CD s vlastnou hudobnou produkciou

Image

MÁRNOTRATNÝ SYN

Tieto piesne by nikdy nevznikli nebyť skúsenosti až príliš podobnej, až príliš bolestnej, no tiež, vďaka Bohu, i radostnej, tej, ktorú mal márnotratný syn. Neviem, ako sa ďalej odvíjal príbeh syna z evanjelia... No viem, že v mojom príbehu boj o vieru pokračuje a ja som stále na ceste. Mojím prianím je, aby ste v týchto piesňach (a možno len v jednej z nich) našli spoločníka na ceste, na vašej ceste domov...          Jaro Václav Kubišta

Piesne:

1.Daj mi, čo mi patrí  2. Kraje ďaleké  3.Vítej  4.Já už to vím I.  5.Vravel som ti I.  6.Vravel som ti II. 7.Tak nějak divně se cítím  8.Černé dny  9.Potřebuji tě, Bože můj   10.Dovoľ mi prísť  11.Já už to vím II.

Autor: Jaro Václav Kubišta

Cena: 6 €

Image

PRED TVOJOU TVÁROU

Piesne k modlitbe, adorácii a chvále. Piesne na tomto CD vznikli počas modlitebných stretnutí, ktorých sa zúčastnili ľudia s rôznymi životnými osudmi. Každá z týchto piesní vyjadruje ich volanie po Bohu, ale i, a možno predovšetkým, Božiu odpoveď na toto volanie. Pomôžu vám uvedomiť si, že Boh je blízko, celkom blízko, že stojíte pred Jeho láskyplnou tvárou...

Piesne:

1.Hľadám, Pane, tvoju tvár  2.Verím ti, Pane môj

3.Príď, Duchu Svätý, naplň nás  4.Srdce své otvírám  5.Vzývám  6.Vím, ty mne znáš  7.Živote můj, spáso má  8.Ty si Pán  9.Hymnus na lásku 10.Príď radosť večná  11.Teba chválim  12.Shlédni na mne, Pane  

13.Neboj se, já jsem s tebou

Momentálne vypredané!

