Nedeľné stretnutia

   

Pozývame vás na čas chvál, slova povzbudenia, modlitieb príhovoru a spolocné agapé.

Začiatok je vždy o 15.30 hod v našej kaplnke.

Pokiaľ by ste chceli a mohli, môžete prispieť nejakou drobnosťou (napr. koláč) do spoločného občerstvenia.

 

Fotogaléria

Nedeľné stretnutia - témy stretnutí v tomto školskom roku

Dátum, miesto Názov
dňa: 14.11.2021 o 16.00

Okoličné

Chvály
dňa: 12.12.2021 o 16.00

Chvály
dňa: 23.1.2022 o 16.00

Okoličné

Chvály
dňa: 20.2.2022 o 16.00

Okoličné

Chvály
dňa: 20.2.2022 o 16.00

Okoličné

Chvály
dňa: 10.4.2022 o 16.00

Okoličné

Chvály
dňa: 4.6.2022 o 18.00

Okoličné

Vigília Zoslania Ducha Svätého

Vstup do slávnosti - v sobotu večer.

WWW stránka Komunity Blahoslavenstiev - Site