Pár minút s Ježišovými priateľmi

01 Pár minút s Matúšom
autor: Mária Vrabcová
dĺžka: 3:34

02 Pár s Petrom na rybách
autor: Mária Vrabcová
dĺžka: 3:34

03 S Petrom po rybolove
autor: Mária Vrabcová
dĺžka: 3:47

04 Pár minút so Zachejom
autor: Mária Vrabcová
dĺžka: 3:12

05 Pár minút s Jánom
autor: Mária Vrabcová
dĺžka: 3:10

06 Pár minút s Martou a Máriou
autor: Mária Vrabcová
dĺžka: 4:03

07 Pár minút s emauzskými učeníkmi
autor: Mária Vrabcová
dĺžka: 3:08

08 Pár minút s Tomášom
autor: Mária Vrabcová
dĺžka: 2:55

09 Pár minút ešte raz s Petrom
autor: Mária Vrabcová
dĺžka: 3:33

10 Pár minút s Máriou Magdalénou
autor: Mária Vrabcová
dĺžka: 3:46