Duchovné cvičenia Olomouc

Týždenné duchovné cvičenia - od nedele večera do soboty poobede, ktoré organizujeme zvyčajne v treťom augustovom týždni spoločne český i slovenský dom. Každoročne je pozvaný nejaký skúsený exercitátor ako hlavný prednášajúci. (V minulých rokoch tam prednášali napr. p. Jacques Philippe, p. Józef, Augustyn, p. Tangue Marie Pouliquen a iní)

Súčasťou duchovných cvičení je aj komunitná liturgia, adorácia, modlitebné večery a možnosť sviatosti zmierenia a duchovných rozhovorov.

 

Z kapacitných dôvodov, keďže štandardne je prihlásených viac ako 100 účastníkov, sa duchovné cvičenia konajú v arcibiskupskom kňazskom seminári v Olomouci.

Bližšie informácie a elektronická prihláška: tu

Fotogaléria

Duchovné cvičenia v Olomouci

Dátum, prednášajúci, miesto Názov
dňa: 15.8.2021 - 21.8.2021

Enrico Massari

Arcibiskupský kňažský seminár Olomouc

Malé a veľké kroky do Božího království

Tématem DC budou různé aspekty duchovního růstu a také se zamyslíme nad otázkami: Jak se stavět k těžkým životním situacím, které jsme si nevybrali? Co nás učí společenství a jak vložit své talenty do služby druhým? Jak žít každodenně radost ze Vzkříšeného Pána?

Enrico Massari má 56 let, s ženou Ivanou a 2 syny žije na Sicílii. Několik let byl národním koordinátorem Farních evangelizačních buněk v Itálii. Od r. 2012 je členem Komunity Nuovi Orizzonti (www.nuoviorizzonti.org), kterou založila Chiara Amirante. Na Sicílii je zodpovědným za tuto Komunitu, která se stará o nezletilé se sociálními problémy. Enrico byl v České republice dvakrát a měl přednášky v rámci semináře o Farských evangelizačních buňkách. 

WWW stránka Komunity Blahoslavenstiev - Site