CD s vlastnou hudobnou produkciou CD s prednáškami

CD s prednáškami

Ponúkame vám  CD s  audio prenáškami z duchovných, cvičení, seminárov, nedeľných stretnutí a pod. Prednášky sú na CD vo formáte mp3. Môžete si ich objednať cez náš mail

Okrem týchto CD ponúkame video-záznamy s duchovnými cvičeniami a seminármi, ktoré sme robili ONLINE.

Cena 4 € pod jednotlivými CD je len informatívne zhrnutie nákladov za službu prednášateľa, úpravu nahrávky a výrobu  jedného CD. Ak chcete, môžete za CD prispieť akýmkoľvek dobrovoľným milodarom, ktorým podporíte tento náš apoštolát. 

 


Rozlišovanie a Božia vôľa

Vo svojej pravde veď a vyučuj ma!

Seminár o Rozlišovaní Božej vôle Okoličné 2015
Prednáša: sr. Veronika Barátová
4.00 €

Ja som cesta, pravda a život

Duchovné cvičenia Okoličné 2014
Prednášajú: sr. Dária Miezgová, Alena Štěpánová
4.00 €

Ako rozlišovať Božiu vôľu

DC Okoličné 2018
Prednáša: sr. Veronika Barátová
4.00 €

Žiť s Božím slovom

Božie slovo je živé a mocné

Formačná duchovná obnova Okoličné 2014
Prednáša: sr. Veronika Barátová
4.00 €

Môj život vo svetle evanjelia

Nedeľné stretnutia 2015/2016
Prednášajú: sr. Veronika Barátová, sr. Dária Miezgová, Alena Štěpánová, Veronika Fašánková
4.00 €

Postavy viery

Nedeľné stretnutia 2008
Prednášajú: sr. Dária Miezgová, Alena Štěpánová
4.00 €

Ako žiť s Božím slovom

Formačný seminár Okoličné 2016
Prednáša: sr. Veronika Barátová
4.00 €

Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy 1.

Nedeľné stretnutia 2012/2013
Prednášajú: bratia a sestry Komunity Blahoslavenstiev
4.00 €

Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy 2.

Nedeľné stretnutia 2013/2014
Prednášajú: bratia a setry Komunity Blahoslavenstiev
4.00 €

Božie milosrdenstvo

Ale, kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte väčšmi rozhojnila milosť

DC Okoličné 2012
Prednáša: sr. Dária Miezgová, Alena Štěpánová
4.00 €

Nesení milosrdentvom

DC Okoličné 2016
Prednáša: sr. Veronika Jeruzalemská
4.00 €

Modlitba

Bez prestania sa modlite

DC Okoličné 2012
Prednášajú: sr. Dária Miezgová, Alena Štěpánová
4.00 €

Moja modlitba nech sa vznáša k tebe, Pane, ako kadidlo

DC Okoličné 2010
Prednášajú: sr. Dária Miezgová, Alena Štěpánová
4.00 €

Škola modlitby a lásky

Dc Okoličné 2016
Prednáša: sr. Veronika Barátová
4.00 €

V škole modlitby so sv. Teéziu z Lisieux

DC Okoličné 2018
Prednáša: sr. Veronika Barátová
4.00 €

Vzťahy a výchova

Boh, ja a tí druhí

2015
Prednáša: sr. Dária Miezgová
4.00 €

Človek - bytosť vzťahu

Víkend pre rodiny Rodinkovo 2015
Prednáša: sr. Dária Miezgová
4.00 €

Svätosť v každodennom živote

Budete mi svedkami

DC Okoličné 2011
Prednáša: sr. Dária Miezgová, Alena Štěpánová
4.00 €

Čo je svetu slabé, vyvolil si Boh, aby zahanbil silných

DC Okoličné 2008
Prednáša: sr. Dária Miezgová, Alena Štěpánová
4.00 €

Buďte svätí, lebo ja som svätý 1.

Nedeľné stretnutia Okoličné 2011
Prenášajú: bratia a setry z Komunity Blahoslavenstiev
4.00 €

Buďte svätí, lebo ja som svätý 2.

Nedeľné stretnutia Okoličné 2012
Prednášajú: bratia a sestry z Komunity Blahoslavenstiev a hostia
4.00 €

Nedeľné stretnutia

Nedeľné stretnutia Okoličné 2016/2017
Prednášajú: sr. Veronika Jeruzalemská, sr. Dária Miezgová, Alena Štěpánová, Veronika Fašánková
4.00 €

Buďte dokonalí ale ako?

