Telo pre smrť a pre slávu

Úvod
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 25:17

Prednáška 1.
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 56:38

Prednáška 2.
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 43:25

A stal sa človekom - modlitebný večer
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 58:16

Prednáška 3
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 51:50

Prednáška 4.
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 54:13

Príhovor z Vešpier Vzkriesenia
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 11:36

Otázky a odpovede
autor: sr. Veronika Barátová
dĺžka: 1:07:27