Kto sme

O nás

Komunita Blahoslavenstiev je rímsko-katolícke spoločenstvo, ktoré združuje ľudí všetkých životných stavov, ktorí spoločne pracujú a slúžia v spoločných domoch. Ich život je inšpirovaný životom prvých kresťanov, kedy všetci veriaci žili spolu, všetko mali spoločné a s úprimným srdcom chválili Boha (por. Sk 2, 44-47). Charizmu Komunity tvorí turíčna skúsenosť a eschatologický rozmer, ktoré sa vyjadrujú životom v Duchu, spoločenstvom životných stavov a apoštolským vyžarovaním.
 
 

Kto sme

Naše apoštoláty

Zo života modlitby sa rodí náš apoštolát, ktorý sa snaží odpovedať na potreby miestnej cirkvi. Komunita na Slovensku ponúka duchovné cvičenia, semináre a formačné duchovné obnovy zamerané na rôzne témy kresťanského života. Odpovedáme  tiež na pozvania správcov farností, pastoračných centier modlitbových skupín a robíme duchovné obnovy prakticky po celom Slovensku. Venujeme sa aj rodinám (Letné stretnutie rodín, víkendové duchovné obnovy) a mladým (Oži s Ježišom).

Kto sme

Naša ponuka

Členovia Komunity sa živia svojou duchovnou službou a vlastnou prácou. Z  produkcie našej dielne vám ponúkame zdobené sviece k rôznym príležitostiam, reprodukcie ikon a ručne robené pozdravy. Tiež vydávame knihy, väčšinou komunitných autorov, a nahrávame CD nosiče s prednáškami a vlastnou hudobnou produkciou. Tieto naše výrobky si môžete objednať priamo u nás alebo zakúpiť v sieti kresťanských predajní.

Novinky a pozvánky

Škola učeníctva
Pozvánka

Prostredníctvom internetového prenosu cez kanál youtube Komunity Blahoslavenstiev. 
Ide o cyklus školy učeníctva, určený všetkým kresťanom,ktorí chcú byť učeníkmi Ježiša Krista – teda žiť svoju vieru ako vzťah s Ježišom založený na jeho slove, učiť sa vnímať Boha, seba, druhých a svet s jeho problémami a výzvami jeho očami, a tak mu byť svedkami vo svete okolo nás.

viac info a prihlasovanie

videopozvánka

Prebiehajúce video-seriály
Pozvánka

Pozývame Vás sledovať na našej stránke (sekcia studňa) alebo našom youtube kanáli Komunita Blahoslavenstiev:

MANŽELSTVO A RODINA pre manželov so sr. Dáriou - každú prvú nedeľu v mesiaci

reŠTART S JEŽIŠOM nielen pre mladých - každú sobotu o 9.00 od 27.2.

Prihlasovanie na oŽI
Pozvánka

Aj keď ešte vzhľadom na pandemickú situáciu nemáme úplnú istotu, že akcie oŽI budeme môcť v lete organizovať, rozhodli sme sa spustiť podmienečné prihlasovanie:

na oŽI s JeŽIšom (pre 14 - 17 ročných) od 30. apríla od 18.00 a na oŽI s JeŽIšom 18+ od 30. apríla od 19.00

Neváhajte, miesta sa rýchlo obsadzujú :-).

Prihlasovanie na letné stretnutie rodín
Pozvánka

Drahé rodinky, pozývame Vás aj toto leto 18.-24.7. na Letné stretnutie rodín. Dúfame, že sa bude môcť uskutočniť. Prihlasovať sa môžete odteraz do konca júna.

Najbližšie podujatia

ONLINE Turíčna duchovná obnova

dňa: 22.5.2021 o upresníme, vigília o 18.00 , miesto: ONLINE
kategória: Nezaradené

Celodenný program vysielaný ONLINE v sobotu pred nedeľnou slávnosťou Turíc.

Predbežný program:
9.00    Turíčna skúsenosť v živote dnešného kresťana - sr. Veronika 
11.00   Ako byť vnímavý na pôsobenie Ducha svätého - sr. Dária 
15.00   Charizmy pre službu Telu Kristovmu - sr. Veronika
18.00   Zoslanie Ducha svätého - modlitebný večer 

oŽI s JeŽIšom 18+

dňa: 29.6.2021 - 4.7.2021 , miesto: Prosiek
prednášajúci: oŽI tím Komunity kategória: Oži s Ježišom

prednostne pre mladých, ktorí už aspoň raz na oŽI boli, ale už majú 18 a viac rokov

Kontakty na rodiča sú len ICE kontakt pre prípad potreby - teda nie sú povinné, ale uvítali by sme ich (ak ich nechcete uviesť, uveďte tam do každého poľa písmeno X). Nezabudnite vyplniť dátum narodenia.

Prihláška

Rodiny, Boh vás miluje!

dňa: 18.7.2021 - 24.7.2021 , miesto: Dom prijatia Rodinkovo - Belušské Slatiny
prednášajúci: Bernard a Florence Dubois kategória: Letné stretnutie rodín

Pozvaní manželia sú členovia našej Komunity vo Francúzsku. Bernard Dubois dlhodobo slúži v psycho-spirituálnej oblasti ako prednášatel a sprievodca.

oŽI s JeŽIšom

dňa: 1.8.2021 - 7.8.2021 , miesto: Prosiek
prednášajúci: oŽI tím Komunity kategória: Oži s Ježišom

pre mladých od 14 do 17 rokov

Nezabudnite vyplniť ("vyklikať") dátum narodenia!

Prihláška

Zoznam všetkých plánovaných podujatí ...

Studňa

08
May

deň s Ním

03
May

(Ne)kresťanská výchova

01
May

výzva

24
Apr

pod Jeho pohľadom

17
Apr

aký je naozaj Boh?

11
Apr

Príhovor z vešpier Božieho milosrdenstva

Kontakt

Komunita Blahoslavenstiev
Kláštorná 123
031 04 Liptovský Mikuláš - Okoličné
Mob: 0908 270 446
E-mail: blahoslavenstva@alconet.sk

Bankové údaje

Číslo nášho účtu: 161 055 3002 / 5600 Prima Banka
IBAN: SK20 5600 0000 0016 1055 3002
WWW stránka Komunity Blahoslavenstiev - Site