Informácie

Pri presných vzoroch písmeno a číslo pred lomítkom sú označením konkrétneho vzoru a číslo za lomítkom je označenie sviečky (napr. vzor na omšové sviece O1 na sviecu 32 je označený ako O1/32).

Omšové sviece

 • ...

  Vzor O1

  O1/34 7,80 € / ks
  O1/32 6,70 € / ks
 • ...

  Vzor O2

  O2/34 7,80 € / ks
  O2/32 6,70 € / ks
 • ...

  Vzor O3

  O3/34 7,80 € / ks
  O3/32 6,70 € / ks
 • ...

  Vzor O4

  O4/34 7,80 € / ks
  O4/32 6,70 € / ks
 • ...

  Vzor O5

  O5/34 7,80 € / ks
  O5/32 6,70 € / ks
 • ...

  Vzor O6

  O6/34 7,80 € / ks
  O6/32 6,70 € / ks
 • ...

  Vzor O7

  O7/34 7,80 € / ks
  O7/32 6,70 € / ks
Site version: 1.0.1, © www.yuma.sk