Naše apoštoláty

Duchovné cvičenia a semináre

Trojdňové duchovné cvičenia, semináre a formačné duchovné obnovy zamerané na rôzne témy kresťanského života. Ich súčasťou sú prednášky, spoločná liturgia, adorácia, modlitebné večery, zdieľanie a možnosť duchovných rozhovorov a sviatosti zmierenia.

Čítaj viac

Nedeľné stretnutia

Malé duchovné obnovy s prednáškou, zdieľaním, svedectvami a modlitbou. Konajú sa počas školského roka (od októbra do júna) raz za mesiac v nedeľu pobede.

Čítaj viac

Duchovné obnovy

Odpovedáme na pozvania správcov farností, pastoračných centier, modlitbových skupín a robíme duchovné obnovy, väčšinou jednodňové, prakticky po celom Slovensku.

Čítaj viac

Obnovy pre rodiny

Víkendové duchovné obnovy pre rodiny s deťmi, zamerané na prehĺbenie manželského vzťahu a život viery v rodine. Deti od troch rokov majú vlastný program.

Čítaj viac

Letné stretnutie rodín

Týždenné stretnutie pre rodiny s deťmi. Prednášky sú zamerané na prehĺbenie a obnovenie manželského vzťahu, život viery v rodine, výchovu detí... Deti od 3 rokov majú svoj vlastný program s katechézami. Celý týždeň ich sprevádza rozprávkový príbeh, do ktorého aktívne vstupujú, aby pomohli zvíťaziť dobru na zlom.

Čítaj viac

Obnovy pre mladých

Prijímame pozvania robiť jedno i viacdňové duchovné obnovy a akcie pre mladých (birmovancov, študentov, spoločenstvá mladých, UPC-čka, cirkevné školy...) Okrem prednášok a modlitby, môžu byť súčasťou obnovy aj biblické tance, biblické podelenie, tvorivé dielne, ale aj rôzne workshopy a hry.

Čítaj viac

Oži s Ježišom

Tábor pre tínedžerov od 14 do 16 rokov, kde skrze aj priateľstvo, dobrodužstvo, hory, modlitbu a iné prekvapenia môžu spoznať, že život s Ježišom nie je ani bremeno, ani nuda... ale skutočný a príťažlivý život naplno.

Čítaj viac

Škola života

6-mesačnéhý až jednoročný pobyt v našom komunitnom dome pre mladých ľudí od 21 do 35 rokov, ktorí hľadajú svoje miesto v Cirkvi, rozlišujú svoje osobné povolanie alebo chcú dať Bohu viac priestoru a času, aby mohol viac hovoriť do ich života.

Čítaj viac

Duchovné cvičenia Olomouc

Augustové týždenné duchovné cvičenia, ktoré organizujeme (spoločne český i slovenský dom) v Arcibiskupskom kňažskom seminári v Olomouci. Každoročne je pozvaný nejaký skúsený exercitátor ako hlavný prednášajúci. Súčasťou duchovných cvičení je aj komunitná liturgia, adorácia, modlitebné večery a možnosť sviatosti zmierenia a duchovných rozhovorov..

Čítaj viac

Biblické tance

Jedným zo spôsobov modlitby, vlastný našej Komunite, je oslava Boha skrze biblické tance. Jej privilegované miesto je v sobotu večer po Vešperách Vzkriesenia, kedy vyjadrujeme svoju radosť zo zmŕtvychvstania Krista. Biblické tance majú svoj pôvod v izraelských tancoch. Skrze gestá a kroky vyjadrujú určitú biblickú pravdu.

Čítaj viac

Pobyty

Prijímame do nášho domu ľudí, ktorí prichádzajú z celého Slovenska kvôli stíšeniu, duchovnej pomoci a duchovnej obnove.

Čítaj viac
Site version: 1.0.1, © www.yuma.sk