Plánované podujatia

Wellness pre dušu

dňa: 19.11.2021 - 21.11.2021 , miesto: Okoličné
prednášajúci: sr. Dária Miezgová kategória: Duchovné cvičenia

Víkendovka zameraná na modlitbu na spočinutie pred Bohom a v Jeho prítomnosti.

Osobná účasť pre očkovaných a po prekonaní covidu. Vzhľadom na charakter víkendovky nie je môžná účasť ONLINE.

Prihláška

Blízko je Pán...

dňa: 2.12.2021 - 5.12.2021 , miesto: Okoličné
prednášajúci: sr. Dária Miezgová kategória: Duchovné cvičenia

Adventné DC zamerané na prítomnosť Božiu v našom živote. Je mi Pán skutočne blízko? Alebo je to len slovné spojenie?

Prihláška

Telo pre smrť a pre slávu

dňa: 16.12.2021 - 19.12.2021 , miesto: Okoličné
prednášajúci: sr. ThLic. Veronika Barátová kategória: Duchovné cvičenia

Adventné duchovné cvičenia. Vidieť svoj život, jeho hodnoty a vzťahy z perspektívy večnosti. Vzťah k vlastnému životu z pohľadu Ježiša Krista. Veriť vo vzkriesenie tela či v reinkarnáciu?

Prihláška

Židovské korene kresťanskej viery

dňa: 13.1.2022 - 16.1.2022 , miesto: Okoličné
prednášajúci: sr. ThLic. Veronika Barátová kategória: Duchovné cvičenia

Seminár. Ježiš Kristus bol Žid, podobne Panna Mária, apoštoli a prví učeníci. Čo to pre nás znamená? Aké sú korene našej viery, ako lepšie rozumieť evanjeliu, ako v jeho svetle čítať Starý zákon? Stále aktuálne dejiny antisemitizmu, jeho skutocné príčiny i vo svetle učenia Cirkvi

Prihláška

Ty si moja milovaná dcéra!

dňa: 27.1.2022 - 30.1.2022 , miesto: Okoličné
prednášajúci: Alena Štěpánová, Veronika Fašánková kategória: Duchovné cvičenia

Duchovná obnova pre ženy. Pozvanie prežiť čas pod Božím milujúcim pohladom, a tak znovu objavit svoju hodnotu a svoje poslanie skrze slovo, biblické tance, liturgiu Komunity, adoráciu a modlitebné večery. Je dobré vziať si Písmo, sukňu a vhodnú obuv.

Prihláška

Stretnutie pre rodiny (tému upresníme)

dňa: 11.2.2022 - 13.2.2022 , miesto: Rodinkovo
prednášajúci: sr. Dária Miezgová kategória: Obnovy pre rodiny

Chudoba a láska v jednom

dňa: 10.3.2022 - 13.3.2022 , miesto: Okoličné
prednášajúci: sr. Dária Miezgová kategória: Duchovné cvičenia

Pôstne duchovné cvičenia. Chudoba a láska Ježiša Krista sú pozvaním pre každého. Pozrieť sa na vlastnú chudobu a lásku.

Prihláška

Bohatý mládenec

dňa: 24.3.2022 - 27.3.2022 , miesto: Okoličné
prednášajúci: sr. ThLIc. Veronika Barátová kategória: Duchovné cvičenia

Pôstne duchovné cvičenia. Morálka a nasledovanie Krista. Naše obrátenie vo svetle evanjelia. Čo znamená skutocne veriť a nasledovat Ježiša Krista. Nové rozhodnutie pre život s Ním.

Prihláška

Svätý týždeň v Komunita Blahoslavenstiev

dňa: 10.4.2022 - 17.4.2022 , miesto: Okoličné
prednášajúci: tím Komunity Blahoslavenstiev kategória: Duchovné cvičenia

Prežívanie Svätého týždna od Kvetnej nedele až po slávnosť Vzkriesenia Pána v spiritualite Komunity, skrze bohatú liturgiu, pripomienku poslednej večere Pána, prežívanie veľkonočného Trídua. Prednášky, čas ticha... Nie je už možnost sv. spovede. Je možné prísť aj od stredy alebo od štvrtku.

Prihláška

Kráčaj s Kristom

dňa: 28.4.2022 - 1.5.2022 , miesto: Okoličné
prednášajúci: Veronika fašánková, Mária Vrabcová kategória: Duchovné cvičenia

Duchovná obnova pre mladých do 35 rokov, ktorí chcú uprostred každodennosti života rozvíjat priateľstvo s Ježišom, krácať s Ním, odpovedať na Jeho výzvy, a tak nachádzať svoje jedinečné poslanie.
Možnosť poznať Komunitu Blahoslavenstiev, jej spiritualitu a poslanie.

Prihláška

Buď mojím Priateľom

dňa: 19.5.2022 - 22.5.2022 , miesto: Okoličné
prednášajúci: sr. Dária Miezgová kategória: Duchovné cvičenia

Duchovné cvičenia o Duchu Svätom a s Duchom Svätým. Kým je pre mňa?

Prihláška

Turíčny víkend

dňa: 3.6.2022 - 5.6.2022 , miesto: Okoličné
prednášajúci: tím Komunity Blahoslavenstiev kategória: Duchovné cvičenia

Prežitie slávnosti Zoslania Ducha Svätého v Komunite skrze liturgiu, modlitby, adoráciu a prednášky.

Prihláška

Vigília Zoslania Ducha Svätého

dňa: 4.6.2022 o 18.00 , miesto: Okoličné
kategória: Nedeľné stretnutia

Vstup do slávnosti - v sobotu večer.

Stretnutie pre rodiny (tému upresníme)

dňa: 17.6.2022 - 19.6.2022 , miesto: Rodinkovo
prednášajúci: sr. Dária Miezgová kategória: Obnovy pre rodiny

oŽI s JeŽIšom 18+

dňa: 28.6.2022 - 3.7.2022 , miesto: Prosiek
prednášajúci: oŽI tím Komunity kategória: Oži s Ježišom

Prednostne pre mladých, ktorí už aspoň raz na oŽI boli, ale už majú 18 a viac rokov ale radi uvítame aj nových ľudí. (Je možné, že sa začne i skončí o deň skôr - v priebehu jari upresníme.)

Prihláška
WWW stránka Komunity Blahoslavenstiev - Site