DC Okoličné 2017
Prednáša: sr. Dária Miezgová
4.00 €

Advent

Prišiel, aby sme mali život

DC Okoličné 2015
Prednáša: sr. Veronika Barátová
4.00 €

Stvorení pre vzťah

DC Okoličné 2014
Prednáša: sr. Veronika Barátová
4.00 €

Ponoriť sa do ticha a načúvať

DC Okoličné 2018
Prednáša: sr. Dária Miezgová, Alena Štěpánová
4.00 €

Čakal som, čakal na Pána

DC Okoličné 2019
Prednáša: sr. Dária Miezgová
4.00 €

DC Olomouc

Pokoj srdca

DC Olomouc 2003
Prednáša: Jaques Philippe
4.00 €

Darovať sa z lásky Ježišovi skrze Máriu

DC Olomouc 2010
Prednáša: p. François-Marie Léthel
4.00 €

Milujem ťa a chcem, aby si žil

DC Olomouc 2011
Prednáša: p. Jacques Philippe
4.00 €

Intimita a svoboda ve vtahu s Ježíšem

DC Olomouc 2013
Prednáša: p. Józef Augustyn, SJ
4.00 €

Duchovní boj v křesťanském životě

DC Olomouc 2015
Prednáša: p. Józef Augustyn, SJ
4.00 €

Milosrdenstvo - kľúčové slovo evanjelia

DC Olomouc 2016
Prednášajú: sr. Veronika Barátová, p. Etienne Richer, p. Vojtěch Koukal
4.00 €

Tvoja láska rástla so mnou

DC Olomouc 2005
Prednáša: p. Etienne Michelin
4.00 €

Dobre vidíme iba srdcom

DC Olomouc 2017
Prednášajú: sr. Veronika Barátová, p. Vojtěch Koukal, sr. Lucia Kopasová
4.00 €

Múdrosť Blahoslavenstiev

DC Olomouc 2018
Prednáša: Jacques Philippe
4.00 €

Život v Kristu - život v plnosti

DC Olomouc 2019
Prednáša: Tanguy Marie Poliquen
4.00 €

Staň sa požehnaním

DC Olomouc 2020
Prednáša: Jo Croissant
4.00 €

Žena

Jej odevom je sila a dôstojnosť

Dc pre ženy Okoličné 2009
Prednáša: Sr. Dária Miezgová, Alena Štépánová
4.00 €

Ježiš ma berie za ruku

DC pre ženy Okoličné 2015
Prednáša: sr. Veronika Barátová
4.00 €

Príbeh jednej ženy

DC pre ženy Okoličné 2016
Prednáša: sr. Veronika Barátová
4.00 €

Tvoje telo je chrámom Ducha Svätého

DC pre ženy Okoličné 2013
Prednáša: sr. Veronika Barátová
4.00 €

Mária si sadla Pánovi k nohám

Seminár Okoličné 2013
Prednáša: sr. Dária Miezgová
4.00 €

Sklonil sa ku mne

DC pre ženy Okoličné 2018
Prednášajú: sr. Veronika Barátová, sr. Lucia Kopasová
4.00 €

Žena pod pohledem Božím

DC pre ženy Kroměříž 2017
Prednáša: Jo Coissant
4.00 €

Uchovávala slovo v srdci

DC pre ženy Okoličné 2017
Prednáša: sr. Veronika Barátová
4.00 €

V mojich očiach si drahá a vzácna

DC pre ženy Škútovky 2019
Prednáša: sr. Veronika Barátová
4.00 €

Chvála a vďaka

Cez deň ťa, Pane, chválim sedemkrát.

DC o chvále Okoličné 2009
Prednášajú: sr. Dária Miezgová, Alena Štěpánová
4.00 €

Oslavujte Pána, lebo je dobrý!

DC o vďačnosti Okoličné 2012
Prednášajú: sr. Dária Miezgová, Alena Štěpánová
4.00 €

Učeníctvo

Učeníctvo - základ života v Duchu Svätom

Turíce Okoličné 2016
Prednáša: sr. Veronika Barátová
4.00 €

V škole Ducha Svätého, sv. Serafim- svätý Ducha Svätého

2010
Prednášajú: sr. Dária Miezgová, Alena Štěpánová,Yves Villedieu
4.00 €

Je predsa vlastnosťou lásky skláňať sa

DC Okoličné 2017
Prednáša: sr. Veronika Barátová
4.00 €

Škola učeníctva 1.

