Letné stretnutie rodín

Už jedenásty krát organizujeme týždenné letné stretnutie pre rodiny s deťmi s názvom Rodiny, Boh vás miluje!“  Prvé ročníky sa uskutočnili v Trenčíne, potom na Hutách a posledné roky v Škole v prírode Kľačno v peknom prírodnom prostredí lemovanom horami neďaleko rieky Nitra.

Program: 
▪ pre rodičov (prednášky zamerané na prehĺbenie a obnovenie manželského vzťahu, život viery v rodine, výchovu detí..., spoločné modlitby, chvály, čas na osobnú modlitbu a adoráciu, priestor pre manželskú komunikáciu i priateľské zdieľania,   biblické podelenie...)
▪ pre deti od 3 rokov (účasť na dobrodružnom rozprávkovom príbehu, ktorý žiada celé tvoje srdce a všetky tvoje sily, aby dobro mohlo zvíťaziť nad zlom – na divadle, pri hrách, súťažiach a tvorivých dielňach, ale aj pri detských svätých omšiach a katechézach)
▪ spoločný program pre rodičov s deťmi (stravovanie, popoludňajší spoločný výlet, niektoré večerné programy)

Prednášajúci:
sr. Veronika Barátová, sr. Dária Miezgová
(Komunita Blahoslavenstiev)
a pozvaní hostia
manželia Kvapilovi (aktívni v Manželských setkáních v ČR)

Termín: 
nedeľa poobede 15. júla 2018
sobota obed 21. júla 2018

Miesto konania: 
Škola v prírode Kľačno

Predbežné ceny podľa roku 2017 za stravu a ubytovanie: 
dieťa s polovičnou porciou: 95 €, dieťa s celou porciou: 108 €  dospelý: 135 €
V cene je zahrnuté ubytovanie, strava 3x denne a režijné náklady. Ubytovanie bez stravy alebo stravu bez ubytovania nie je možné zabezpečiť.

Prihlasovanie: do 31. mája
Prihláste sa, prosím, čo najskôr, lebo sme limitovaní kapacitou zariadenia.


Prihláška na letné stretnutie rodín


Site version: 1.0.1, © www.yuma.sk