Plánované podujatia

Na ceste ku kresťanskej dospelosti

dňa: 3.12.2020 - 6.12.2020 , miesto: Okoličné
prednášajúci: sr. Lic. Veronika Barátová kategória: Duchovné cvičenia

Pozvanie do ticha, modlitby, k stretnutiu s Ježišom skrze jeho slovo o blahoslavenstvách, adoráciu a liturgiu Komunity. Vziať si so sebou Sv. písmo. Možnosť duchovných rozhovorov a sv. spovede.

Prihláška

„Neboj sa, ved ja som s tebou...“ Jer 1,8

dňa: 10.12.2020 - 13.12.2020 , miesto: Okoličné
prednášajúci: Vedie: sr. Mgr. Dária Miezgová, PhD. kategória: Duchovné cvičenia

Adventné DC zamerané na prítomnosť Pána v našom živote. Ako ju môžeme objaviť a otvoriť jej vlastné srdce.

Prihláška

Ty si moja milovaná dcéra

dňa: 21.1.2021 - 24.1.2021 , miesto: Okoličné
prednášajúci: Alena Štěpánová, Veronika Fašánková kategória: Duchovné cvičenia

Duchovná obnova pre ženy. Pozvanie prežiť čas pod Božím milujúcim pohľadom, a tak znovu objaviť svoju hodnotu a svoje poslanie skrze slovo, biblické tance, liturgiu Komunity, adoráciu a modlitebné večery.
Súčasťou obnovy je aj možnosť svätej spovede a osobných rozhovorov. Je dobré vziať si Písmo, sukňu a vhodnú obuv.

Prihláška

Utíš svoje srdce pri Pánových nohách

dňa: 12.2.2021 - 14.2.2021 , miesto: Okoličné
prednášajúci: sr. Mgr. Dária Miezgová, PhD. kategória: Duchovné cvičenia

Víkend pre matky, ktoré sa sami starajú o deti.
Pozvanie stráviť čas viac v tichu, adorácii a radosti zo spoločného zdieľania.

Prihláška

Tajomstvo ukrižovanej lásky

dňa: 5.3.2021 - 7.3.2021 , miesto: Okloličné
prednášajúci: sr. ThLic. Veronika Barátová kategória: Duchovné cvičenia

Pozvanie k hlbšiemu ponoreniu sa do tajomstva kríža Ježiša Krista, ako aj k hlbšiemu objaveniu zmyslu našich krížov. Oslobodenie Boha i seba od nesprávnych predstáv o našich utrpeniach a úvod do modlitby v utrpení. 
Vziať si so sebou Sv. písmo. Možnosť duchovných rozhovorov a sv. spovede.

Prihláška

Rodina – miesto rastu a bezpečia

dňa: 12.3.2021 - 14.3.2021 , miesto: Rodinkovo - Belušské Slatiny
prednášajúci: sr. Mgr. Dária Miezgová, PhD. kategória: Obnovy pre rodiny

Pozrieť sa na vlastnú rodinu novým pohľadom, ktorý prináša nádej a nové možnosti.
Súčasťou je liturgia Komunity, ticho s Pánom v modlitbe, modlitebné večery, možnosť sv. spovede a osobných rozhovorov.

Kristova láska nás očisťuje

dňa: 18.3.2021 - 21.3.2021 , miesto: Okoličné
prednášajúci: sr. Mgr. Dária Miezgová, PhD. kategória: Duchovné cvičenia

Pozvanie otvoriť sa v pôstnom čase ešte viac Kristovej láske, ktorá jediná môže očistiť a premeniť naše srdce. Kristus je prvý, ktorý túži po nás a čaká na nás.

Prihláška

Veľká noc v Komunite Blahoslavenstiev

dňa: 1.4.2021 - 4.4.2021 , miesto: Okoličné
prednášajúci: Komunita Blahoslavenstiev kategória: Duchovné cvičenia

Možnosť prežiť tríduum Veľkej noci v bohatstve spirituality a liturgie Komunity Blahoslavenstiev. Skrze liturgiu, ticho s Pánom a sprievodné slovo budeme prežívať tajomstvá našej spásy od ustanovenia Eucharistie cez utrpenie Pána v Getsemane a Kríž, jeho zostúpenie do šeolu, až po jeho slávne Zmŕtvychvstanie.

Prihláška

„Vy ste Božie teraz.“ (pápež František)

dňa: 29.4.2021 - 2.5.2021 , miesto: Okoličné
prednášajúci: Veronika Fašánková, Mária Vrabcová kategória: Duchovné cvičenia

Duchovná obnova pre mladých do 35 rokov, ktorí nechcú život „pozorovať z balkóna“, ale chcú doň vstupovať naplno, s odvahou sa rozhodovať, čeliť výzvam a prinášať ovocie pre druhých a pre tento svet.

Prihláška

„Som vzácny v očiach Pánových...“ Iz 49,5

dňa: 6.5.2021 - 9.5.2021 , miesto: Okoličné
prednášajúci: sr. Mgr. Dária Miezgová, PhD. kategória: Duchovné cvičenia

Duchovné cvičenia o vlastnej hodnote a sebaprijatí. Ako prijať seba a svoj život skrze Boží pohľad. V čom je skutočnáhodnota nášho životaa ako sa môžeme z nej tešiť.

Prihláška

Turíčny víkend v Komunite Blahoslavenstiev

dňa: 21.5.2021 - 23.5.2021 , miesto: Okoličné
prednášajúci: Komunita Blahoslavenstiev kategória: Duchovné cvičenia

Možnosť prežiť slávnosť Zoslania Ducha Svätého skrze modlitbu, liturgiu a chválu.

Prihláška

Vigília Zoslania Ducha Svätého

dňa: 22.5.2021 o 18.00 , miesto: Okoličné
kategória: Nedeľné stretnutia

v sobotu podvečer pred nedeľnou slávnosťou Turíc

Výzvy pre dnešnú kresťanskú rodinu

dňa: 18.6.2021 - 20.6.2021 , miesto: Rodinkovo - Belušské Slatiny
prednášajúci: sr. Mgr. Dária Miezgová, PhD kategória: Obnovy pre rodiny

Pohľad na to, čo žije rodina dnes. Aké sú nové výzvy pre život rodiny, ako ich žiť vo svetle viery? Súčasťou je liturgia Komunity, ticho s Pánom v modlitbe, modlitebné večery, možnosť sv. spovede a osobných rozhovorov.

WWW stránka Komunity Blahoslavenstiev - Site