Týždenné duchovné cvičenia - od nedele večera do soboty poobede, ktoré organizujeme zvyčajne v treťom augustovom týždni spoločne český i slovenský dom. Každoročne je pozvaný nejaký skúsený exercitátor ako hlavný prednášajúci. (V minulých rokoch tam prednášali napr. p. Jacques Philippe, p. Józef, Augustyn, p. Tangue Marie Pouliquen a iní)

Súčasťou duchovných cvičení je aj komunitná liturgia, adorácia, modlitebné večery a možnosť sviatosti zmierenia a duchovných rozhovorov.

Z kapacitných dôvodov, keďže štandardne je prihlásených viac ako 100 účastníkov, sa duchovné cvičenia konajú v arcibiskupskom gymnáziu v Kroměříži (predtým dlhé roky v Olomouci)

Bližšie informácie a elektronická prihláška: tu