Židovské korene kresťanskej viery

dňa: 13.1.2022 - 16.1.2022 , miesto: ONLINE/Okoličné (režim OP)
prednášajúci: sr. ThLic. Veronika Barátová kategória: Duchovné cvičenia

Seminár. Ježiš Kristus bol Žid, podobne Panna Mária, apoštoli a prví učeníci. Čo to pre nás znamená? Aké sú korene našej viery, ako lepšie rozumieť evanjeliu, ako v jeho svetle čítať Starý zákon? Stále aktuálne dejiny antisemitizmu, jeho skutocné príčiny i vo svetle učenia Cirkvi.

Účasť je možná ONLINE alebo prezenčne pre režim OP (očkovaní a prekonaní s potvrdením). V prihláške uveďte, ktorú možnosť si vyberáte.

Údaje o prihlásenom

Adresa

Odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov
WWW stránka Komunity Blahoslavenstiev - Site