Duchovné cvičenia, semináre a formačné duchovné obnovy

Začiatok: daného dňa (väčšinou vo štvrtok) sv.omšou o 18.00 hod
Koniec: v nedeľu poobede 

Milodar za duchovné cvičenia /seminár / formačný pobyt: túto službu môžeme robiť len vďaka milodaru, ktorým prispejete na tento účel.

Vzhľadom na to, že od účastníkov duchovných obnov nežiadame vopred žiadny poplatok ani úhradu, v prípade, že Vám príde mail, v ktorom ste o to žiadaní - údajne od nás - ignorujte ho a zmažte. 
 

Bližšie informácie: písomne (e-mailom) alebo telefonicky.
Prihlásiť sa môžete vyplnením prihlášky pod textom.
Je dôležité, aby sa každý záujemca prihlásil sám, a tak vyjadril svoju vlastnú túžbu zúčastniť sa duchovných cvičení.
Účasť na DC, seminári alebo formačnej duchovnej obnove bude zo strany Komunity potvrdená. 

Súčasťou DC sú prednášky, čas ticha s Pánom, liturgia Komunity, možnosť sv. spovede a duchovných rozhovorov. Je potrebné vziať si Sv. písmo.

 

Okrem uvedených DC a seminárov ponúkame v čase od 1. októbra do 25. júna možnosť: 
·  individuálnych DC v tichu 
·  DC na tému podľa dohody, pre určitú skupinu ľudí  

Dôležité upozornenie: Prosíme Vás, ak sa k nám prihlasujete na duchovné cvičenia, aby ste si našu adresu blahoslavenstva@alconet.sk vo svojej mailovej pošte dali ako povolenú, lebo je zvýšené riziko, že mail od nás Váš mailový program zaradí medzi spamy alebo odmietne. Pokiaľ týždeň pred akciou nedostanete od nás bližšie informácie, kontaktujte nás.


Prihláška na duchovné cvičenia

Fotogaléria

Zoznam plánovaných duchovných cvičení na tento školský rok

Dátum a prednášajúci Názov
11.10.2018 - 14.10.2018

sr. Dária Miezgová

Môj život v Kristovi

Duchovná obnova o podstate našej viery, skrze ktorú môžeme žiť s Kristom a v Kristovi. Ale o akú vieru ide? V koho a v čo verím? Súčasťou je liturgia Komunity, ticho s Pánom v modlitbe, modlitebné vecery, možnost sv. spovede a osobných rozhovorov.

06.12.2018 - 09.12.2018

sr. Dária Miezgová

Ponoriť sa do ticha a načúvať

Adventná obnova zameraná na stíšenie vlastného srdca a načúvanie Bohu, ktorý sa k nám prihovára nie v hluku, ale v samote a v tichu. Súčastou je liturgia Komunity, ticho s Pánom v modlitbe, modlitebné večery, možnost sv. spovede a osobných rozhovorov.

13.12.2018 - 16.12.2018

sr. Veronika Barátová

V škole modlitby so sv. Teréziou z Lisieux

Adventná obnova so sv. Teréziou z Lisieux. Ako sa učiť byť s Ježišom a byť jeho svedkom uprostred tohto sveta, každodenných starostí a nedostatku času. Veľká téma vnútornej modlitby a školy viery v duchu sv. Terezky. Vziať si Písmo. Súčastou je liturgia Komunity, adorácia, sviatost zmierenia a osobné rozhovory.

17.01.2019 - 20.01.2019

sr. Veronika Barátová, sr. Dária Miezgová, Alena Štěpánová

V tichu Božieho slova - Lectio divina. Téma: Božia vôľa

Moderované individuálne duchovné cvičenia. Škola stretávania sa s Kristom skrze Božie slovo, objavovanie jeho moci pre osobný život. Individuálna práca s Písmom a osobné vedenie podľa potreby účastníka. Maximálny počet účastníkov je pätnásť.

25.01.2019 - 27.01.2019

sr. Lucia Kopasová, Veronika Fašánková, Václav Kubišta

Víkendový seminár „Nech ťa i telo chváli tancom!“

Víkend biblických tancov je určený tým, ktorí majún túžbu svoju modlitbu a vťtah k Bohu vyjadriť i tancom a gestami a zároveň by chceli týmto spôsobom slúžiť i ostatným ľuďom. Súčasťou je i duchovný výklad k tancom. 
Pamätať na vhodnú obuv a ženám odporúčame vhodnú sukňu.

