Kto sme

O nás

Komunita Blahoslavenstiev je rímsko-katolícke spoločenstvo, ktoré združuje ľudí všetkých životných stavov, ktorí spoločne pracujú a slúžia v spoločných domoch. Ich život je inšpirovaný životom prvých kresťanov, kedy všetci veriaci žili spolu, všetko mali spoločné a s úprimným srdcom chválili Boha (por. Sk 2, 44-47). Charizmu Komunity tvorí turíčna skúsenosť a eschatologický rozmer, ktoré sa vyjadrujú životom v Duchu, spoločenstvom životných stavov a apoštolským vyžarovaním.
 
 

Kto sme

Naše apoštoláty

Zo života modlitby sa rodí náš apoštolát, ktorý sa snaží odpovedať na potreby miestnej cirkvi. Komunita na Slovensku ponúka duchovné cvičenia, semináre a formačné duchovné obnovy zamerané na rôzne témy kresťanského života. Odpovedáme  tiež na pozvania správcov farností, pastoračných centier modlitbových skupín a robíme duchovné obnovy prakticky po celom Slovensku. Venujeme sa aj rodinám (Letné stretnutie rodín, víkendové duchovné obnovy) a mladým (Oži s Ježišom).

Kto sme

Naša ponuka

Členovia Komunity sa živia svojou duchovnou službou a vlastnou prácou. Z  produkcie našej dielne vám ponúkame zdobené sviece k rôznym príležitostiam, reprodukcie ikon a ručne robené pozdravy. Tiež vydávame knihy, väčšinou komunitných autorov, a nahrávame CD nosiče s prednáškami a vlastnou hudobnou produkciou. Tieto naše výrobky si môžete objednať priamo u nás alebo zakúpiť v sieti kresťanských predajní.

Novinky a pozvánky

Škola učeníctva
Pozvánka

Prostredníctvom internetového prenosu cez kanál youtube Komunity Blahoslavenstiev. 
Ide o cyklus školy učeníctva, určený všetkým kresťanom,ktorí chcú byť učeníkmi Ježiša Krista – teda žiť svoju vieru ako vzťah s Ježišom založený na jeho slove, učiť sa vnímať Boha, seba, druhých a svet s jeho problémami a výzvami jeho očami, a tak mu byť svedkami vo svete okolo nás.

viac info a prihlasovanie

videopozvánka

Prebiehajúce video-seriály
Pozvánka

Pozývame Vás sledovať na našej stránke (sekcia studňa) alebo našom youtube kanáli Komunita Blahoslavenstiev:

MANŽELSTVO A RODINA pre manželov so sr. Dáriou - každú prvú nedeľu v mesiaci

reŠTART S JEŽIŠOM nielen pre mladých - každú sobotu o 9.00 od 27.2.

2%
Novinka

Môžete nás podporiť 2% z dane. Formulár si môžete vyžiadať na: veronika.baratova@seznam.cz  Ďakujeme.

Najbližšie podujatia

„Vy ste Božie teraz.“ (pápež František)

dňa: 29.4.2021 - 2.5.2021 , miesto: ONLINE
prednášajúci: Veronika Fašánková, Mária Vrabcová kategória: Duchovné cvičenia

Duchovná obnova pre mladých do 35 rokov, ktorí nechcú život „pozorovať z balkóna“, ale chcú doň vstupovať naplno, s odvahou sa rozhodovať, čeliť výzvam a prinášať ovocie pre druhých a pre tento svet.

Pri menšom počte účastníkov nebudú prednášky streamované, ale budú cez Skype/Googlemeet. Formát upresníme cca týždeň pred duchovnou obnovou.

Prihláška

„Som vzácny v očiach Pánových...“ Iz 49,5

dňa: 6.5.2021 - 9.5.2021 , miesto: ONLINE
prednášajúci: sr. Mgr. Dária Miezgová, PhD. kategória: Duchovné cvičenia

Duchovné cvičenia o vlastnej hodnote a sebaprijatí. Ako prijať seba a svoj život skrze Boží pohľad. V čom je skutočnáhodnota nášho životaa ako sa môžeme z nej tešiť.

Predbežný program:
Štvrtok:
20,00 – úvodné stretnutie, základné informácie k priebehu nasledujúcich dní
Piatok: 9,00 – 1. prednáška, 12,00  - ruženec, 15,00 – 2. prednáška, 20,00 – modlitebný večer
Sobota: 9,00 – 3. prednáška, 12,00 – spoločný ruženec, 15,00 – 4. prednáška, 18,00 – vešpery Vzkriesenia
Nedeľa: 9,00 – záver duchovných cvičení a odpovede na otázky

Túto službu môžeme robiť len vďaka milodaru, ktorým prispejete na tento účel (náklady predstavujú cca 17 € za 1 účastníka). Do správy pre prijímateľa napíšte D-dar (a nič iné).Ďakujeme.

Číslo účtu: SK20 5600 0000 0016 1055 3002, SWIFT kód (pre účastníkov zo zahraničia): KOMASK2X 

Prihláška

Turíčny víkend v Komunite Blahoslavenstiev

dňa: 21.5.2021 - 23.5.2021 , miesto: ONLINE (Okoličné - ak to bude možné)
prednášajúci: Komunita Blahoslavenstiev kategória: Duchovné cvičenia

Možnosť prežiť slávnosť Zoslania Ducha Svätého skrze modlitbu, liturgiu a chválu.

Ak pandemická situácia dovolí, bude možnosť zúčastniť sa víkendu u nás v dome (v obmedzenom počte - podľa aktuálne platných epidemiologických nariadení). Súčaste sa celý program bude vysielať ONLINE na našom youtube kanáli.

Prihláška

Zoznam všetkých plánovaných podujatí ...

Studňa

11
Apr

Príhovor z vešpier Božieho milosrdenstva

10
Apr

Kľúč k Písmu

03
Apr

Akatist Vzkriesenia

03
Apr

Oslava Vzkriesenia

03
Apr

Tajomstvo zmŕtvychvstania a krstu

03
Apr

záchrana

Kontakt

Komunita Blahoslavenstiev
Kláštorná 123
031 04 Liptovský Mikuláš - Okoličné
Mob: 0908 270 446
E-mail: blahoslavenstva@alconet.sk

Bankové údaje

Číslo nášho účtu: 161 055 3002 / 5600 Prima Banka
IBAN: SK20 5600 0000 0016 1055 3002
WWW stránka Komunity Blahoslavenstiev - Site