Duchovné cvičenia, semináre a formačné duchovné obnovy

Začiatok: daného dňa (väčšinou vo štvrtok) sv.omšou o 18.00 hod
Koniec: v nedeľu poobede 

Milodar za duchovné cvičenia /seminár / formačný pobyt: túto službu môžeme robiť len vďaka milodaru, ktorý prispejete na tento účel.

Vzhľadom na to, že od účastníkov duchovných obnov nežiadame vopred žiadny poplatok ani úhradu, v prípade, že Vám príde mail, v ktorom ste o to žiadaní - údajne od nás - ignorujte ho a zmažte. 
 

Bližšie informácie: písomne (e-mailom) alebo telefonicky.
Prihlásiť sa môžete vyplnením prihlášky pod textom.
Je dôležité, aby sa každý záujemca prihlásil sám, a tak vyjadril svoju vlastnú túžbu zúčastniť sa duchovných cvičení.
Účasť na DC, seminári alebo formačnej duchovnej obnove bude zo strany Komunity potvrdená. 

Súčasťou DC sú prednášky, čas ticha s Pánom, liturgia Komunity, možnosť sv. spovede a duchovných rozhovorov. Je potrebné vziať si Sv. písmo.

 

Okrem uvedených DC a seminárov ponúkame v čase od 1. októbra do 25. júna možnosť: 
·  individuálnych DC v tichu 
·  DC na tému podľa dohody, pre určitú skupinu ľudí  

Dôležité upozornenie: Prosíme Vás, ak sa k nám prihlasujete na duchovné cvičenia, aby ste si našu adresu blahoslavenstva@alconet.sk vo svojej mailovej pošte dali ako povolenú, lebo je zvýšené riziko, že mail od nás Váš mailový program zaradí medzi spamy alebo odmietne. Pokiaľ týždeň pred akciou nedostanete od nás bližšie informácie, kontaktujte nás.

Duchovné cvičenia a semináre organizujeme v dome pokiaľ to pandemická situácia dovolí za podmienok určených covid automatom (tie vždy prihláseným na danú akciu upresníme) a zároveň prebiehajú aj ONLINE. Pokiaľ sa chcete zúčastniť len online, uveďte to, prosím do poznámky v prihláške.

Zoznam plánovaných duchovných cvičení na tento školský rok

Dátum, prednášajúci, miesto Názov
dňa: 19.11.2021 - 21.11.2021

sr. Dária Miezgová

Okoličné

Wellness pre dušu

Víkendovka zameraná na modlitbu na spočinutie pred Bohom a v Jeho prítomnosti.

Osobná účasť pre očkovaných a po prekonaní covidu. Vzhľadom na charakter víkendovky nie je môžná účasť ONLINE.

Prihláška
dňa: 2.12.2021 - 5.12.2021

sr. Dária Miezgová

Okoličné

Blízko je Pán...

Adventné DC zamerané na prítomnosť Božiu v našom živote. Je mi Pán skutočne blízko? Alebo je to len slovné spojenie?

Prihláška
dňa: 16.12.2021 - 19.12.2021

sr. ThLic. Veronika Barátová

Okoličné

Telo pre smrť a pre slávu

Adventné duchovné cvičenia. Vidieť svoj život, jeho hodnoty a vzťahy z perspektívy večnosti. Vzťah k vlastnému životu z pohľadu Ježiša Krista. Veriť vo vzkriesenie tela či v reinkarnáciu?

Prihláška
dňa: 13.1.2022 - 16.1.2022

sr. ThLic. Veronika Barátová

Okoličné

Židovské korene kresťanskej viery

Seminár. Ježiš Kristus bol Žid, podobne Panna Mária, apoštoli a prví učeníci. Čo to pre nás znamená? Aké sú korene našej viery, ako lepšie rozumieť evanjeliu, ako v jeho svetle čítať Starý zákon? Stále aktuálne dejiny antisemitizmu, jeho skutocné príčiny i vo svetle učenia Cirkvi

Prihláška
dňa: 27.1.2022 - 30.1.2022

Alena Štěpánová, Veronika Fašánková

Okoličné

Ty si moja milovaná dcéra!

Duchovná obnova pre ženy. Pozvanie prežiť čas pod Božím milujúcim pohladom, a tak znovu objavit svoju hodnotu a svoje poslanie skrze slovo, biblické tance, liturgiu Komunity, adoráciu a modlitebné večery. Je dobré vziať si Písmo, sukňu a vhodnú obuv.

Prihláška
dňa: 10.3.2022 - 13.3.2022

sr. Dária Miezgová

Okoličné

Chudoba a láska v jednom

Pôstne duchovné cvičenia. Chudoba a láska Ježiša Krista sú pozvaním pre každého. Pozrieť sa na vlastnú chudobu a lásku.

Prihláška
dňa: 24.3.2022 - 27.3.2022

sr. ThLIc. Veronika Barátová

Okoličné

Bohatý mládenec

Pôstne duchovné cvičenia. Morálka a nasledovanie Krista. Naše obrátenie vo svetle evanjelia. Čo znamená skutocne veriť a nasledovat Ježiša Krista. Nové rozhodnutie pre život s Ním.

Prihláška
dňa: 10.4.2022 - 17.4.2022

tím Komunity Blahoslavenstiev

Okoličné

Svätý týždeň v Komunita Blahoslavenstiev

Prežívanie Svätého týždna od Kvetnej nedele až po slávnosť Vzkriesenia Pána v spiritualite Komunity, skrze bohatú liturgiu, pripomienku poslednej večere Pána, prežívanie veľkonočného Trídua. Prednášky, čas ticha... Nie je už možnost sv. spovede. Je možné prísť aj od stredy alebo od štvrtku.

Prihláška
dňa: 28.4.2022 - 1.5.2022

Veronika fašánková, Mária Vrabcová

Okoličné

Kráčaj s Kristom

Duchovná obnova pre mladých do 35 rokov, ktorí chcú uprostred každodennosti života rozvíjat priateľstvo s Ježišom, krácať s Ním, odpovedať na Jeho výzvy, a tak nachádzať svoje jedinečné poslanie.
Možnosť poznať Komunitu Blahoslavenstiev, jej spiritualitu a poslanie.

Prihláška
dňa: 19.5.2022 - 22.5.2022

sr. Dária Miezgová

Okoličné

Buď mojím Priateľom

Duchovné cvičenia o Duchu Svätom a s Duchom Svätým. Kým je pre mňa?

Prihláška
dňa: 3.6.2022 - 5.6.2022

tím Komunity Blahoslavenstiev

Okoličné

Turíčny víkend

Prežitie slávnosti Zoslania Ducha Svätého v Komunite skrze liturgiu, modlitby, adoráciu a prednášky.

Prihláška
WWW stránka Komunity Blahoslavenstiev - Site