Okoličné 2020
Prednáša: sr. Veronika Barátová
4.00 €

Škola učeníctva

2 CD  - 30-dielny cyklus (25 prednášok normálnych + 5 doplnkových)
Prednáša:  sr. ThLic. Veronika Barátová
19.00 €

Komunikácia a načúvanie

Načúvanie - postoj lásky k Bohu a blížnemu

Víkendovka pre rodiny Rodinkovo 2013
Prednáša: sr. Dária Miezgová
4.00 €

Komunikácia ako postoj srdca

Víkendovka pre rodiny Rodinkovo 2016
Prednáša: sr. Dária Miezgová
4.00 €

Pôst

Toto je pôst, ktorý sa mi páči

DC Okoličné 2019
Prednášajú: sr. Dária Miezgová, Alena Štěpánová
4.00 €

Kríž - škola lásky

DC Okoličné 2011
Prednášajú: sr. Dária Miezgová, Alena Štěpánová
4.00 €

Môj život v Kristovom svetle

DC Okoličné 2020
Prednáša: sr. Dária Miezgová
4.00 €

Tajomstvo ukrižoavenej lásky

Pôstna duchovná obnova Okoličné 2021
Prednáša: sr. Veronika Barátová
4.00 €

Rozvedení

Kto nás odlúči od Kristovej lásky

Víkend pre rozvedených Okoličné 2016
Prednáša: sr. Dária Miezgová
4.00 €

Neboj sa, veď som s tebou

DC pre rozvedených Okoličné 2015
Prednáša: sr Dária Miezgová
4.00 €

Veľkonočné tajomstvo

Neviete, že ste boli pokrstení v Ježiša Krista?

DC Okoličné 2015
Prednáša: sr. Veronika Barátová
4.00 €

Veľká noc v Komunite Blahoslaventiev

Veľká noc Okoličné 2015
Prednáša: sr. Veronika Barátová
4.00 €

Veľkonočné tajomtvo Krista a človeka

Veľká Noc Okoličné 2016
Prednáša: sr. Veronika Barátová
4.00 €

Veľká noc v Komunite Blahoslavenstiev

Veľká noc Okoličné 2017
Prednáša: sr. Veronika Barátová
4.00 €

Rodina

Rodiny, Boh vás miluje 9.

Letné stretnutie rodín Kľačno 2015
Prednáša: p. Aleš Opatrný
4.00 €

Rodiny, Boh vás miluje 10.

Letné stretnutie rodín Kľačno 2012
Prenášajú: manželia Šmídkovi a Michalcovi, sr. Veronika Barátová, sr. Dária Miezgová
4.00 €

Rodiny Boh vás miluje 11.

Letné stretnutie rodín Kľačno 2017
Prednášajú: Vyleťalovci, sr. Veronika Barátová, Alena Štěpánová
4.00 €

Rodiny, Boh vás miluje 13.

Letné stretnutie rodín Rodinkovo 2019
Prednášajú: sr. Veronika Barátová, sr. Dária Miezgová
4.00 €

Kňazi

Blahoslavenství - cesta ke zralému kňezství

DC pre kňazov Velehrad 2013
Prednáša: o. Jacques Philippe
4.00 €

Božie milosrdentvo - dar a poslanie

Dc pre kňazov k roku Božieho milosrdenstva Dolany 2015
Prednáša: p. Vojtěch Kouklal, sr. Veronika Barátová
4.00 €

Kňez - svědek Božího milosrdenství

DC pre kňazov Velehrad 2011
Prednáša: Jacques Philippe
4.00 €

Radosť byť kňazom

Medzinárodné DC pre kňazov Ars 2009
Prednáša: kardinál Christoph Schönborn
4.00 €

Životní zkoušky jako cesta k růstu

DC pre kňazov Velehrad 2016
Prednáša: Jacques Philippe
4.00 €

Rôzne

Povolal som ťa, aby si žil

Duchovná obnova pre mužov Dolany 2015
Prednáša: p. Vojtěch Koukal
4.00 €

Som vzácny v očiach Pánových

Seminár o sebaprijatí Okoličné 2017
Prednáša: sr. Dária Miezgová
4.00 €

Kto si, Mária?

DC zamerané na postavu P. Márie Okoličné 2005
Prednáša: sr. Dária Miezgová
4.00 €

Krízy života a viery v kresťanskom živote

DC Okoličné 2016
Prednášajú: sr. Dária miezgová, sr. Veronika Barátová
4.00 €

Kde začína a končí moja sloboda

Okoličné 2019
Prednáša: sr. Dária Miezgová
4.00 €

Vzťah s Ježišom ako cesta do neba

Nedeľné stretnutia Okoličné 2015
Prednášajú: sr. Veronika Barátová, sr. Dária Miezgová, Alena Štěpánová
4.00 €

Na čo mi je krst?

Duchovná obnova 2017
Prednáša: sr. Veronika Barátová
4.00 €

Duchovné sprevádzanie

Seminár Okoličné 2020
Prednáša: sr. Dária Miezgová
4.00 €

Medzi nebom a zemou

nedeľné stretnutie Okoličné 2019/11
prednáša: sr. Veronika Barátová
4.00 €

Sú emócie darom alebo...

Seminár o emocinálnom živote  október 2020
Prednáša: sr. Dária Miezgová
WWW stránka Komunity Blahoslavenstiev - Site