je mi Pán skutočne blízko? Alebo je to len slovné spojenie?

Prihláška

Telo pre smrť a pre slávu

dňa: 16.12.2021 - 19.12.2021 , miesto: Okoličné
prednášajúci: sr. ThLic. Veronika Barátová kategória: Duchovné cvičenia

Adventné duchovné cvičenia. Vidieť svoj život, jeho hodnoty a vzťahy z perspektívy večnosti. Vzťah k vlastnému životu z pohľadu Ježiša Krista. Veriť vo vzkriesenie tela či v reinkarnáciu?

Prihláška

Zoznam všetkých plánovaných podujatí ...

Studňa

10
Jun

Rodina - spoločentsvo viery a vďačnosti

15
May

vytrvaj

12
May

Turíčna obnova - pozvánka

08
May

deň s Ním

03
May

(Ne)kresťanská výchova

01
May

výzva

Kontakt

Komunita Blahoslavenstiev
Kláštorná 123
031 04 Liptovský Mikuláš - Okoličné
Mob: 0908 270 446
E-mail: blahoslavenstva@alconet.sk

Bankové údaje

Číslo nášho účtu: 161 055 3002 / 5600 Prima Banka
IBAN: SK20 5600 0000 0016 1055 3002
WWW stránka Komunity Blahoslavenstiev - Site