Letné stretnutie rodín

Týždenné letné stretnutie pre rodiny s deťmi, ktoré animuje naša Komunita v priestoroch Domu prijatia Rodinkovo pri Belušských Slatinách.

Program: 

  • pre rodičov (prednášky zamerané na prehĺbenie a obnovenie manželského vzťahu, život viery v rodine, výchovu detí..., spoločné modlitby, chvály, čas na osobnú modlitbu a adoráciu, priestor pre manželskú komunikáciu i priateľské zdieľania,   biblické podelenie...) Prednášajú členovia Komunity, ktorí sa dlhodobo venujú problematike manželstva, výchovy a duchovného života a pozvaní hostia, medzi ktorými nechýba vždy nejaký skúsený manželský pár.
  • pre deti od 3 rokov (účasť na dobrodružnom rozprávkovom príbehu, ktorý žiada celé tvoje srdce a všetky tvoje sily, aby dobro mohlo zvíťaziť nad zlom – na divadle, pri hrách, súťažiach a tvorivých dielňach, ale aj pri detských svätých omšiach a katechézach)
  • spoločný program pre rodičov s deťmi (stravovanie, popoludňajší spoločný výlet, niektoré večerné programy)

Stráženie detí do 3 rokov si rodičia zabezpečia sami.

Ceny za stravu a ubytovanie: podľa ceníka Rodinkova 

Milodar za duchovnú službu a službu pre deti a režijné náklady Komunity: tieto náklady predstavujú 30€ za dospelého
a 15€ za dieta (max. za 3 deti).

Prihlasovanie: cez stránku Rodinkova rodinkovo.webnode.sk/podujatia-v-rodinkove
Prihláste sa, prosím, čo najskôr, lebo sme limitovaní kapacitou zariadenia.

Letné stretnute rodín

Dátum, prednášajúci, miesto Názov
dňa: 17.7.2022 o 17.00

Škola v prírode v Kľačne (pri Prievidzi)

Rodiny, Boh vás miluje a potrebuje!

Pozor, zmena miesta konania!

WWW stránka Komunity Blahoslavenstiev - Site