Duchovné obnovy pre rodiny

Víkendové duchovné obnovy (od piatku  18.00 hod. do nedele poobede) pre rodiny s deťmi, ktoré robíme v spolupráci s RODINKOVOM, zamerané na prehĺbenie manželského vzťahu a život viery v rodine.  
• Pre manželov sú pripravené prednášky, možnosť byť v tichu s Pánom v modlitbe, účasť liturgii komunity, modlitebné večery a možnosť sv. spovede a duchovných rozhovorov.  Je potrebné vziať si Sv. písmo.
• Deti od 3 rokov majú zabezpečený samostatný program.

Miesto konania: Dom prijatia pre rodiny RODINKOVO v Belušských Slatinách
Cena: za pobyt a stravu podľa cenníka Rodinkova za službu a milodar pre Komunitu  (túto službu môžeme robiť len vďaka milodaru, ktorý prispejete na tento účel.)
Prihlasovanie: cez stránku Rodinkova rodinkovo.webnode.sk/podujatia-v-rodinkove
 

Najbližšia duchovná obnova:

8. - 10. 3 2019  Radosti a starosti našej rodiny

Témou obnovy pre rodiny je pohľad na to, čo žije rodina dnes. Ako sa tešiť zo všetkého dobrého, čo rodina prináša? Ako prekonávať starosti, konfikty, zranenia? Je tu však Kristus a podáva svoju pomocnú ruku. Ako sa jej chytiť?
Súčasťou je liturgia Komunity, ticho s Pánom v modlitbe, modlitebné večery, možnost sv. spovede a osobných rozhovorov.


FotogalériaSite version: 1.0.1, © www.yuma.sk