Kto sme

O nás

Komunita Blahoslavenstiev je rímsko-katolícke spoločenstvo, ktoré združuje ľudí všetkých životných stavov, ktorí spoločne pracujú a slúžia v spoločných domoch. Ich život je inšpirovaný životom prvých kresťanov, kedy všetci veriaci žili spolu, všetko mali spoločné a s úprimným srdcom chválili Boha (por. Sk 2, 44-47). Charizmu Komunity tvorí turíčna skúsenosť a eschatologický rozmer, ktoré sa vyjadrujú životom v Duchu, spoločenstvom životných stavov a apoštolským vyžarovaním.
 
 

Kto sme

Naše apoštoláty

Zo života modlitby sa rodí náš apoštolát, ktorý sa snaží odpovedať na potreby miestnej cirkvi. Komunita na Slovensku ponúka duchovné cvičenia, semináre a formačné duchovné obnovy zamerané na rôzne témy kresťanského života. Odpovedáme  tiež na pozvania správcov farností, pastoračných centier modlitbových skupín a robíme duchovné obnovy prakticky po celom Slovensku. Venujeme sa aj rodinám (Letné stretnutie rodín, víkendové duchovné obnovy) a mladým (Oži s Ježišom).

Kto sme

Naša ponuka

Členovia Komunity sa živia svojou duchovnou službou a vlastnou prácou. Z  produkcie našej dielne vám ponúkame zdobené sviece k rôznym príležitostiam, reprodukcie ikon a ručne robené pozdravy. Tiež vydávame knihy, väčšinou komunitných autorov, a nahrávame CD nosiče s prednáškami a vlastnou hudobnou produkciou. Tieto naše výrobky si môžete objednať priamo u nás alebo zakúpiť v sieti kresťanských predajní.

Novinky a pozvánky

ŽIVÉ PRENOSY z Komunity Blahoslavenstiev
Pozvánka

Každú prvú stredu mesiaca o 12.30 Vás pozývame na spoločnú modlitbu svätého ruženca za úmysly, ktoré nám zverujete (osobne, mailom, telefonicky).

Všetky naše prenosy nájdte na youtube kanáli Komunity Blahoslavenstiev(Ak chcete dostávať upozornenia o tom, čo chystáme, staňte sa odberateľom nášho youtube kanála.)

Objednávanie výrobkov
Novinka

Ponúkame Vám 
online nákup našich výrobkov.
Ďakujeme, že v tomto čase, keď máme málo objednávok z obchodov a ani žiadne príjmy z apoštolátov, nás podporíte aj týmto spôsobom.

Podpora Komunity
Novinka

Naša služba nie je možná bez Vašej podpory. 
Môžete nás podporiť na účte: 

SK20 5600 0000 0016 1055 3002
Do správy pre prijímateľa uveďte: MILODAR
Ďakujeme Vám!

Najbližšie podujatia

Seminár o duchovnom sprevádzaní

dňa: 18.6.2020 - 21.6.2020 , miesto: Okoličné
prednášajúci: sr. Mgr. Dária Miezgová, PhD. kategória: Duchovné cvičenia

Čo je podstatou a cieľom duchovného sprevádzania a čomu je potrebné sa v sprevádzaní vyvarovať. Určené všetkým, ktorí sa venujú duchovnému sprevádzaniu, a tým, ktorým Pán posiela do cesty ľudí, ktorí sa na nich obracajú. Vziať si Písmo. Súčastou seminára sú prednášky, možnost adorácie, liturgia Komunity a duchovné rozhovory. 

Prihláška

oŽI s JeŽIšom 18+

dňa: 30.6.2020 - 4.7.2020 , miesto: Prosiek
prednášajúci: oŽI tím Komunity kategória: Oži +

pre mladých, ktorí už aspoň raz na oŽI boli, ale už majú 18 a viac rokov

Prihláška

Škola učeníctva 3.

dňa: 9.7.2020 - 12.7.2020 , miesto: Okoličné
prednášajúci: sr. ThLic. Veronika Barátová kategória: Duchovné cvičenia

Rozlišovanie duchov
Rozlišovanie v oblasti ezoteriky a duchovných prúdov dneška; uvedenie do modlitby za uzdravenie a oslobodenie; základné princípy a poznanie pre túto službu; úloha a miesto laikov v tejto službe. 

Prihláška

Zoznam všetkých plánovaných podujatí ...

Studňa

30
May

Turíčna skúsenosť v našom živote 2.

30
May

Turíčna skúsenosť v našom živote 1.

30
May

Pôsobenie Ducha Svätého v nás 2.

30
May

Pôsobenie Ducha Svätého v nás 1.

05
May

Život s Kristom v Duchu Svätom 2.

Nutnosť novej evanjelizácie

05
May

Život s Kristom v Duchu Svätom 1.

Predveľkonočná a poveľkonočná viera učeníkov

Kontakt

Komunita Blahoslavenstiev
Kláštorná 123
031 04 Liptovský Mikuláš - Okoličné
Mob: 0908 270 446
E-mail: blahoslavenstva@alconet.sk

Bankové údaje

Číslo nášho účtu: 161 055 3002 / 5600 Prima Banka
IBAN: SK20 5600 0000 0016 1055 3002
WWW stránka Komunity Blahoslavenstiev - Site