Kto sme

O nás

Komunita Blahoslavenstiev je rímsko-katolícke spoločenstvo, ktoré združuje ľudí všetkých životných stavov, ktorí spoločne pracujú a slúžia v spoločných domoch. Ich život je inšpirovaný životom prvých kresťanov, kedy všetci veriaci žili spolu, všetko mali spoločné a s úprimným srdcom chválili Boha (por. Sk 2, 44-47). Charizmu Komunity tvorí turíčna skúsenosť a eschatologický rozmer, ktoré sa vyjadrujú životom v Duchu, spoločenstvom životných stavov a apoštolským vyžarovaním.
 
 

Kto sme

Naše apoštoláty

Zo života modlitby sa rodí náš apoštolát, ktorý sa snaží odpovedať na potreby miestnej cirkvi. Komunita na Slovensku ponúka duchovné cvičenia, semináre a formačné duchovné obnovy zamerané na rôzne témy kresťanského života. Odpovedáme  tiež na pozvania správcov farností, pastoračných centier modlitbových skupín a robíme duchovné obnovy prakticky po celom Slovensku. Venujeme sa aj rodinám (Letné stretnutie rodín, víkendové duchovné obnovy) a mladým (Oži s Ježišom).

Kto sme

Naša ponuka

Členovia Komunity sa živia svojou duchovnou službou a vlastnou prácou. Z  produkcie našej dielne vám ponúkame zdobené sviece k rôznym príležitostiam, reprodukcie ikon a ručne robené pozdravy. Tiež vydávame knihy, väčšinou komunitných autorov, a nahrávame CD nosiče s prednáškami a vlastnou hudobnou produkciou. Tieto naše výrobky si môžete objednať priamo u nás alebo zakúpiť v sieti kresťanských predajní.

Novinky a pozvánky

Škola učeníctva
Pozvánka

Prostredníctvom internetového prenosu cez kanál youtube Komunity Blahoslavenstiev. 
Ide o cyklus školy učeníctva, určený všetkým kresťanom,ktorí chcú byť učeníkmi Ježiša Krista – teda žiť svoju vieru ako vzťah s Ježišom založený na jeho slove, učiť sa vnímať Boha, seba, druhých a svet s jeho problémami a výzvami jeho očami, a tak mu byť svedkami vo svete okolo nás.

viac info a prihlasovanie

videopozvánka

Online záznamy z DC a seminárov
Pozvánka

Ponuka záznamov pre tých, ktorí sa nemohli zúčastniť duchovných cvičení/seminárov, ktoré sme robili online, ale majú o danú tému záujem. (Z najnovších: Seminár o emóciách, DC o tajomstve Kristovej chudoby)

POĎAKOVANIE
Novinka

Z celého srdca ďakujeme všetkým Vám - našim priateľom a dobrodincom - za všetky Vaše štedré dary, príspevky a modlitby. Nech Vám to dobrý Boh mnohonásobne odplatí. 
Požehnané Sviatky Božieho narodenia Vám prajú

bratia a sestry 
z Komunity Blahoslavenstiev v Okoličnom

Najbližšie podujatia

Keď sa vo mne hromadia starosti, tvoja útecha ma posilňuje (Ž94,19)

dňa: 22.1.2021 - 24.1.2021 , miesto: ONLINE
prednášajúci: sr. Dária Miezgová kategória: Duchovné cvičenia

ONLINE víkendová duchovná obnova pre ženy o prílišnej ustarostenosti. Ako byť ženou starostlivou ale nie ustarostenou, ako mať radosť zo života. (Pôvodne plánovaná duchovná obnova pre ženy s biblickými tancami v tomto termíne je zrušená.)

Predbežný rámcový program: 
Piatok: 20.00 - 1. prednáška
Sobota: 9.00 - 2. prednáška; 12.00 – ruženec; 15.00 – 3. prednáška; 18.00 – Modlitebný čas
Nedeľa: 11.00 - 4 prednáška a otázky

Túto službu môžeme robiť len vďaka milodaru, ktorým prispejete na tento účel (náklady predstavujú cca 17 € za 1 účastníka). Do správy pre prijímateľa napíšte D-dar (a nič iné).Ďakujeme.

Číslo účtu: SK20 5600 0000 0016 1055 3002, SWIFT kód (pre účastníkov zo zahraničia): KOMASK2X 

Prihláška

Tajomstvo ukrižovanej lásky

dňa: 5.3.2021 - 7.3.2021 , miesto: ONLINE/Okoličné (ak epidem. situácia dovolí)
prednášajúci: sr. ThLic. Veronika Barátová kategória: Duchovné cvičenia

Pozvanie k hlbšiemu ponoreniu sa do tajomstva kríža Ježiša Krista, ako aj k hlbšiemu objaveniu zmyslu našich krížov. Oslobodenie Boha i seba od nesprávnych predstáv o našich utrpeniach a úvod do modlitby v utrpení. 
DC budú ONLINE, osobná účasť v dome bude možná len ak to epidemiologická situácia dovolí  (s Dodržaním všetkých nariadení ÚVZ).

Prihláška

Rodina – miesto rastu a bezpečia

dňa: 12.3.2021 - 14.3.2021 , miesto: Rodinkovo - Belušské Slatiny
prednášajúci: sr. Mgr. Dária Miezgová, PhD. kategória: Obnovy pre rodiny

Pozrieť sa na vlastnú rodinu novým pohľadom, ktorý prináša nádej a nové možnosti.
Súčasťou je liturgia Komunity, ticho s Pánom v modlitbe, modlitebné večery, možnosť sv. spovede a osobných rozhovorov.


Zoznam všetkých plánovaných podujatí ...

Studňa

13
Jan

Čakal som, čakal na Pána...

Adventný koncert skupiny A.P.S.

05
Jan

Komunikácia ako prejav lásky

05
Jan

Rodina domáca cirkev

02
Nov

Stvorení pre vzťah

05
Oct

Svätosť manželstva

30
May

Turíčna skúsenosť v našom živote 2.

Kontakt

Komunita Blahoslavenstiev
Kláštorná 123
031 04 Liptovský Mikuláš - Okoličné
Mob: 0908 270 446
E-mail: blahoslavenstva@alconet.sk

Bankové údaje

Číslo nášho účtu: 161 055 3002 / 5600 Prima Banka
IBAN: SK20 5600 0000 0016 1055 3002
WWW stránka Komunity Blahoslavenstiev - Site