08.02.2019 - 10.02.2019

sr. Veronika Barátová

Víkendový seminár o modlitbe príhovoru

Určené členom modl. spoločenstiev a všetkým, ktorým leží na srdci zápas o človeka skrze modlitbu príhovoru. Čo je modlitba podľa Božej vôle? Ako rozlišovať za čo sa modliť? Čoho sa vyvarovať? Ovocie modlitby. Keď sa nám zdá, že Boh mlčí.
Vziať si Písmo. Súčastou obnovy je liturgia Komunity a adorácia. Prvé formačné stretnutie v piatok o 19.30 hod.

14.02.2019 - 17.02.2019

sr. Veronika Barátová, sr. Dária Miezgová, Alena Štěpánová

V tichu Božieho slova - Lectio divina. Téma: Milosrdenstvo a spravodlivosť

Moderované individuálne duchovné cvičenia. Škola stretávania sa s Kristom skrze Božie slovo, objavovanie jeho moci pre osobný život. Individuálna práca s Písmom a osobné vedenie podľa potreby účastníka. Maximálny počet účastníkov je pätnásť.

14.03.2019 - 17.03.2019

sr. Veronika Barátová

Vstaň a choď!

Pôstna duchovná obnova. Pozvanie ponoriť sa do uzdravujúcej moci Ježiša Krista. Téma odpustenia a vnútorného uzdravenia. Viac odkryť tajomstvo kresťanského povolania, stávať sa svedkami moci lásky Ježiša Krista. Vziať si Písmo. Súčastou je liturgia Komunity, adorácia, sviatost zmierenia a možnosť osobných rozhovorov.

04.04.2019 - 07.04.2019

sr. Dária Miezgová

Kde začína a končí moja sloboda?

Kristus nás oslobodil od každého otroctva, ale túto slobodu často nevieme žiť. Zamyslenie sa nielen nad vlastnou neslobodou, ale predovšetkým ako sa učit žiť slobodu v Kristovi. Súčastou je liturgia Komunity, ticho s Pánom v modlitbe, modlitebné večery, možnost sv. spovede a osobných rozhovorov.

12.04.2019 - 14.04.2019

sr. Veronika Barátová, sr. Dária Miezgová

Kvetný víkend so slávením veľkonocnej večere Pána v duchu jej židovských koreňov

Pozývame mladých ľudí (od 18 do 40 rokov) k sláveniu tzv. Sederu – židovskej veľkonočnej večere a zároveň Poslednej večere Pána Ježiša. Súčastou bude úvod do židovských koreňov kresťanskej viery a úvod do slávenia Sederu. Začiatok v piatok o 18.00 hodine svätou omšou, koniec v nedelu na obed.

18.04.2019 - 21.04.2019

Veľká noc v Komunite Blahoslavenstiev

Možnost prežiť Tríduum Veľkej noci v bohatstve spirituality a liturgie Komunity Blahoslavenstiev. Skrze liturgiu, ticho s Pánom a sprievodné slovo budeme prežívať tajomstvá našej spásy od ustanovenia Eucharistie cez utrpenie Pána v Getsemane a Kríž, jeho zostúpenie do šeolu, až po jeho slávne Zmŕtvychvstanie.

02.05.2019 - 05.05.2019

sr. Veronika Barátová, sr. Lucia Kopasová, Veronika Fašánková

V mojich očiach si krásna a vzácna!

Duchovná obnova pre ženy. Pozvanie prežiť čas pod Božím pohľadom skrze slovo, biblické tance, liturgiu Komunity, adoráciu a modlitebné večery. Znovuobjaviť svoju dôstojnosť a dary, ktoré do ženy vložil Boh. Možnosť osobných rozhovorov. Vziať si Písmo, sukňu a vhodnú obuv.
Miesto konania: Chata – Centrum pre rodinu, Škutovky pri Ružomberku. Doprava z Liptovskej Osady zabezpečená.

23.05.2019 - 26.05.2019

sr. Dária Miezgová

Je len jediný smútok – smútok z toho, že nie sme svätí

Cesta svätosti je možná pre každého a je to cesta plná života a radosti. Prečo sa nám to nedarí? Prečo to občas vzdávame a zostávame unavení, znechutení, smutní? Súčasťou je liturgia Komunity, ticho s Pánom v modlitbe, modlitebné vecery, možnost sv. spovede a osobných rozhovorov.

Site version: 1.0.1, © www.yuma.sk