Nedeľné stretnutia

   

Pozývame vás na čas chvál, slova povzbudenia, modlitieb príhovoru a spolocné agapé.

Začiatok je vždy o 15.30 hod v našej kaplnke.

Pokiaľ by ste chceli a mohli, môžete prispieť nejakou drobnosťou (napr. koláč) do spoločného občerstvenia.

 

Fotogaléria

Nedeľné stretnutia - témy stretnutí v tomto školskom roku

Dátum a prednášajúci Názov
30.09.2018

KB

Dážď ruží so sv. Terezkou z Lisieux

„Dážď ruží“ sa koná po celom svete pri príležitosti výročia Terezkinho vstupu do neba 1. októbra 1897 a je možnosťou zvláštnym spôsobom sa vložiť do príhovoru sv Terezky z Lisieux. Súčasťou stretnutia je aj slovko povzbudenia vychádzajúce z jej posolstva, chvály, modlitby a svedectvá...

04.11.2018

KB

Čas chvál a modlitieb
02.12.2018

KB

Čas chvál a modlitieb
13.01.2019

KB

Čas chvál a modlitieb
24.02.2019

KB

Čas chvál a modlitieb
31.03.2019

KB

Čas chvál a modlitieb
12.05.2019

KB

Čas chvál a modlitieb
Site version: 1.0.1, © www.yuma.sk