Kto sme

O nás

Komunita Blahoslavenstiev je rímsko-katolícke spoločenstvo, ktoré združuje ľudí všetkých životných stavov, ktorí spoločne pracujú a slúžia v spoločných domoch. Ich život je inšpirovaný životom prvých kresťanov, kedy všetci veriaci žili spolu, všetko mali spoločné a s úprimným srdcom chválili Boha (por. Sk 2, 44-47). Charizmu Komunity tvorí turíčna skúsenosť a eschatologický rozmer, ktoré sa vyjadrujú životom v Duchu, spoločenstvom životných stavov a apoštolským vyžarovaním.
 
 

Kto sme

Naše apoštoláty

Zo života modlitby sa rodí náš apoštolát, ktorý sa snaží odpovedať na potreby miestnej cirkvi. Komunita na Slovensku ponúka duchovné cvičenia, semináre a formačné duchovné obnovy zamerané na rôzne témy kresťanského života. Odpovedáme  tiež na pozvania správcov farností, pastoračných centier modlitbových skupín a robíme duchovné obnovy prakticky po celom Slovensku. Venujeme sa aj rodinám (Letné stretnutie rodín, víkendové duchovné obnovy) a mladým (Oži s Ježišom).

Kto sme

Naša ponuka

Členovia Komunity sa živia svojou duchovnou službou a vlastnou prácou. Z  produkcie našej dielne vám ponúkame zdobené sviece k rôznym príležitostiam, reprodukcie ikon a ručne robené pozdravy. Tiež vydávame knihy, väčšinou komunitných autorov, a nahrávame CD nosiče s prednáškami a vlastnou hudobnou produkciou. Tieto naše výrobky si môžete objednať priamo u nás alebo zakúpiť v sieti kresťanských predajní.

Novinky a pozvánky

Škola učeníctva
Pozvánka

Online cyklus školy učeníctva prostredníctvom nášho youtube kanála, určený všetkým kresťanom,ktorí chcú byť učeníkmi Ježiša Krista – teda žiť svoju vieru ako vzťah s Ježišom založený na jeho slove, učiť sa vnímať Boha, seba, druhých a svet s jeho problémami a výzvami jeho očami, a tak mu byť svedkami vo svete okolo nás.
Vedie: sr. ThLic. Veronika Barátová

Videopozvánka, viac info a prihlasovanie

Nový videoseriál
Pozvánka

od od soboty 15. januára vysielame týždenný videoseriál na našom youtube kanáli alebo na webe v sekcii Studňa

Kamienky do mozaiky - Starý zákon

Pripravuje Veronika Fašánková, viac upútavka.

Open Heaven
Pozvánka

Medzinárodný festival pre mladých od 19 rokov s Komunitou Blahoslavenstiev v Nouan le Fuzelier vo Francúzsku od 19. do 14. augusta 2022.

Viac informácií a prihlasovanie: 

veronika.baratova@seznam.cz alebo blahoslavenstva@alconet.sk

Najbližšie podujatia

Wellness pre dušu

dňa: 4.2.2022 - 6.2.2022 , miesto: Okoličné - režim OP+ a každý Ag test
prednášajúci: sr. Dária Miezgová kategória: Duchovné cvičenia

Víkendovka  zameraná na modlitbu a spočinutie pred Bohom a v Jeho prítomnosti.

Charakter víkendu neumožňuje online účasť.

len v režime OP + (očkovaní aspoň 2 krát /prekonaní). Všetkých učastníkov prosíme, aby si pred príchodom dali urobiť aj Ag test - bez ohľadu na počet očkovaní.

Prihláška

Naše slová sú odrazom nášho srdca

dňa: 11.2.2022 - 13.2.2022 , miesto: Rodinkovo - režim OP + deti test
prednášajúci: sr. Dária Miezgová kategória: Obnovy pre rodiny

Témou stretnutia sú naše slová, ktorými sa prihovárame Bohu ale i tým, s ktorými žijeme. Čo o nás hovoria? Aké posolstvo nesú? Čo chceme našimi slovami odovzdať?

len v režime OP + deti nad 6 rokov pred príchodom otestované (PCR a LAMP 48h,/AG 24h).

Chudoba a láska v jednom

dňa: 10.3.2022 - 13.3.2022 , miesto: Okoličné
prednášajúci: sr. Dária Miezgová kategória: Duchovné cvičenia

Pôstne duchovné cvičenia. Chudoba a láska Ježiša Krista sú pozvaním pre každého. Pozrieť sa na vlastnú chudobu a lásku.

Prihláška

Zoznam všetkých plánovaných podujatí ...

Studňa

22
Jan

Stvorenie sveta

Veronika Fašánková

15
Jan

Objavovať Kristovu tvár

Veronika Fašánková

10
Jan

Kamienky do mozaiky - upútavka

Starý zákon

27
Dec

Dieťa Kráľ

27
Dec

A stal sa človekom

18
Dec

Boh prichádza v tichu

Kontakt

Komunita Blahoslavenstiev
Kláštorná 123
031 04 Liptovský Mikuláš - Okoličné
Mob: 0908 270 446
E-mail: blahoslavenstva@alconet.sk

Bankové údaje

Číslo nášho účtu: 161 055 3002 / 5600 Prima Banka
IBAN: SK20 5600 0000 0016 1055 3002
WWW stránka Komunity Blahoslavenstiev - Site