O nás

Kto sme

Komunita Blahoslavenstiev je rímsko-katolícke spoločenstvo, ktoré združuje ľudí všetkých životných stavov (zasvätených bratov, kňazov, diakonov, zasvätené sestry, slobodných bratov a sestry, rodiny s deťmi), ktorí spoločne pracujú a slúžia v spoločných domoch. Ich život je inšpirovaný životom prvých kresťanov, kedy všetci veriaci žili spolu, všetko mali spoločné a s úprimným srdcom chválili Boha (por. Sk 2, 44-47). Charizmu Komunity tvorí život modlitby, spoločenstvo životných stavov a apoštolské vyžarovanie skrze jej apoštoláty.

Čítaj viac

Náš dom

Na Slovensko prišla Komunita v roku 1997, so súhlasom spišského diecézneho otca biskupa Františka Tondru, do starého opusteného františkánskeho kláštora v Okoličnom - Kláštora Panny Márie Kráľovnej Anjelov. Po prvých rokoch namáhavých opráv ťažko poškodenej budovy kláštora, sa mohla naplno zozvinúť aj naša duchovná služba. Postupne pribúdal aj počet bratov a sestier. Dnes v našom dome žije 10 komunitných členov: zasvätené sestry a slobodní bratia a sestry. Živíme sa svojou duchovnou službou a vlastnou prácou.

Čítaj viac

Rodina Blahoslavenstiev

Všetci, ktorí sú oslovení charizmou Komunity a čerpajú z milostí a darov, ktoré Komunita dostala, tvoria tzv. Rodinu Blahoslavenstiev. Niektorí z nich sú bližšie pripojení ku Komunite skrze každoročne obnovovaný záväzok. Nazývajú sa Priatelia Baránka.

Čítaj viac
Site version: 1.0.1, © www.yuma.sk