Vešpery Vzkriesenia

Vždy v sobotu pred nedelným odpoludním chvál je možnosť prísť a zúčastniť sa Vešpier Vzkriesenia. Vstúpte s nami do slávenia nedele komunitnou modlitbou, ktorá čerpá z bohatstva byzantskej liturgie. Súčastou je slovo povzbudenia a modlitba príhovoru. Po liturgii čas pre biblické tance a agapé.

 
Site version: 1.0.1, © www.yuma.sk