Kto sme

O nás

Komunita Blahoslavenstiev je rímsko-katolícke spoločenstvo, ktoré združuje ľudí všetkých životných stavov, ktorí spoločne pracujú a slúžia v spoločných domoch. Ich život je inšpirovaný životom prvých kresťanov, kedy všetci veriaci žili spolu, všetko mali spoločné a s úprimným srdcom chválili Boha (por. Sk 2, 44-47). Charizmu Komunity tvorí turíčna skúsenosť a eschatologický rozmer, ktoré sa vyjadrujú životom v Duchu, spoločenstvom životných stavov a apoštolským vyžarovaním.
 
 

Kto sme

Naše apoštoláty

Zo života modlitby sa rodí náš apoštolát, ktorý sa snaží odpovedať na potreby miestnej cirkvi. Komunita na Slovensku ponúka duchovné cvičenia, semináre a formačné duchovné obnovy zamerané na rôzne témy kresťanského života. Odpovedáme  tiež na pozvania správcov farností, pastoračných centier modlitbových skupín a robíme duchovné obnovy prakticky po celom Slovensku. Venujeme sa aj rodinám (Letné stretnutie rodín, víkendové duchovné obnovy) a mladým (Oži s Ježišom).

Kto sme

Naša ponuka

Členovia Komunity sa živia svojou duchovnou službou a vlastnou prácou. Z  produkcie našej dielne vám ponúkame zdobené sviece k rôznym príležitostiam, reprodukcie ikon a ručne robené pozdravy. Tiež vydávame knihy, väčšinou komunitných autorov, a nahrávame CD nosiče s prednáškami a vlastnou hudobnou produkciou. Tieto naše výrobky si môžete objednať priamo u nás alebo zakúpiť v sieti kresťanských predajní.

Novinky a pozvánky

S láskou na ňu pohliadol
Pozvánka

Prihláška tu

Letné stretnutie rodín
Pozvánka

Viac info a prihlasovanie tu.

2 %
Novinka

Drahí priatelia, pokiaľ by ste chceli v tomto roku podporiť naše apoštoláty pre rodiny a mládež 2 % z dane, kontaktujte nás,prosíme, na mail: veronika.baratova@seznam.cz. Poskytneme vám bližšie informácie a zašleme Vám tlačivo pre daňový úrad.

Všetkým podporovateľom zo srdca ďakujeme!

Najbližšie podujatia

Môj život v Kristovom svetle

dňa: 5.3.2020 - 8.3.2020 , miesto: Okoličné
prednášajúci: sr. Mgr. Dária Miezgová, PhD kategória: Duchovné cvičenia

Žiť v Kristovom svetle vyžaduje byť blízko pri ňom. Nasledujem ho ako jeho učeník alebo ho iba z diaľky pozorujem? Kde sa Kristus nachádza v mojom živote? Súčastou duchovnej obnovy je liturgia Komunity, ticho s Pánom v modlitbe, modlitebné večery, možnosť sv. spovede a osobných rozhovorov.

Prihláška

S láskou na ňu pohliadol

dňa: 19.3.2020 - 22.3.2020 , miesto: Škútovky
prednášajúci: sr. Veronika Barátová, sr. Lucia Kopasová kategória: Duchovné cvičenia

Obnova pre ženy. Pozvanie prežiť čas pod Božím pohľadom a objavovať, rozvíjať svoju identitu skrze slovo, biblické tance, liturgiu Komunity, adoráciu a modlitebné večery. Možnosť osobných rozhovorov. Vziať si Písmo, sukňu a vhodnú obuv.

Pre mamy, ktoré majú malé dieťa (cca do 2 rokov), je možnosť zúčastniť sa, ak si so sebou zoberú opatrovateľku. (Prosíme, nezabudnite potom nahlásiť aj opatrovateľku a uhradiť jej náklady na stravu a ubytovanie. Ďakujeme.)

Prihláška

Veľká noc v Komunite Blahoslavenstiev

dňa: 9.4.2020 o 15.30 , miesto: Okoličné
prednášajúci: animované Komunitou kategória: Duchovné cvičenia

Možnosť prežiť Tríduum Veľkej noci v bohatstve spirituality a liturgie Komunity Blahoslavenstiev. Skrze liturgiu, ticho s Pánom a sprievodné slovo budeme prežívať tajomstvá našej spásy od ustanovenia Eucharistie cez utrpenie Pána v Getsemane a Kríž, jeho zostúpenie do šeolu, až po jeho slávne Zmŕtvychvstanie.

Prihláška

Zoznam všetkých plánovaných podujatí ...

Kontakt

Komunita Blahoslavenstiev
Kláštorná 123
031 04 Liptovský Mikuláš - Okoličné
Mob: 0908 270 446
E-mail: blahoslavenstva@alconet.sk

Bankové údaje

Číslo nášho účtu: 161 055 3002 / 5600 Prima Banka
IBAN: SK20 5600 0000 0016 1055 3002
WWW stránka Komunity Blahoslavenstiev - Site