Kto sme

O nás

Komunita Blahoslavenstiev je rímsko-katolícke spoločenstvo, ktoré združuje ľudí všetkých životných stavov, ktorí spoločne pracujú a slúžia v spoločných domoch. Ich život je inšpirovaný životom prvých kresťanov, kedy všetci veriaci žili spolu, všetko mali spoločné a s úprimným srdcom chválili Boha (por. Sk 2, 44-47). Charizmu Komunity tvorí turíčna skúsenosť a eschatologický rozmer, ktoré sa vyjadrujú životom v Duchu, spoločenstvom životných stavov a apoštolským vyžarovaním.
 
 

Kto sme

Naše apoštoláty

Zo života modlitby sa rodí náš apoštolát, ktorý sa snaží odpovedať na potreby miestnej cirkvi. Komunita na Slovensku ponúka duchovné cvičenia, semináre a formačné duchovné obnovy zamerané na rôzne témy kresťanského života. Odpovedáme  tiež na pozvania správcov farností, pastoračných centier modlitbových skupín a robíme duchovné obnovy prakticky po celom Slovensku. Venujeme sa aj rodinám (Letné stretnutie rodín, víkendové duchovné obnovy) a mladým (Oži s Ježišom).

Kto sme

Naša ponuka

Členovia Komunity sa živia svojou duchovnou službou a vlastnou prácou. Z  produkcie našej dielne vám ponúkame zdobené sviece k rôznym príležitostiam, reprodukcie ikon a ručne robené pozdravy. Tiež vydávame knihy, väčšinou komunitných autorov, a nahrávame CD nosiče s prednáškami a vlastnou hudobnou produkciou. Tieto naše výrobky si môžete objednať priamo u nás alebo zakúpiť v sieti kresťanských predajní.

Novinky a pozvánky

Škola učeníctva
Pozvánka

Prostredníctvom internetového prenosu cez kanál youtube Komunity Blahoslavenstiev. 
Ide o cyklus školy učeníctva, určený všetkým kresťanom,ktorí chcú byť učeníkmi Ježiša Krista – teda žiť svoju vieru ako vzťah s Ježišom založený na jeho slove, učiť sa vnímať Boha, seba, druhých a svet s jeho problémami a výzvami jeho očami, a tak mu byť svedkami vo svete okolo nás.

viac info a prihlasovanie

videopozvánka

Adventné zamyslenia
Pozvánka

Krátke adventné zamyslenia na každú adventnú nedeľu na našom youtube kanáli.

Online záznamy z DC a seminárov
Pozvánka

Ponuka pre tých, ktorí sa nemohli zúčastniť duchovných cvičení/seminárov, ktorésme robili online, ale majú o danú tému záujem.

viac info

Predvianočný predaj
Novinka

Ponúkame možnosť zakúpiť si vianočné i nevianočné sviečky, ikony, pozdravy a tiež CD a knižky priamo u nás v dome (v starom františkánskom kláštore) v Okoličnom v čase Ut-Sob od 9.00 do 18.00 a v Ne do 12.00.

Rovnako si tieto veci u nás môžete objednať mailom (blaholavenstva@alconet.sk) do 14. decembra (po 9. decembri budeme zasielať tovar už len zo skladových zásob). Ikony si treba objednať ihneď, po 3. decembri, zasielame už len tie, čo máme na sklade. 

Najbližšie podujatia

Na ceste ku kresťanskej dospelosti

dňa: 3.12.2020 - 6.12.2020 , miesto: ONLINE
prednášajúci: sr. Lic. Veronika Barátová kategória: Duchovné cvičenia

Online duchovné cvičenia - Pozvanie do ticha, modlitby, k stretnutiu s Ježišom skrze jeho slovo o blahoslavenstvách, adoráciu a liturgiu Komunity. Vziať si so sebou Sv. písmo. 

Rámcový program:
Štvrtok: 19.30 - Úvod a 1. prednáška
Piatok: 9.00 - 2. prednáška; 15.00 – 3. prednáška; 20.00 modlitebný večer
Sobota: 9.00 - 4. prednáška; 15.00 – 5. prednáška; 18.00 – Vešpery Vzkriesenia
Nedeľa: 11.00 – Záverečné slovo, čas na otázky

Túto službu môžeme robiť len vďaka milodaru, ktorým prispejete na tento účel (náklady predstavujú cca 17 € za 1 účastníka). Do správy pre prijímateľa napíšte D-dar (a nič iné). Ďakujeme.

Prihláška

„Neboj sa, ved ja som s tebou...“ Jer 1,8

dňa: 10.12.2020 - 13.12.2020 , miesto: Okoličné
prednášajúci: Vedie: sr. Mgr. Dária Miezgová, PhD. kategória: Duchovné cvičenia

Online adventné DC zamerané na prítomnosť Pána v našom živote. Ako ju môžeme objaviť a otvoriť jej vlastné srdce.

Rámcový program:
Štvrtok: 20.00 - Úvod 
Piatok: 9.00 - 1. prednáška; 12.00 – sv. omša; 15.00 – 2. prednáška; 20.00 modlitebný večer
Sobota: 9.00 - 3. prednáška; 12.00 – sv. omša; 15.00 – 4. prednáška; 18.00 – Vešpery Vzkriesenia
Nedeľa: 15.00 čas na otázky

Túto službu môžeme robiť len vďaka milodaru, ktorým prispejete na tento účel (náklady predstavujú cca 17 € za 1 účastníka). Do správy pre prijímateľa napíšte D-dar (a nič iné). Ďakujeme.

Prihláška

Ty si moja milovaná dcéra

dňa: 21.1.2021 - 24.1.2021 , miesto: Okoličné
prednášajúci: Alena Štěpánová, Veronika Fašánková kategória: Duchovné cvičenia

Duchovná obnova pre ženy. Pozvanie prežiť čas pod Božím milujúcim pohľadom, a tak znovu objaviť svoju hodnotu a svoje poslanie skrze slovo, biblické tance, liturgiu Komunity, adoráciu a modlitebné večery.
Súčasťou obnovy je aj možnosť svätej spovede a osobných rozhovorov. Je dobré vziať si Písmo, sukňu a vhodnú obuv.

Prihláška

Zoznam všetkých plánovaných podujatí ...

Studňa

02
Nov

Stvorení pre vzťah

05
Oct

Svätosť manželstva

30
May

Turíčna skúsenosť v našom živote 2.

30
May

Turíčna skúsenosť v našom živote 1.

30
May

Pôsobenie Ducha Svätého v nás 2.

30
May

Pôsobenie Ducha Svätého v nás 1.

Kontakt

Komunita Blahoslavenstiev
Kláštorná 123
031 04 Liptovský Mikuláš - Okoličné
Mob: 0908 270 446
E-mail: blahoslavenstva@alconet.sk

Bankové údaje

Číslo nášho účtu: 161 055 3002 / 5600 Prima Banka
IBAN: SK20 5600 0000 0016 1055 3002
WWW stránka Komunity Blahoslavenstiev - Site