Plánované podujatia

Staň sa požehnaním

dňa: 16.8.2020 - 22.8.2020 , miesto: AS Olomouc
prednášajúci: Jo Croissant - manželka zakladateľa Komunity Blahoslavenstiev kategória: Duchovné cvičenia Olomouc

Boh ma stvoril z lásky a pre lásku a chce moje šťastie. V Ježišovi Kristovi som sa stal dedičom požehnania a som povolaný stať sa požehnaním pre druhých. Ako sa tejto skutočnosti viac otvoriť. 

WWW stránka Komunity Blahoslavenstiev - Site