Kto sme

O nás

Komunita Blahoslavenstiev vznikla vo Francúzsku v roku 1973. Založil ju  brat Efraim - Gerard  Croissant (neskôr stály diakon) spolu so svojou manželkou Jo a s ďalším manželským párom. Patrí medzi tzv. nové komunity, ktoré vznikli po II. vatikánskom koncile v Katolíckej cirkvi.

Čítaj viac
Kto sme

Naše apoštoláty

Zo života modlitby sa rodí náš apoštolát, ktorý sa snaží odpovedať na potreby miestnej cirkvi. Komunita na Slovensku ponúka duchovné cvičenia, semináre, formačné obnovy vo svojom dome, ale aj rôzne duchovné obnovy krátkodobý pobyt vo svojom dome.

Čítaj viac
Kto sme

Naša ponuka

Členovia Komunity sa živia svojou duchovnou službou (viď naše apoštoláty) a vlastnou prácou. Z  produkcie našej dielne vám ponúkame reprodukcie ikon a pozdravy. Ponúkame aj zdobené sviece. Tiež vydávame knihy a nahrávame CD nosiče s prednáškami a vlastnou hudobnou produkciou.

Čítaj viac

Pozvánky

DUCHOVNÁ OBNOVA / DUCHOVNÉ CViČENIA


Novinky

KRÁČAJ V MOJEJ PRÍTOMNOSTI

Vydali sme brožúrku 
od našej zakladateľky 
Jo Croissant 
s čiernobielymi fotografiami 
Martiny Kopasovej.

Viac o knihe...

 

Najbližšie podujatia

Siahnuť si k podstate života - Uzdravenie v otcovsko-materskej láske Boha

od: 01-03-2018 do: 04-03-2018 , miesto: Okoličné
prednášajúci: sr. Veronika Barátová kategória: Duchovné cvičenia

Pôstne DC inšpirované filmom Chatrč. Premietanie filmu a prednášky zaoberajúce sa zraneným vzťahom k Bohu, k sebe a k druhým. Súčasťou DC je liturgia komunity, ticho s Pánom v modlitbe, modlitebné večery, možnosť sv. spovede a duchovných rozhovorov. 

Víkend s Komunitou Blahoslaventiev

od: 09-03-2018 do: 11-03-2018 , miesto: Okoličné
prednášajúci: členovia KB kategória: Víkend s Komunitou

Možnosť prežiť víkend s Komunitou - v jej spiritualite, liturgii, adorácii a práci. Súčasťou sú aj malé uvedenia do spirituality a modlitby, podľa potreby a želania účastníkov. Prednostne určené pre mladých do 35 rokov.

Veľká noc v Komunite Blahoslavenstiev pre mladých

od: 28-03-2018 do: 01-04-2018 , miesto: Okoličné
prednášajúci: sr. Veronika Barátová kategória: Duchovné cvičenia

NOVINKA - Možnosť prežiť Veľkú noc v bohatstve spirituality a liturgie Komunity Blahoslavenstiev. Určené prednostne mladým ľuďom do 35 rokov. Spoločné prežívanie tajomstiev Svätého týždňa od ustanovenia Eucharistie cez tajomstvo Getsemane a Kríža až po Vzkriesenie. Súčasťou sú prednášky a liturgia.

Kontakt

Komunita Blahoslavenstiev
Kláštorná 123
031 04 Liptovský Mikuláš - Okoličné
Mob: 0908 270 446
E-mail: blahoslavenstva@alconet.sk

Bankové údaje

Číslo nášho účtu: 161 055 3002 / 5600 Prima Banka
IBAN: SK20 5600 0000 0016 1055 3002
Site version: 1.0.1, © www.yuma.sk