Kto sme

O nás

Komunita Blahoslavenstiev je rímsko-katolícke spoločenstvo, ktoré združuje ľudí všetkých životných stavov, ktorí spoločne pracujú a slúžia v spoločných domoch. Ich život je inšpirovaný životom prvých kresťanov, kedy všetci veriaci žili spolu, všetko mali spoločné a s úprimným srdcom chválili Boha (por. Sk 2, 44-47). Charizmu Komunity tvorí turíčna skúsenosť a eschatologický rozmer, ktoré sa vyjadrujú životom v Duchu, spoločenstvom životných stavov a apoštolským vyžarovaním.
 
 

Kto sme

Naše apoštoláty

Zo života modlitby sa rodí náš apoštolát, ktorý sa snaží odpovedať na potreby miestnej cirkvi. Komunita na Slovensku ponúka duchovné cvičenia, semináre a formačné duchovné obnovy zamerané na rôzne témy kresťanského života. Odpovedáme  tiež na pozvania správcov farností, pastoračných centier modlitbových skupín a robíme duchovné obnovy prakticky po celom Slovensku. Venujeme sa aj rodinám (Letné stretnutie rodín, víkendové duchovné obnovy) a mladým (Oži s Ježišom).

Kto sme

Naša ponuka

Členovia Komunity sa živia svojou duchovnou službou a vlastnou prácou. Z  produkcie našej dielne vám ponúkame zdobené sviece k rôznym príležitostiam, reprodukcie ikon a ručne robené pozdravy. Tiež vydávame knihy, väčšinou komunitných autorov, a nahrávame CD nosiče s prednáškami a vlastnou hudobnou produkciou. Tieto naše výrobky si môžete objednať priamo u nás alebo zakúpiť v sieti kresťanských predajní.

Novinky a pozvánky

Podpora Komunity
Novinka

Naša služba nie je možná bez Vašej podpory. 
Môžete nás podporiť na účte: 

SK20 5600 0000 0016 1055 3002
Do správy pre prijímateľa uveďte: MILODAR
Ďakujeme Vám!

Čo pre Vás chystáme v školskom roku 2020/2021
Novinka

Program na nový školský rok zatiaľ len na facebooku, ale čoskoro už aj tu  - od 20. augusta sa môžete prihlasovať (budú k dispozícii aj online formuláre na prihlasovanie).

Letná výroba
Novinka

Drahí priatelia, v letných mesiacoch (júl, august a prvá polovica septembra) ikony nevyrábame - posielame len z tých, čo máme hotové v zásobe. Zdobené sviece si môžete naďalej objednávať, ale z dôvodu letných apoštolátov počítajte s dlhšou dodacou dobou (3-4 týždne). Za pochopenie ďakujeme.

V čase od 21. augusta do 21. septembra žiadne objednávky nevybavujeme, preto ak potrebujte tovar, objednajte si ho pred týmto termínom. Ďakujeme.

Najbližšie podujatia

Staň sa požehnaním

dňa: 16.8.2020 - 22.8.2020 , miesto: AS Olomouc
prednášajúci: Jo Croissant - manželka zakladateľa Komunity Blahoslavenstiev kategória: Duchovné cvičenia Olomouc

Boh ma stvoril z lásky a pre lásku a chce moje šťastie. V Ježišovi Kristovi som sa stal dedičom požehnania a som povolaný stať sa požehnaním pre druhých. Ako sa tejto skutočnosti viac otvoriť. 


Zoznam všetkých plánovaných podujatí ...

Studňa

30
May

Turíčna skúsenosť v našom živote 2.

30
May

Turíčna skúsenosť v našom živote 1.

30
May

Pôsobenie Ducha Svätého v nás 2.

30
May

Pôsobenie Ducha Svätého v nás 1.

05
May

Život s Kristom v Duchu Svätom 2.

Nutnosť novej evanjelizácie

05
May

Život s Kristom v Duchu Svätom 1.

Predveľkonočná a poveľkonočná viera učeníkov

Kontakt

Komunita Blahoslavenstiev
Kláštorná 123
031 04 Liptovský Mikuláš - Okoličné
Mob: 0908 270 446
E-mail: blahoslavenstva@alconet.sk

Bankové údaje

Číslo nášho účtu: 161 055 3002 / 5600 Prima Banka
IBAN: SK20 5600 0000 0016 1055 3002
WWW stránka Komunity Blahoslavenstiev - Site