Škola učeníctva

Ide o online cyklus školy učeníctva prostredníctvom nášho youtube kanála, určený všetkým kresťanom,ktorí chcú byť učeníkmi Ježiša Krista – teda žiť svoju vieru ako vzťah s Ježišom založený na jeho slove, učiť sa vnímať Boha, seba, druhých a svet s jeho problémami a výzvami jeho očami, a tak mu byť svedkami vo svete okolo nás.
Forma: cca 30 min. záznam na našom kanáli približne každú sobotu s odkazom na osobnú „prácu“ počas týždňa.
Začiatok: 28. novembra 2020 – sobota pred prvou adventnou nedeľou. Presné termíny všetkých sobôt budú oznámené na kanáli youtube a na našom webe.
Účastníci majú možnosť:

  • komunikácie s exercitátorom prostredníctvom mailu
  • víkendovej návštevy domu Komunity s možnosťou osobného rozhovoru. Ide zároveň o bližšie poznanie Komunity, jej liturgie a života. (termíny: Víkend s Komunitou)
  • účasti na seminári o modlitbe príhovoru v dňoch 10.–13. júna 2021.

Vedie: sr. ThLic. Veronika Barátová

Je možné prihlásiť sa skúšobne len na prvý mesiac a potom potvrdiť svoju účasť na celom cykle.

Všetci prihlásení dostanú pred začiatkom cyklu link k sledovaniu Školy učeníctva. Prosíme, aby ste tento link nezdieľali s ľuďmi, ktorí nie sú prihlásení. Ďakujeme.

Zároveň prosíme všetkých prihlásených o malú finančnú podporu tohto nášho apoštolátu, a to formou daru na náš účet: SK20 5600 0000 0016 1055 3002 (do správy pre prijímateľa uveďte ŠU - dar a nič iné.) SWIFT kód (pre účastníkov z ČR): KOMASK2X

Tento dar môžete posielať mesačne – čo predstavuje  4 záznamy - približne 10 eur, podľa vašich možností a samozrejme tí z vás, pre ktorých by bola táto čiastka vysoká, môžete venovať Komunite len toľko, koľko môžete.

Prihláška
WWW stránka Komunity Blahoslavenstiev - Site