Škola života

Pre mladých ľudí  od 21 - do 35 rokov, ktorí
· hľadajú svoje miesto v Cirkvi  
· rozlišujú svoje osobné povolanie  
· chcú dať Bohu viac priestoru a času, aby mohol viac hovoriť do ich života,

ponúka Komunita Blahoslavenstiev možnosť 6-mesačného až jednoročného pobytu v Komunite, kde je zahrnutá:
·  formácia  
·  duchovné sprevádzanie  
·  pravidelná osobná a liturgická modlitba 
·  práca a oddych spolu s Komunitou 

Prísť do Školy života  znamená odpovedať na pozvanie vstúpiť do Ježišovej školy, nasledovať Ho, a to v duchu "malej cesty" sv. Terézie z Lisieux. A tiež je to pozvanie vstúpiť do spirituality a obdarovania Komunity Blahoslavenstiev. Podmienkou je dobrý zdravotný (fyzický a psychický) stav.

Všedný deň v Komunite Blahoslavenstiev:
  7.15   Ranné chvály 
  8.00   Raňajky 
  8.30   Lectio divina - osobné čítanie Svätého Písma 
  9.00   Čas práce* 
12.30   Ruženec 
13.00   Obed 
14.00   Čas práce** 
17.00   Osobný čas/samoštúdium 
18.00   Sv.omša 
19.00   Večera 
           Večerný program (modlitba/spoločna brigáda/...) 
           Spánok
 
  * Počas práce má každý 1 hodinu adorácie pred Eucharistiou doobeda alebo poobede. 
** Raz týždenne majú účastníci Školy života 1 hodinu spoločnej formácie.  

Financovanie Školy života:
Účastníci Školy života si sami hradia zdravotné poistenie,výdaje na cestu,telefonáty a poštu. Pokiaľ je to v ich možnostiach, môžu prispieť podľa svoho uváženia Komunite, ktorá žije zo svojej práce a služby.

Pokiaľ by ste mali o tento pobyt záujem, prosíme, aby ste nám napísali o sebe a o dôvodoch, ktoré Vás k nemu motivujú. Samotnému pobytu na Škole života predchádza rozlišovací pobyt v našom dome, podľa dohovoru.
Site version: 1.0.1, © www.yuma.sk