Duchovné cvičenia, semináre a formačné duchovné obnovy

Začiatok: daného dňa (väčšinou vo štvrtok) sv.omšou o 18.00 hod
Koniec: v nedeľu poobede 

 

Príspevok za ubytovanie a stravu: 60 €  za celé duchovné cvičenia 
                                                         / víkendovka 40 €
Príspevok za samotnú duchovnú službu je dobrovoľný podľa možnosti účastníkov.
Pre nezamestnaných, študentov, ľudí s nízkym príjmom je možné dohodnúť si výšku príspevku osobne.
Príspevok môžete uhradiť osobne priamo u nás alebo vopred prevodom na náš účet:

IBAN: SK20 5600 0000 0016 1055 3002
Do správy pre prijímateľa uveďte názov duchovných cvičení, seminára alebo víkendovky. Ďakujeme.

 

Bližšie informácie: písomne (e-mailom) alebo telefonicky.
Prihlásiť sa môžete vyplnením prihlášky pod textom.
Je dôležité, aby sa každý záujemca prihlásil sám, a tak vyjadril svoju vlastnú túžbu zúčastniť sa duchovných cvičení.
Účasť na DC, seminári alebo formačnej duchovnej obnove bude zo strany Komunity potvrdená. 

Súčasťou DC sú prednášky, čas ticha s Pánom, liturgia Komunity, možnosť sv. spovede a duchovných rozhovorov. Je potrebné vziať si Sv. písmo.

 

Okrem uvedených DC a seminárov ponúkame v čase od 1. októbra do 25. júna možnosť: 
·  individuálnych DC v tichu 
·  DC na tému podľa dohody, pre určitú skupinu ľudí  

Dôležité upozornenie: Prosíme Vás, ak sa k nám prihlasujete na duchovné cvičenia, aby ste si našu adresu blahoslavenstva@alconet.sk vo svojej mailovej pošte dali ako povolenú, lebo je zvýšené riziko, že mail od nás Váš mailový program zaradí medzi spamy alebo odmietne. Pokiaľ týždeň pred akciou nedostanete od nás bližšie informácie, kontaktujte nás.


Prihláška na duchovné cvičenia

Fotogaléria

Zoznam plánovaných duchovných cvičení na tento školský rok

Dátum a prednášajúci Názov
26.10.2017 - 29.10.2017

sr. Veronika Barátová, sr. Lucia Kopasová

Príbeh jednej ženy

Pre ženy, ktoré sa týchto duchovných cvičení zúčastňujú prvýkrát. Pozvanie vo svetle evanjelia prežiť svoj príbeh života, obnoviť svoju dôstojnosť, krásu a poslanie dané Bohom. Súčasťou sú biblické tance. Je dobré vziať si Písmo, vhodnú sukňu a obuv.        

07.12.2017 - 10.12.2017

sr. Veronika Barátová

Dobre vidíme iba srdcom -1. termín

A to hlavné je očiam neviditeľné, hovorí Exupéry vo svojom Malom princovi. Adventné pozvanie do ticha modlitby a do školy modlitby ako stretnutia s Ježišom, kedy sa učíme načúvať Mu, a tak žiť vo svetle Jeho slova. Súčasťou sú prednášky, ticho s Pánom v modlitbe, účasť na liturgii komunity, modlitebné večery a možnosť sv. spovede a duchovných rozhovorov. Je potrebné vziať si Sv. písmo. Už obsadené, môžete sa prihlásiť na tie isté DC o týždeň neskôr

14.12.2017 - 17.12.2017

sr. Veronika Barátová

Dobre vidíme iba srdcom -2. termín

A to hlavné je očiam neviditeľné, hovorí Exupéry vo svojom Malom princovi. Adventné pozvanie do ticha modlitby a do školy modlitby ako stretnutia s Ježišom, kedy sa učíme načúvať Mu, a tak žiť vo svetle Jeho slova. Súčasťou sú prednášky, ticho s Pánom v modlitbe, účasť na liturgii komunity, modlitebné večery a možnosť sv. spovede a duchovných rozhovorov. Je potrebné vziať si Sv. písmo.

15.02.2018 - 18.02.2018

sr. Veronika Barátová

Ako rozlišovať Božiu vôľu? Ako sa modliť podľa Božej vôle?

Duchovné cvičenia o rozlišovaní Božej vôle v každodennom živote a v závažných rozhodnutiach. Súčasťou sú prednášky, ticho s Pánom v modlitbe, účasť na liturgii Komunity, modlitebné večery a možnosť sv. spovede a duchovných rozhovorov.  Je potrebné vziať si Sv. písmo.

01.03.2018 - 04.03.2018

sr. Veronika Barátová

Siahnuť si k podstate života - Uzdravenie v otcovsko-materskej láske Boha

Pôstne DC inšpirované filmom Chatrč. Premietanie filmu a prednášky zaoberajúce sa zraneným vzťahom k Bohu, k sebe a k druhým. Súčasťou DC je liturgia komunity, ticho s Pánom v modlitbe, modlitebné večery, možnosť sv. spovede a duchovných rozhovorov. 

28.03.2018 - 01.04.2018

sr. Veronika Barátová

Veľká noc v Komunite Blahoslavenstiev pre mladých

NOVINKA - Možnosť prežiť Veľkú noc v bohatstve spirituality a liturgie Komunity Blahoslavenstiev. Určené prednostne mladým ľuďom do 35 rokov. Spoločné prežívanie tajomstiev Svätého týždňa od ustanovenia Eucharistie cez tajomstvo Getsemane a Kríža až po Vzkriesenie. Súčasťou sú prednášky a liturgia.

26.04.2018 - 29.04.2018

sr. Veronika Barátová, sr. Dária Miezgová

V tichu Božieho slova - Lectio divina

Možnosť moderovaných individuálnych duchovných cvičení so sv. Písmom. Skrze Božie slovo vstupovať do vzťahu s Ježišom, objavovať Božie slovo ako živé a život premieňajúce. Individuálne vedenie každého účastníka podľa jeho potrieb a požiadaviek. Je potrebné ziať si Sv. písmo. Maximálny počet účastníkov 12. - už plne obsadené

10.05.2018 - 13.05.2018

sr. Veronika Barátová, sr. Lucia Kopasová

Sklonil si sa ku mne

Duchovné cvičenia pre ženy.  Ako byť ženou viery, lásky a nádeje vo všednosti a každodennosti života, ako žiť vzťahy, keď je to ťažké...? Súčasťou sú prednášky, biblické tance a gestá ako spôsob modlitby. Tiež účasť liturgii Komunity, adorácii a možnosť sv. spovede a duchovných rozhovorov. Vziať si Sv. písmo, vhodnú obuv a podľa možnosti sukňu.

29.06.2018 - 01.07.2018

sr. Veronika Barátová

Ukáž mi cestu života

Kladieš si otázku o svojom životnom povolaní? Nevieš, k čomu sa cítiš volaný/á, k manželstvu alebo k inej forme života? Vieš, že sú i iné formy zasväteného života ako v klasických reholiach? Vieš, že i laici môžu žiť komunitné povolanie na „plný úväzok“? Rozlišovací víkend pre mladých ľudí do 35 rokov. Príspevok za pobyt je 15 eur /deň.

Site version: 1.0.1, © www.yuma.sk