Autor: Jaro Václav Kubišta

Cena: 6 €

CD s prednáškami

Verejná produkcia a vysielanie bez súhlasu Komunity Blahoslavenstiev nie sú dovolené!
Na náklady na výrobu CD a našu službu môžete prispieť milodarom.
# Názov Kategória Autor
Budete mi svedkami Duchovné cvičenia Okoličné sr. Dária Miezgová, Alena Štěpánová
Ale kde sa rozmnožil hriech... Duchovné cvičenia Okoličné sr. Dária Miezgová, Alena Štěpánová
A zakúsite radosť, že ste moji milovaní Duchovné cvičenia Okoličné Philippe Mascarel, Louise de Marillac
Bez prestania sa modlite Duchovné cvičenia Okoličné sr. Dária Miezgová, Alena Štěpánová
Buďte milosrdní ako je milosrdný váš Otec Duchovné cvičenia Okoličné sr. Dária Miezgová, Alena Štěpánová
Byť láskou v srdci Cirkvi Duchovné cvičenia Okoličné sr. Dária Miezgová, Alena Štěpánová
Čo je svetu slabé, vyvolil si Boh... Duchovné cvičenia Okoličné sr. Dária Miezgová, Alena Štěpánová
Cez deň ťa Pane chválim sedemkrát! Duchovné cvičenia Okoličné sr. Dária Miezgová, Alena Štěpánová
Ja som cesta, pravda a život Duchovné cvičenia Okoličné sr. Dária Miezgová, Alena Štěpánová
Kríž -škola lásky Duchovné cvičenia Okoličné sr. Dária Miezgová, Alena Štěpánová
Kto si, Mária? Duchovné cvičenia Okoličné sr. Dária Miezgová
Lebo v ňom žijeme, hýbeme sa a sme Duchovné cvičenia Okoličné sr. Dária Miezgová, Alena Štěpánová
Moja modlitba nech sa vznáša k Tebe... Duchovné cvičenia Okoličné sr. Dária Miezgová, Alena Štěpánová
My kážeme Krista ukrižovaného Duchovné cvičenia Okoličné sr. Dária Miezgová, Alena Štěpánová
Oslavujte Pána, lebo je dobrý Duchovné cvičenia Okoličné sr. Dária Miezgová, Alena Štěpánová
Stvorení pre vzťah Duchovné cvičenia Okoličné sr. Veronika Barátová
Toto je pôst, ktorý sa mi páči Duchovné cvičenia Okoličné sr. Dária Miezgová, Alena Štěpánová
Z lásky som ťa stvoril Duchovné cvičenia Okoličné sr. Dária Miezgová, Alena Štěpánová
Neviete, že ste boli pokrstení v Krista? Duchovné cvičenia Okoličné sr. Veronika Barátová
Prišiel, aby sme mali život Duchovné cvičenia Okoličné sr. Veronika Barátová
Nesení milosrdenstvom Duchovné cvičenia Okoličné sr. Veronika Barátová
Som vzácny v očiach Pánových Duchovné cvičenia Okoličné sr. Dária Miezgová
Škola modlitby a lásky Duchovné cvičenia Okoličné sr. Veronika Barátová
Krízy života a viery... Duchovné cvičenia Okoličné sr. Veronika Barátová, sr. Dária Miezgová
Pokoj srdca Duchovné cvičenia Olomouc Jacques Philippe
Otče náš Duchovné cvičenia Olomouc p. Vojtěch od sv. Hedviky OCD
Tvoja láska rástla so mnou Duchovné cvičenia Olomouc p. Etienne, Michelin, sr. Veronika Barátová
Zatiahni na hlbinu Duchovné cvičenia Olomouc p. Vojtěch Koukal, sr. Veronika Barátová...
Milujem ťa a chcem, aby si žil Duchovné cvičenia Olomouc Jacques Philippe
Darovať sa z lásky Ježišovi skrze Máriu Duchovné cvičenia Olomouc p. Francois-Marie Léthel
Intimita a svoboda ve vztahu s Ježíšem Duchovné cvičenia Olomouc p. Józef Augustyn SJ
Duchovní boj v křesťanském živote Duchovné cvičenia Olomouc p. Józef Augustyn SJ
Milosrdenstvo - kľúčové slovo evanjelia Duchovné cvičenia Olomouc sr. Veronika B., p. Vojtěch, p. Etienne
Kde je Pánov duch, tam je sloboda Semináre Okoličné sr. Dária Miezgová
Vo svojej pravde veď a vyučuj ma Semináre Okoličné sr. Veronika Barátová
A to je Božia vôľa... Semináre Okoličné sr. Veronika Barátová
Ja a tí druhí Semináre Okoličné sr. Dária Miezgová
Počúvaj a hovor! Semináre Okoličné sr. Dária Miezgová
Mária si sadla Pánovi k nohám Pre ženy, pre mužov sr. Dária Miezgová
Jej odevom je sila a dôstojnosť Pre ženy, pre mužov sr. Dária Miezgová, Alena Štěpánová
V mojich očiach si drahá a vzácna Pre ženy, pre mužov sr. Veronika Barátová
Povolal som ťa, aby si žil... Pre ženy, pre mužov p. Vojtěch Koukal
Tvoje telo je chrámom Ducha Svätého Pre ženy, pre mužov sr. Veronika Barátová
Ježiš ma berie za ruku Pre ženy, pre mužov sr. Veronika Barátová
Príbeh jednej ženy Pre ženy, pre mužov sr. Veronika Barátová
Muž a žena v Božom pláne Pre rodiny, manželov, snúbencov spoločenstvo autorov (pozri viac)
Povolanie ku svätosti Pre rodiny, manželov, snúbencov sr. Dária Miezgová
Načúvanie - postoj lásky... Pre rodiny, manželov, snúbencov sr. Dária Miezgová
Život z viery, Abrahám a Sára Pre rodiny, manželov, snúbencov sr. Dária Miezgová
Rodiny, Boh vás miluje! 7. Pre rodiny, manželov, snúbencov Bernadette a Jean-Louise Charvet
Človek - bytosť vzťahu Pre rodiny, manželov, snúbencov sr. Dária Miezgová
Rodiny, Boh vás miluje! 9. Pre rodiny, manželov, snúbencov p. Aleš Opatrný
Neboj sa... DC pre rozvedených Pre rodiny, manželov, snúbencov sr. Dária Miezgová
Rodiny, Boh vás miluje! 8. Pre rodiny, manželov, snúbencov Dahlerovci, sr. Veronika B. a sr. Dária M.
Rodiny, Boh vás miluje! 10. Pre rodiny, manželov, snúbencov Šmídkovi, Michalcovi a KB
Komunikácia ako postoj srdca Pre rodiny, manželov, snúbencov sr. Dária Miezgová
Kto nás odlúči...? - pre rozvedených Pre rodiny, manželov, snúbencov sr. Dária Miezgová
Kněz - svědek Božího Milosrdenství Pre kňazov Jacques Philippe
Blahoslavenství - cesta zralého kněžství Pre kňazov Jacques Philippe
Radosť byť kňazom Pre kňazov Kardinál Christoph Schönborn
Božie Milosrdenstvo - dar a poslanie Pre kňazov p. Vojtěch Koukal, sr. Veronika Barátová
Životné skúšky ako cesta rastu Pre kňazov Jacques Philippe
Kristus medzi nami Biblické sr. Dária Miezgová, Alena Štěpánová
Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy I. Biblické spoločenstvo autorov (pozri viac)
Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy II. Biblické spoločenstvo autorov (pozri viac)
Postavy viery Biblické sr. Dária Miezgová, Alena Štěpánová
Stretnutie so Slovom Biblické sr. Dária Miezgová
Ako žiť s Božím slovom Biblické sr. Veronika Barátová
Buďte svätí, lebo ja som svätý I. Svätí a svedkovia viery spoločenstvo autorov (pozri viac)
Buďte svätí, lebo ja som svätý II. Svätí a svedkovia viery spoločenstvo autorov (pozri viac)
Blahoslavenstvá - srdce evanjelia Rôzne formačné sr. Dária Miezgová
Duch Svätý - známy, či neznámy Boh? Rôzne formačné sr. Dária Miezgová
Verím Rôzne formačné sr. Dária Miezgová
Boh, ja a tí druhí Rôzne formačné sr. Dária Miezgová, sr. Veronika Barátová
Sviatosti Rôzne formačné sr. Dária Miezgová
Turice v Komunite Blahoslavenstiev Rôzne formačné sr. Veronika Barátová
Veľká Noc v Komunite Blahoslavenstiev Rôzne formačné sr. Veronika Barátová
Vzťah s Ježišom ako cesta do neba Rôzne formačné spoločenstvo autorov (pozri viac)
V škole Ducha Svätého, svätý Serafim Rôzne formačné spoločenstvo autorov (pozri viac)
Božie slovo je živé a mocné Rôzne formačné sr. Veronika Barátová
Môj život vo svetle evanjelia Rôzne formačné spoločenstvo autorov (pozri viac)
Site version: 1.0.1, © www.yuma.sk