Letné stretnutie rodín

Už dvanásty krát organizujeme týždenné letné stretnutie pre rodiny s deťmi s názvom Rodiny, Boh vás miluje!“  Prvé ročníky sa uskutočnili v Trenčíne, potom na Hutách a  v Škole v prírode Kľačno a teraz sa sťahujeme do Rodinkova (Belušské Slatiny).

Program: 
▪ pre rodičov (prednášky zamerané na prehĺbenie a obnovenie manželského vzťahu, život viery v rodine, výchovu detí..., spoločné modlitby, chvály, čas na osobnú modlitbu a adoráciu, priestor pre manželskú komunikáciu i priateľské zdieľania,   biblické podelenie...)
▪ pre deti od 3 rokov (účasť na dobrodružnom rozprávkovom príbehu, ktorý žiada celé tvoje srdce a všetky tvoje sily, aby dobro mohlo zvíťaziť nad zlom – na divadle, pri hrách, súťažiach a tvorivých dielňach, ale aj pri detských svätých omšiach a katechézach)
▪ spoločný program pre rodičov s deťmi (stravovanie, popoludňajší spoločný výlet, niektoré večerné programy)

Prednášajúci:
sr. Veronika Barátová, sr. Dária Miezgová
(Komunita Blahoslavenstiev)
a pozvaní hostia
 

Termín: 
nedeľa poobede 14. júla 2019
sobota obed 20. júla 2019

Miesto konania: 
Miesto prijatia RODINKOVO

Ceny za stravu a ubytovanie: podľa ceníka Rodinkova 

Milodar za duchovnú službu a službu pre deti: túto službu môžeme robiť len vďaka milodaru, ktorý prispejete na tento účel.

Prihlasovanie: do 31. mája
Prihláste sa, prosím, čo najskôr, lebo sme limitovaní kapacitou zariadenia.

 


Prihláška na letné stretnutie rodín


Site version: 1.0.1, © www.yuma.sk