Medzinárodný festival mladých od 19 rokov organizovaný našou Komunitou v Nouan le Fuzelier vo Francúzsku pre mladých z celého sveta, ktorí sa chcú podeliť o svoju vieru a znovuobjaviť bezhraničnú Božiu lásku.

Chvály, prednášky, svedectvá, šport a super spoločné chvíle.

Na tento festival je možnosť spoločne vycestovať s mladými s českej republiky so sprievodom komunitných bratov a sestier, ktorí zabezpečia preklad a organizáciu našej česko-slovenskej skupiny.
K termínu treba prirátať cca 2 dni na cestu tam a 2 na dni na cestu späť.

Viac informácií a prihlasovanie:

veronika.baratova@seznam.cz alebo blahoslavenstva@alconet.sk