Video filter

Hľadaný tag: advent

Video filter

Otázky a odpovede
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 1:07:27

Video filter

Príhovor z Vešpier Vzkriesenia
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 11:36

Video filter

Prednáška 4.
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 54:13

Video filter

Prednáška 3
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 51:50

Video filter

04 Boh prichádza v tichu
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 7:06

Video filter

Prednáška 2.
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 43:25

Video filter

Prednáška 1.
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 56:38

Video filter

A stal sa človekom - modlitebný večer
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 58:16

Video filter

Úvod
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 25:17

Video filter

03 Ticho našich slov
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 7:40

Video filter

02 Ticho vnútorné
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 7:56

Video filter

01 Ticho vonkajšie
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 7:08

Video filter

Pozvánka- adventné zamyslenia 2021
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 2:06

Video filter

Radosť kresťana
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 13:42

Video filter

Adventné DC - Otázky a odpovede
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 24:00

Video filter

Byť svedkom nádeje
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 9:05

Video filter

Adventné DC - 4. prednáška
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 47:00

Video filter

Adventné DC - 3. prednáška
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 47:55

Video filter

Adventné DC - 2. prednáška
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 53:35

Video filter

Adventné DC - 1. prednáška
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 53:15

Video filter

Ovocím pokánia je pokoj
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 9:23

Video filter

Stíšené srdce
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 8:38

Video filter

Úvod - Pozvánka
autor: sr. Dária Miezgová
dĺžka: 1:43

Video filter

14 Jaká je milost adventu?
autor: Jo Croissant
dĺžka: 6:00

Video filter

15 Jak prožívat advent?
autor: Jo Croissant
dĺžka: 4:53