Náš dom

Na Slovensko prišla Komunita v roku 1997, so súhlasom spišského diecézneho otca biskupa Františka Tondru, do starého opusteného františkánskeho kláštora v Okoličnom - Kláštora Panny Márie Kráľovnej Anjelov. Prví bratia  a sestry z nášho domu v Českej republike v Dolanoch pri Olomouci prišli do Okoličného 13. mája 1997.

Budova bola veľmi poškodená a zničená. Bolo potrebné vymeniť všetky dvere a okná, urobiť úplne novú elektroinštaláciu, kanalizáciu, vodovodné potrubia, kúrenie. Pretože je to budova, ktorá je pamiatkovo chránená (má historicky i architektonicky veľkú hodnotu), každá oprava a každý zásah do budovy bol a je veľmi finančne náročný. Všetky tieto opravy sa nám podarilo s pomocou Božou a dobrých ľudí urobiť, takže sme mohli začať slúžiť tým, ktorí to najviac potrebujú.


Postupne pribúdal aj počet bratov a sestier. Dnes v našom dome žije 11 komunitných členov: 3 zasvätené sestry a slobodní bratia a sestry.

Živíme sa svojou duchovnou službou a vlastnou prácou. V našej dielni zdobíme sviece vyrábame reprodukcie ikon, pozdravy a iné darčekové predmety. Tiež nahrávame  CD nosiče s prednáškami a s vlastnou hudobnou produkciou a vydávame knihy.  

Duchovná služba nášho domu: 
•  Takmer neustále prijímame ľudí do nášho domu kvôli stíšeniu, duchovnej pomoci a duchovnej obnove.
•  Ponúkame možnosť 6 – 10 mesačného pobytu "Škola života" pre mladých ľudí.
•  Raz do mesiaca počas školského roku sa v našom dome konajú duchovné cvičenia, semináre a duchovné formačné obnovy.
•  Raz do mesiaca, pravideľne v nedeľu, sa konajú malé duchovné obnovy  „Nedeľné stretnutia“ pre ľudí z blízkeho i širšieho okolia.
•  Robíme duchovné obnovy  po celom Slovensku. Odpovedáme tak na pozvania z farností, pastoračných centier a modlitbových spoločenstiev.
•  Pre rodiny s deťmi každý rok v lete organizujeme týždenné letné stretnutie  „Rodiny, Boh vás miluje!“ a tiež na jar jednu víkendovú duchovnú obnovu.
•  Robíme jedno i viacdňové duchovné obnovy a akcie pre mladých (aj pre birmovancov) po celom Slovensku. V lete organizujeme tábor pre pre tínedžerov  „Oži s Ježišom" od 13 do 16 rokov. 
•  Vždy v lete spolu s bratmi a sestrami z nášho domu v Dolanoch organizujeme týždenné duchovné cvičenia v Olomouci. 

Najužšie vzťahy máme s naším komunitným domom v Dolanoch. Stretávame sa pri rozličných príležitostiach, spolupracujeme v našich službách a apoštolátoch a navzájom si pomáhame. Viac sa o živote nášho domu v Dolanoch dozviete na www.blahoslavenstvi.cz 
Site version: 1.0.1, © www.yuma.sk