Informácie

Pri presných vzoroch písmeno a číslo pred lomítkom sú označením konkrétneho vzoru a číslo za lomítkom je označenie sviečky (napr. vzor na omšové sviece O1 na sviecu 32 je označený ako O1/32).

Informácia ku krstným sviecam

Hmotnosť krstnej sviece je 140g. Do textu krstnej sviece je možné pridať krstné meno. Cena takejto sviece je 5,50 €/ks

Krstné sviece

 • ...

  Vzor krstný A

  A/35 4,50 € / ks
 • ...

  Vzor krstný B

  B/35 4,50 € / ks
 • ...

  Vzor k 1.sv. prijímaniu C

  C/35 4,50 € / ks
Site version: 1.0.1, © www.yuma.sk